Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Samenwerkend leren – Dissertatie Miranda de Hei

Op 5 juli promoveerde Miranda de Hei bij haar promotor Wilfried Admiraal, bestuurslid van NSO, en lector en co-promotor Ellen Sjoer, op haar proefschrift ‘Collaborative learning in higher education: Design, implementation and evaluation of group learning activities’.

Een citaat uit een interview met Miranda:
“Er is veel kennis, maar die wordt nog onvoldoende benut. Vaak gebruiken docenten groepsopdrachten om de verkeerde redenen: bijvoorbeeld omdat het nakijktijd scheelt. Niet de noodzaak om in samenwerking te leren – de ‘collaborative premise’ – staat centraal, maar praktische argumenten. Voor studenten zijn groepsopdrachten vaak een ‘bottleneck’: ze voelen zich tekortgedaan, komen niet goed uit de verf in hun groepje of hebben last van ‘meelifters’. Een gemiste kans, want studenten kunnen ontzettend veel leren van groepsopdrachten, zolang ze maar op de juiste wijze worden ontworpen en toegepast.”

Herkenbaar?

Haar conclusies zijn voor iedereen die met groepopdrachten in leerprocessen werken van belang. We delen graag haar proefschrift met jullie, achterin staat een Nederlandse samenvatting, en een hoofdstuk van haar hand uit een boek over samenwerkend leren.

Download

Spring naar toolbar