Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Workshop Floor Basten

Floor BastenHet posthumanisme daagt ons uit om anders te gaan denken en doen. Filosofisch én praktisch aan de slag!

Toelichting: Wie in het Westen of in een verwesterde samenleving naar school gaat, dus de leerlingen en studenten van nu, leert om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken.Dat gebeurt bedoeld, bijvoorbeeld door keuzes in het curriculum en gekozen didactische en pedagogische onderleggers, maar ook automatisch, door de manier waarop sociale verhoudingen en relaties door onze gewoontes worden vormgegeven.
En iedereen die in het Westen of in een verwesterde samenleving naar school is geweest – dus ook de ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders van nu – herkent in grote lijnen het onderwijs van vandaag in het onderwijs van vroeger.

Alle vernieuwingen ten spijt verandert er namelijk niet zo veel in het onderwijs, althans: een fundamenteel punt blijft al sinds de oorsprong van westers onderwijs ongewijzigd, en dat is dat de mens centraal staat. Onderwijs gaat over mensen en hun samenlevingen. Als het niet-menselijk in onderwijs aan bod komt, dan alleen als bron voor mensen (affectie, voedsel, grondstoffen). Maar wat als dit antropocentrische denken en doen, waar iedereen die in een westerse of verwesterde samenleving in opgroeit, een belangrijk oorsprong is van onze huidige polycrisis?

 

Spring naar toolbar