Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Aanmelden Inspiratiedag 6 november 2019

Graag ontvang ik op 6 november het boek van:

Lees meer over deze boeken via de volgende links:
- De bijlesgeneratie van Louise Elffers
- De kracht van niet-weten van Louis Steeman