Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Zeven stellingen over succesvolle schoolleiders herzien

Ewout van Luijk, 9 mei 2019

Schoolleiders zijn na de leraar de tweede meest invloedrijke factor op de resultaten van leerlingen. Deze stelling heb je vast wel eens eerder gelezen. De kans is groot dat hierop een verwijzing naar een reviewartikel van Leithwood, Harris en Hopkins (2008) volgde. In dit artikel gingen deze auteurs op zoek naar antwoorden op de vraag: Wat kunnen we op basis van wetenschappelijk onderzoek zeggen over effectieve en succesvolle schoolleiders? In hun artikel formuleerden zij op basis van hun review zeven stellingen. Nu, elf jaar later, hebben de auteurs deze stellingen opnieuw tegen het licht van de wetenschap gehouden. Met de kennis van nu blijken deze zeven stellingen nog steeds grotendeels valide. Een kort overzicht van de (herziene) “seven strong claims about succesfull school leadership”: Lees verder ›

Deel dit bericht

De coronacrisis is geen reden voor transformatie

Bart Schipmölder, 31 mei 2020

Na het uitbreken van de coronacrisis en het ingaan van de intelligente lock-down, lees en hoor ik veel mensen spreken op social media, in kranten en tijdschriften over een transformatie gekoppeld aan de coronacrisis van dit moment. Corona is de motor voor verandering want die verandering is hard nodig, zo is de onderliggende stelling. Corona zelf is het teken dat we zo niet verder kunnen. Churchill wordt zeer regelmatig geciteerd: ‘Never waste a good crisis’. De coronacrisisis is geen reden voor transformatie. Lees verder ›

Deel dit bericht

Op zoek naar iets goeds in de coronacrisis

Lydia Germans, 31 mei 2020

Lydia Germans is LO-docent en coördinator Maatwerk en Talent aan het Christelijk Lyceum in Veenendaal. Zij volgt dit jaar de opleiding Basisbekwaam bij NSO-CNA en schreef als opdracht voor de opleiding een column over haar leiderschap(sontwikkeling) in tijden van corona.

Op zoek naar iets goeds

Is het mogelijk om iets goeds te vinden in deze tijd van de corona- crisis? Lees verder ›

Deel dit bericht

Het nieuwe ‘corona-evenwicht’

Bianca Steman, 31 mei 2020

Bianca Steman is directeur van de Franciscus-school in IJmuiden. Zij volgt dit jaar de opleiding Basisbekwaam bij NSO-CNA en schreef als opdracht voor de opleiding een column over haar leiderschap(sontwikkeling) in tijden van corona.

Balans, het nieuwe evenwicht

In normale tijden ben ik evenwichtig en rustig en maak ik meestal gebruik van de ‘milde’ gereedschappen die ik in mijn leiderschapskist heb zitten. Dat is dan genoeg om het evenwicht weer te herstellen. Lees verder ›

Deel dit bericht

Wat ik leer door corona? Loslaten!

Robin Buning, 31 mei 2020

Robin Buning is leerkracht bij Zaan Primair. Hij volgt dit jaar de opleiding Basisbekwaam bij NSO-CNA en schreef als opdracht voor de opleiding een column over zijn leiderschap(sontwikkeling) in tijden van corona.

Loslaten

Daar was je dan, coronacrisis, als ongenode gast op ons onderwijsfeestje. Al hingen de slingers nog niet. Waar we eerder dit jaar nog staakten en de school zelf dichthielden, moest hij nu verplicht dicht. Dicht voor de veiligheid en gezondheid van iedereen. Lees verder ›

Deel dit bericht

Welkom in de tweede tussentijd: verschillen overbruggen

Jan Hendriks, 24 april 2020

Montessori Oostpoort en corona

Dit is een tweede blog over de vraag ‘wat je als leidinggevende kunt doen om de veerkracht van jezelf en de medewerkers te ondersteunen’. In dit geval tijdens de tussentijd. Lees hier de eerste blog over veerkracht.

De tussentijd

Een ‘tussentijd’ is een periode waarin je weet wat er achter je ligt, maar nog niet wat er gaat komen. We maken door corona nu zo’n tussentijd mee: alle scholen moesten dicht, onderwijs op afstand werd de nieuwe norm en hoe lang dat zo moest duren wisten we nog niet. We wisten zelfs nog niet óf er wel een post-corona tijd zou komen… Lees verder ›

Deel dit bericht

Rouwen gaat voor! Hoe geef je daar leiding aan?

Bart Schipmölder, 19 maart 2020

 

Ken je dat gevoel? De ontwikkelingen rond de Coronacrisis hebben iets onwerkelijks. Er gebeurt van alles om ons heen, je leefwereld is veranderd, het voelt wat surrealistisch aan. Alsof het niet over jou gaat. In dit soort momenten waarin verandering van ons leven op ons afkomt, helpt het mij altijd om terug te gaan naar de rouwcurve. Een model dat onder andere door Elisabeth Kübler-Ross is ontwikkeld op basis van haar ervaring met het rouwen na het overlijden van dierbaren. Lees verder ›

Deel dit bericht

Scholen in tijden van Corona: hoe werk je aan de veerkracht?

Jan Hendriks, Charles Engelen en Frans Grobbe , 8 april 2020

Aanleiding

Hoewel de maatschappelijke gevolgen op 12 maart nog te groot werden geacht, lag daar op 16 maart toch een voldongen feit: scholen werden gesloten …. maar het leren moest gewoon door. Ook schoolleiders waren nu dus aan de beurt om – in de woorden van Mark Rutte een week eerder – ‘met 50 procent van de kennis 100 procent van besluiten te nemen, en de gevolgen daarvan te dragen’. Twee weken later spraken wij in het kader van de opleiding School en Omgeving negentien schoolleiders[1] die uitgebreid verslag deden van die eerste weken van hun werkend leven in ‘vitale beroepen’ in de ‘frontlinie’ van deze crisis. Een goede gelegenheid om met elkaar te inventariseren. Wat waren ze in en rond hun scholen zelf en met alle anderen aan het doen? Waar zijn ze druk mee en wat houdt hen persoonlijk en professioneel bezig? Waar gaan hun zorgen over, zijn het dezelfde? Zien ze ook al lichtpuntjes en zijn ze allemaal enthousiast over de digitale wereld, de inzet van collega’s en de samenwerking met de ouders? Lees verder ›

Deel dit bericht

Misvattingen: een sterke visie hebben betekent niet dat je een sterke schoolleider bent

Matthijs Ran, 24 januari 2020
Matthijs Ran Master Integraal Leiderschap

In april 2018 werd ik naar aanleiding van een persbericht van Nuffic over tweetalig vmbo geïnterviewd door dagblad Trouw. De quote uit het interview die als kop van het artikel fungeerde was: ‘Het is een misvatting om te denken dat tweetalig onderwijs alleen voor vwo’ers interessant is’.

In vroegere tijden bepaalde de bovenmeester waar je na de lagere school naar toeging, meisjes gingen naar de huishoudschool, jongens naar de lts of de landbouwschool. Alleen de zoon van de dokter of de notaris kon door naar de HBS en ging later studeren. Voor de rest van de leerlingen was een dergelijke opleiding niet relevant. Als je als dubbeltje werd geboren, kon je nooit een kwartje worden.

Kansengelijkheid is in het onderwijs in de huidige tijd een groot thema, lees de laatste Staat van het Onderwijs er maar eens op na. Vaak wordt kansengelijkheid gekoppeld aan opleidingsniveau van de ouders of migratieachtergrond, maar in dit essay wil ik vanuit de complexiteit van de onderwijsorganisatie naar dit thema kijken. Hoe kan ik vanuit mijn leiderschap sturen om alle leerlingen kansrijk te laten zijn, hoe kan ik mijn persoonlijke leiderschapsbronnen inzetten om met name leerlingen van het vmbo succesvol te laten zijn? Hoe neem ik de misvatting weg dat er dubbeltjes en kwartjes zijn? Het bleek een zoektocht te worden die leidde naar een antwoord dat ik niet verwacht had. Lees verder ›

Deel dit bericht

Komt dit je bekend voor?

Lilian ter Laak, 3 april 2020

IkAlle ballen in de lucht hoor een bekend patroon van deelnemers aan onze opleidingen, die moedig aangeven hoe ze binnen deze Corona tijd staande blijven in werk en ‘thuis’-zijn.
Druk met meerdere ballen in de lucht te houden: gezin, werk, ‘alleen’ eten en drinken halen. De zorg die komt kijken bij een Pandemie voor anderen en de stille dreigende vraag  ‘Loop ik de kans ziek te worden?’ met de angst-scenario’s die daarbij horen, spelen ook minder vrolijk door mijn hoofd. Lees verder ›

Deel dit bericht