Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Door de mand vallen?

Diana Bevers, 29 april 2019

Dit essay is geschreven door Diana Bevers, als opdracht voor de opleiding Persoonlijk Leiderschap. Dit essay is de eerste uit de bundel van 11 essays over leiderschap die je hier gratis kunt aanvragen.

Hoe de moed om je kwetsbaarheid te tonen je helpt een betere leidinggevende te zijn

Elke keer als ik een vergadering voorzat, een beleidsstuk schreef, een presentatie gaf, dan dacht ik: “Nu val ik door de mand, ik word ontmaskerd. Nu wordt duidelijk dat ik niks kan.” Dan voelde ik mij echt elke keer een bedrieger als mensen toch enthousiast werden over mijn verhaal en complimenten maakten over mijn leiderschap. Ze moesten eens weten….. Lees verder ›

Deel dit bericht

De kwetsbare leider: een krijger?

Bart Schipmölder, 5 december 2018

In de lijstjes met aanbevelingen voor goed leiderschap komt de eigenschap ‘kwetsbaarheid’ vaak voor. Waarom eigenlijk? En wat ís kwetsbaarheid? Die vragen probeer ik in deze blog te beantwoorden.

Waarom is kwetsbaarheid belangrijk? Brené Brown zegt: ‘Kwetsbaarheid is de beste manier om van je potentieel gebruik te maken en echte verbindingen met anderen aan te gaan.’

In een recent artikel in Trouw onderstrepen de auteurs eveneens de noodzaak van kwetsbaarheid1. Zij stellen dat deze tijd ‘vraagt om een heel nieuwe levenskunst, waarin we kwetsbaar durven zijn, en oncontroleerbaarheid – ook het tragische in het leven – onder ogen zien en zelfs beamen.’

Lees verder ›

Deel dit bericht

Hans Vermaak over morsig en klooiig veranderen

Jolanda Botke, 21 januari 2019

NSO-CNA Jubileumcongres 16 januari 2019 ,Hans Vermaak

Veranderen is een collectief gebeuren. Of het nu een fusie is, of het bouwen van een nieuwe school, of het implementeren van onderzoekend leren. In je eentje dat bedenken is volstrekt ontoereikend. Dat spel moet je samen spelen. Eén van de dingen die daarvoor belangrijk is, is met elkaar begrijpen waardoor een verandering werkt. Als je kijkt naar verandervraagstukken, dan zijn die in de regel zo verschillend van elkaar, dat het volstrekt ondenkbaar is, dat er een benadering is waarmee je die allemaal zou kunnen fixen. Hans Vermaak nam ons, in zijn lezing tijdens het NSO-CNA Jubileumcongres op 16 januari 2019, mee langs zijn vijf veranderbenaderingen en de lessen die daaruit te leren zijn. Een korte samenvatting van zijn lezing*. Lees verder ›

Deel dit bericht

Zo word je een strategische schoolleider!

Charles Engelen, 18 april 2019

3 dingen om je op te richten, in onderlinge samenhang

Strategische schoolleider, is dat niet wat overdreven?

Vrij naar Orwell: een strategische schoolleider is al lang niet meer jong genoeg om alles zeker te weten. Een strategische schoolleider stelt vragen, gaat niet zomaar uit van vage beelden en onsamenhangende informatie. Zorgt dat hij de feiten kent, zonder zijn intuïtie uit het oog te verliezen. Kennis van de stand van zaken, en gut-feeling. De strategische schoolleider vraagt zich eigenlijk voortdurend af hoe het er voor staat in drie domeinen: de wereld waarin we leven, de omgeving van de school en de school zelf. De strategische schoolleider is in staat om de onzekerheden die er nu eenmaal zijn te hanteren, en vindt het beter om de verschillende toekomstscenario’s in beeld te hebben en erop voorbereid te zijn. Zo loopt hij niet voortdurend achter de feiten aan. Wat vraagt een strategische schoolleider zich dan zoal af? Lees verder ›

Deel dit bericht

Veranderen in een gespannen en verkrampte cultuur – deel 2

Derk van der Pol, 12 april 2019

NSO-CNA Als je goed om je heen kijktIn deze blogreeks volgen we een leergroep van vakidioten binnen NSO-CNA, met een passie voor veranderen en onderwijs. In de vorige blog stonden we stil bij een school voor vernieuwend onderwijs, waar dit concept nog niet zo uit de verf kwam. In deze blog kijken we naar een andere school waar sprake is van een gespannen en verkrampte cultuur die verandering bemoeilijkt.    

Casus

De schoolleider werkt op een leuke school, waar volgens haar veel goed gaat: een prettige sfeer, een stabiel leerlingenaantal, goede eerstegraads docenten en mooie cultuurlessen waar deze school om bekend staat. Toch blijkt uit eigen onderzoek dat de leerlingen de sfeer in de school een negen geven, maar de kwaliteit van de lessen een vijf. Dit laatste komt ook naar voren als ergens in 2018 de Inspectie op bezoek komt. Één van de afdelingen kreeg het stempel ‘zwak’ toebedeeld, waardoor de school aan de bak moest met het verbeteren van de leskwaliteit en de professionele cultuur. De Inspectie zou snel weer langskomen om de bevorderingen te controleren. Lees verder ›

Deel dit bericht

Ben je rijk als je veel geld hebt?

Cock Raaijmakers, 28 maart 2019

over rijke scholen

Het antwoord is ‘nee’, althans niet als vanzelfsprekend. Het gaat immers om geestelijke rijkdom en geluk. Je bent pas echt ‘rijk’ als je materieel bezit weet te koppelen aan allerlei geestelijke eigenschappen die kwaliteit verraden. Maar daarover gaat het hier niet. Wij doelen met de titel op de materiële veronderstelling dat scholen of hun besturen te veel geld ‘op de plank’ of ‘op de bank’ zouden hebben en dus zijn te kwalificeren als ‘rijk’. Laten we eens een poging doen helder te krijgen waarover we het nu eigenlijk hebben. Eerst wat feitenkennis. Lees verder ›

Deel dit bericht

Liefde voor leren als leiderschapsbron voor schoolleiders?

Jolanda Botke, 14 maart 2019

Babs Sirach

Op Valentijnsdag organiseerde het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties het congres Liefde voor leren. Liefde voor leren bekent volgens keynote spreker Robert-Jan Simons: houden van leren in alle diversiteit, en vooral het leren niet frustreren. En volgens Simons kun je mensen verleiden om verliefd te worden op leren, door een leercultuur te creëren waarin een lerende professional (zie voor de kenmerken van zo’n professional Simons & Ruijters, 2014) zich verder kan ontwikkelen. Lees verder ›

Deel dit bericht

Teacher Leadership – Laat leraren leiden!

Susanna Bakker, 7 maart 2019

Hoe kan de expertise en affiniteit van leraren beter benut worden? HoeMAtthijs Ran, Hermann Wesselink College vergroot je de invloed van leraren op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school? En hoe zorg je dat leraren de ruimte nemen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school en het onderwijs? Een steeds vaker gehoord antwoord op deze vragen luidt: teacher leadership. Bij teacher leadership draait alles om het versterken van de invloed van leraren, zodat deze het eigen klaslokaal overstijgt. Maar hoe kan je als schoolleider leiderschap van leraren zo goed mogelijk laten floreren? Lees verder ›

Deel dit bericht

Sam Terpstra over leidinggeven aan je bestuur

Ewout van Luijk, 1 maart 2019

Leidinggeven aan je bestuur, is dat niet paradoxaal? Sam Terpstra heeft ruime ervaring als directeur en bestuurder in het onderwijs. We spraken hem over wat het van een leidinggevende in het onderwijs vraagt om invloed uit te oefenen op een bestuurder. Lees verder ›

Deel dit bericht