Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Niet langer alleen je eigen boontjes doppen

Rob Mioch, 28 juni 2021

Rob MiochLerend op weg naar resultaatverantwoordelijke en zelforganiserende teams.

Steeds meer organisaties kiezen voor het werken in resultaatverantwoordelijke zelfsturende teams, om de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap voor het bereiken van de teamdoelen en -prestaties zo dicht mogelijk bij de teamleden zelf te leggen. Echter, het werken in zelfsturende teams gaat niet altijd meteen van een leien dakje. Wat leren we van een casus in het mbo? Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe geef je als schoolleider leiding aan je eigen leerproces?

Diede Stevens, 3 december 2021

Leidinggevenden in het onderwijs aan het woord

Een goede schoolleider is een lerende leider: iemand die open en responsief situaties benadert. Iemand die interactie zoekt om inzicht te krijgen in andere expertises, perspectieven en culturen. En zo steeds weer onderzoekt waar de situatie om vraagt. Anders gezegd: de ontwikkeling van jouw leiderschap is een kwestie van levenslang leren. Lees verder ›

Deel dit bericht

Een pleidooi voor schakeltijd

Bart Schipmölder, 5 november 2021

 

Het is druk

Ik verplaats mij van vergadering naar vergadering, doe er soms nog een of meer gesprekken tussendoor, maak hier en daar een babbeltje en vind met moeite wat ruimte om mijn mails te beantwoorden. Dat doe ik dan vaak ’s avonds, als ik er al aan toe kom met mijn drukke privé-agenda. Mijn lijf protesteert, maar dat ongemakkelijke gevoel druk ik weg. Ik reageer vooral op dat wat er voorbij komt. De waan van de dag is leidend en dwingend. Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe bevorder je de ontwikkeling van de school als een professionele leergemeenschap met een lerende cultuur? 

Diede Stevens, 2 november 2021

Leidinggevenden in het onderwijs aan het woord

Niet alleen leerlingen leren op school. Ook de organisatie zelf moet ‘lerend’ zijn. Dat geldt voor individuen (leraren en leidinggevenden) én teams. Waarom? Omdat dit cruciaal is voor de ontwikkeling van de organisatie en dus de kwaliteit van het onderwijs. Lees verder ›

Deel dit bericht

Nieuwe leiderschapsbronnen aanboren tijdens (persoonlijke) crisis

Rosanne Scholte, opleidingsmanager NSO-CNA, 15 oktober 2021

Daar lag ik, op de grond, naast mijn fiets. Alsof de wereld om mij heen even weg was en stilstond. Een gevoel van opluchting: mijn dochter staat nog en mijn tanden zitten nog in mijn mond. Maar wel, zo blijkt later: een hersenkneuzing, whiplash, kaakontwrichting en breuken in mijn vingers.

Zo begon voor mij (letterlijk en figuurlijk) een harde weg. Lees verder ›

Deel dit bericht

Mijn reis naar Rome

Bart Schipmölder, 28 juni 2021

Over verwachtingen gesproken

Bart Schipmölder naar RomeWe naderen het einde van dit knotsgekke schooljaar. De veerkracht van veel mensen en zeker ook van de mensen in het onderwijs is behoorlijk op de proef gesteld. Leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders moesten voortdurend schakelen om af te stemmen op de ontwikkelingen. De ‘normale’ ingebakken verwachtingen waar het onderwijs vol mee zit, zoals roosters, jaarplannen, curricula en eindtermen, werden niet gehaald en dienden steeds weer te worden bijgesteld. Er was sprake van achterstanden. Dat gaf veel ongemak en teleurstelling. Hoe zeer we met z’n allen ook verlangden naar duidelijkheid, een perspectief en een soort routekaart, waren die niet zo makkelijk te geven. Lees verder ›

Deel dit bericht

Nieuwe beroepsstandaarden helpen bij spreiden van leiderschap

Bart Schipmölder, 22 juni 2021

Bart SchipmolderDit voorjaar presenteerden zowel het Schoolleidersregister PO (SRPO) als het Schoolleidersregister VO (SRVO) een nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders. Met deze beroepsstandaard PO en Beroepsstandaard VO en willen zij ‘de professionele ontwikkeling van schoolleiders en de erkenning van de beroepsgroep bevorderen’. Deze nieuwe standaarden gaan niet meer alleen over de ‘formele’ schoolleider, want schoolleiderschap is al lang niet meer synoniem aan de schoolleider. Iedereen binnen de school kan het leiderschap oppakken. En sterker nog, met de standaard in de hand kunnen schoolleiders, leraren, OOP, RvT en andere betrokkenen nog beter in gesprek gaan met elkaar over de visie op leiderschap binnen het team of de school. Lees verder ›

Deel dit bericht

Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang (B. Brecht)

Pim Visser, 9 april 2021

DTraag Versnellen Arend Ardone meest inspirerende leidinggevende die ik in mijn loopbaan ben tegengekomen was de, helaas veel te vroeg overleden, toenmalig rector van het Marne College in Bolsward: Jurjen Hiemstra. Behalve dat ik veel van hem geleerd heb door zijn scherpe en liefdevolle vragen en zijn aanmoedigende en confronterende feedback, deed hij mij onbewust ook voor hoe je als professional voor je eigen ontwikkeling kunt (en mag) zorgen. Een paar keer per jaar was Jurjen een dag afwezig en had dan een zogenaamde ‘reflectiedag’; hij ging een dagje fietsen of op een zeilboot zitten nadenken over zichzelf en over zijn werk. De eerste keer schrok ik daar haast een beetje van, want het voelde voor mij toch ook een beetje als ‘spijbelen’ en ‘heb je niet wat beters te doen’. Later begreep ik dat Jurjen Bertolt Brecht pas echt goed begrepen had, want hij kwam altijd terug van zo’n dag met frisse ideeën, mooie plannen of ‘nieuw gedrag’. Lees verder ›

Deel dit bericht

Van leren over naar doen in de praktijk

Diede Stevens en Jolanda Botke, 18 maart 2021

 

Transfer van leren

Matthijs Ran, NSO-CNAAls deelnemers er niet in slagen de kennis en vaardigheden die ze in een opleiding hebben geleerd in de werkpraktijk te benutten, levert de opleiding uiteindelijk niks op. Deze transfer naar de werkpraktijk is daarmee de achilleshiel van het trainingsproces. Transfer is geen nieuw onderwerp in organisaties en ook niet in de wetenschap. Maar ondanks onderzoek en ervaring blijft transfer van het geleerde naar de werkpraktijk deels onbegrepen, en komt deze transfer vaak maar moeizaam en beperkt tot stand [1]. Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe draag je bij aan een onderbouwde en gedeelde visie binnen jouw school?

Diede Stevens en Suzanne Beving, 11 maart 2021

Leidinggevenden in het onderwijs aan het woord

Leren is het primaire proces van een school. In scholen waar leraren, ondersteunende medewerkers en schoolleiding werken vanuit een sterke consensus over hun visie op leren zijn de leerresultaten goed en werken mensen met plezier. Een heldere en gedeelde visie op leren geeft inspiratie, werkt motiverend en geeft betekenis aan het werk (De staat van het Onderwijs 2020).

Het is belangrijk dat leidinggevenden vanuit een visie richting geven aan de school en deze samen met hun team vormgeven. Hoe zorgen schoolleiders voor een gedeelde visie? En wat levert dat de school op? Daarover interviewden we vier (oud-) studenten van NSO-CNA: Bas Boensma, Jolien Ligtenberg, Hans Warris en Conny van der Zande. Hieronder hun verhalen. Lees verder ›

Deel dit bericht
Spring naar toolbar