Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Misvattingen: een sterke visie hebben betekent niet dat je een sterke schoolleider bent

Matthijs Ran, 24 januari 2020
Matthijs Ran Master Integraal Leiderschap

In april 2018 werd ik naar aanleiding van een persbericht van Nuffic over tweetalig vmbo geïnterviewd door dagblad Trouw. De quote uit het interview die als kop van het artikel fungeerde was: ‘Het is een misvatting om te denken dat tweetalig onderwijs alleen voor vwo’ers interessant is’.

In vroegere tijden bepaalde de bovenmeester waar je na de lagere school naar toeging, meisjes gingen naar de huishoudschool, jongens naar de lts of de landbouwschool. Alleen de zoon van de dokter of de notaris kon door naar de HBS en ging later studeren. Voor de rest van de leerlingen was een dergelijke opleiding niet relevant. Als je als dubbeltje werd geboren, kon je nooit een kwartje worden.

Kansengelijkheid is in het onderwijs in de huidige tijd een groot thema, lees de laatste Staat van het Onderwijs er maar eens op na. Vaak wordt kansengelijkheid gekoppeld aan opleidingsniveau van de ouders of migratieachtergrond, maar in dit essay wil ik vanuit de complexiteit van de onderwijsorganisatie naar dit thema kijken. Hoe kan ik vanuit mijn leiderschap sturen om alle leerlingen kansrijk te laten zijn, hoe kan ik mijn persoonlijke leiderschapsbronnen inzetten om met name leerlingen van het vmbo succesvol te laten zijn? Hoe neem ik de misvatting weg dat er dubbeltjes en kwartjes zijn? Het bleek een zoektocht te worden die leidde naar een antwoord dat ik niet verwacht had. Lees verder ›

Deel dit bericht

Komt dit je bekend voor?

Lilian ter Laak, 3 april 2020

IkAlle ballen in de lucht hoor een bekend patroon van deelnemers aan onze opleidingen, die moedig aangeven hoe ze binnen deze Corona tijd staande blijven in werk en ‘thuis’-zijn.
Druk met meerdere ballen in de lucht te houden: gezin, werk, ‘alleen’ eten en drinken halen. De zorg die komt kijken bij een Pandemie voor anderen en de stille dreigende vraag  ‘Loop ik de kans ziek te worden?’ met de angst-scenario’s die daarbij horen, spelen ook minder vrolijk door mijn hoofd. Lees verder ›

Deel dit bericht

Houvast voor de leider zelf: advies aan bovenbazen bij crisis

Charles Engelen, 17 maart 2020

In tijden van crisis zijn de druk op en de spanning bij mensen hoog. ‘Wat is er gebeurd?’ ‘Hoe lang gaat het duren?’ ‘Kunnen we hier wel mee omgaan?’ ‘Wat als het niet overgaat?’ en veel meer vragen als deze. Nu we met z’n allen wereldwijd in een crisissituatie zitten die we niet kennen, niet eerder hebben meegemaakt en waarvan ook de deskundigen nog elke dag leren, is die spanning zo mogelijk nog groter. We staan voortdurend op de rand van het onbekende en dat zijn we niet zo gewend.
In organisaties zijn alle ogen gericht op de leider. Wie neemt de leiding, wat zien we hem of haar doen, staat hij of zij stevig op eigen benen? Kan zij omgaan met de onzekerheden die haarzelf natuurlijk net zo zeer, zo niet meer, raken? Er is veel beschreven over adequaat leiderschapsgedrag in tijden van crisis. Want het checklijstje “In 6 stappen uit de crisis” bestaat niet. Het komt aan op leiding nemen en mensen voorgaan in ‘de strijd’. Hierbij wat handvatten voor adequaat leiderschapsgedrag, voor als je ergens tussendoor, of dan toch zeker achteraf, een moment voor reflectie hebt. Lees verder ›

Deel dit bericht

Naar gedeeld schoolleiderschap: de evolutie van Bint en Bulstronk

Jan-Willem Hoogland, 20 november 2019

oktober 2019

Jan-Willem HooglandDit leiderschapsessay ‘naar gedeeld schoolleiderschap’ schreef ik ter afronding van de Master Integraal Leiderschap (MIL) die ik van 2017-2019 volgde aan NSO-CNA Leiderschapsacademie. Het is daarmee de eindstand van twee jaar leiderschapsontwikkeling. Voor mezelf is het echter slechts een tussenstand van wie ik op dit moment als schoolleider ben. Lees verder ›

Deel dit bericht

Congruent bewegen vanuit de essentie

Louis Steeman, 27 februari 2020

Ik ben in gesprek met Marijke, afdelingsdirecteur. Haar team zet momenteel forse stappen naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs. ‘Maar het ‘hogere’ management beweegt niet mee’, verzucht ze. De docenten en teamleiders zijn ergerniswekkend veel tijd kwijt met zich verantwoorden naar boven. ‘Frustrerend is dat we daarbij worden afgerekend op cijfers en resultaten die inmiddels geen relatie meer hebben met ons dagelijkse werk. Het management werkt met indicatoren, criteria en formats die afkomstig zijn van een andere planeet’. Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe vitaal is jouw school?

Charles Engelen, 7 februari 2020

Het gaat er hier niet om of de school levendig is, dat zal vast wel. Ook niet of er fruit en zo te koop is, in plaats van zoetigheid en vettigheid? Dat is wel gezond natuurlijk, maar daar gaat het begrip vitaal niet over. In het systeemdenken – en wie doet dat niet tegenwoordig – gaat vitaliteit van een school over hoe ze in staat is voortdurend balans te houden met de veranderende buitenwereld. Dus of je school voldoende aanpassingsvermogen heeft. Of zoals het tegenwoordig ook wel heet: of de school wendbaar is, of zelfs agile. Lees verder ›

Deel dit bericht

De budgetparadox

Cock Raaijmakers, 13 december 2019

 

Vraag

Heb jij je weleens afgevraagd hoe men jou als budgethouder nu eigenlijk afrekent? Ik neem aan dat ik me met deze vraag richt tot degenen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het plan tot bij- en nascholing, tot de coördinator van de buitenschoolse activiteiten, tot de leidinggevende belast met de uitvoering van de beleidsmatige onderwijsinnovatie. Lees verder ›

Deel dit bericht

Het verschieten van kleur gaat soms van ‘au’…

Gerritjan van Luin, 29 november 2019

Op weg naar nieuwe zekerheid.

De meesten van ons blijven niet hun hele werkzame leven op dezelfde plek. Soms verander je alleen van organisatie, soms stap je over voor een andere baan. Zo ben ik zelf leraar geweest op verschillende scholen en ben daarna voor verschillende leidinggevende functies van organisatie veranderd. Dat was iedere keer weer behoorlijk wennen. Aan ‘het doen en denken’ in de nieuwe organisatie en aan het werk dat ik niet eerder gedaan had. Nu werd dat wennen verzacht omdat het in alle gevallen om banen in schoolorganisaties ging. Een vertrouwde basis, omdat de overeenkomsten tussen scholen bijna altijd groter zijn dan de verschillen. Maar hoe zou het zijn als je overstapt naar een totaal andere baan in een totaal andere werkomgeving? Lees verder ›

Deel dit bericht

Inge de Wolf over toenemende kansenongelijkheid in het Nederlands onderwijs

Ewout van Luijk, 14 november 2019

Inge de WolfTijdens de NSO-CNA inspiratiedag sprak Inge de Wolf over de toenemende kansenongelijkheid in het Nederlands onderwijs. Wat zijn de belangrijkste trends in het onderwijs? Waarom loopt de kansenongelijkheid op? En wat kun je hiertegen doen? Inge de Wolf is strategisch inspecteur bij de Onderwijsinspectie en hoogleraar onderwijssystemen aan de Maastricht University. Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe creëer ik ‘eigenaarschap’ in mijn team?

Pim Visser, 7 november 2019

Pim Visser EigenaarschapHerken je die vraag? Heb je ook mensen in je team die geen enkel eigen initiatief lijken te nemen? Die een taak alleen maar uitvoeren als jij het ze expliciet gevraagd hebt en dat je het geleverde werk dan ook nog moet controleren (of denkt te moeten controleren)? Dat mensen zinnetjes tegen jou zeggen als: “had ik dat ergens kunnen lezen …” of “ik wist niet dat ik dat had moeten doen …” of “daar heb ik geen uren voor in mijn taakbeleid …” Lees verder ›

Deel dit bericht