Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Partnerschap NSO-CNA en BCO

Dit bericht is geschreven op 22 mei 2023

Logo BCO

Verheugend nieuws! Per 1 mei 2023 zijn we een partnerschap aangegaan met BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning in Venlo. Een partnerschap dat veel oplevert:

Met deze samenwerking willen we onze zichtbaarheid in zuid-oost Nederland vergroten en hopen we met name met incompany en maatwerk een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs.

En de professionals van BCO kunnen op hun beurt hun expertise en deskundigheid inbrengen in onze opleidingen.

Op 2 juni organiseren we als kennismaking een leiderschapsatelier in Venlo.

Marij verlaat onze Raad van Toezicht, Jeffreye komt

Dit bericht is geschreven op 2 maart 2023

Marij Deutekom en Jeffreye VossenNa 7 jaar heeft Marij van Deutekom afscheid genomen van onze raad van toezicht. Marije was onze verbinding naar het VO werkveld. Zij heeft vanaf 2016 een belangrijke bijdrage gehad in de verdere ontwikkeling en professionalisering  van de NSO-CNA organisatie en de overgang naar een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Lees verder ›

Eeuwig Vliegeren

Dit bericht is geschreven op 22 november 2022

Mart Petri In MemoriamMart Petri, NSO docent van het eerste uur, is op 79 jarige leeftijd op 4 november 2022 overleden.

Mart Petri en zijn vliegermodel voor schoolontwikkeling zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Omdat hij docent van het eerste uur was bij – toen nog- NSO, staan we graag stil bij wat hij voor het onderwijs en voor de NSO heeft betekend.

Rob Mioch over hoe Mart door te ontregelen nieuwe creativiteit opriep

Ik heb Mart op drie manieren meegemaakt. Als student van de eerste lichting NSO-ers, later als collega en zijn leidinggevende bij APS, landelijk centrum voor schoolontwikkeling. En samen op pad in Bulgarije waar we betrokken waren bij een project van de Wereldbank op het moment dat Bulgarije toe wilde treden tot de EU en om die reden aan schoolverbetering moest doen. Bulgarije dat, nadat de toetreding gelukt was, het project acuut stop zette. Lees verder ›

NSO-CNA Leiderschapsacademie benoemt twee nieuwe leden in Raad van Toezicht

Dit bericht is geschreven op 17 december 2019

Per 16 december 2019 zijn drs. Janneke Schenning en dr. Saskia Tjepkema benoemd als resp. beoogd voorzitter en lid.

DrJanneke Schennings. Janneke Schenning is als directeur van Schouten University of Applied Sciences, de business university van Schouten & Nelissen, verantwoordelijk voor masteronderwijs en gecertificeerde (internationale) opleidingen. Ze is buitenpromovendus aan de Katholieke Universiteit Leuven en lid van de adviesraad van het Tijdschrift voor Organisatie Ontwikkeling (TvOO). Janneke studeerde Sociale en Organisatie-psychologie aan de Universiteit Utrecht, publiceert regelmatig en is coauteur van de boeken “Mens(en)organisaties: 24 evoluties onder de loep” en “Krachtige Keuzes: pak de regie in je werk en loopbaan”. Lees verder ›

Nieuwsbrief september 2019

Dit bericht is geschreven op 10 september 2019

Lees nu onze nieuwsbrief van september 2019, klik hier.

Nieuwsbrief september 2019

In Memoriam Léon de Caluwé

Dit bericht is geschreven op 16 juni 2019

Léon de Caluwé In Memoriam‘Leren veranderen heeft ons ook veranderd.’ Op 9 juni 2019 overleed Léon de Caluwé. Léon heeft het vak van de veranderkunde in Nederland op de kaart gezet en bijgedragen aan een volwassen en professionele rol voor veranderaars. Samen met Hans Vermaak schreef hij ‘Leren veranderen’ en ontwikkelde het denken over veranderen door de verschillende perspectieven op veranderen helder uit te werken en kleur te geven, ‘de kleuren van de Caluwé’, wie kent ze niet? ‘Leren veranderen’, dat juist dit jaar verscheen in een derde geheel herziene druk, is het standaard werk over veranderen in Nederland. De eerste druk verscheen 20 jaar geleden en inmiddels zijn er meer dan honderdduizend exemplaren van verkocht. Ook bij NSO-CNA staat het bovenaan de literatuurlijst van onze verschillende opleidingen.

Léon is betrokken geweest bij de oprichting van NSO in 1989, deed daarvoor een haalbaarheidsonderzoek, en stond in de eerste jaren regelmatig ‘voor de groep’ om schoolleiders mee te nemen in zijn denken over veranderen en gaf daarmee mede vorm aan onze toenmalige masteropleiding. We verliezen in hem een oorspronkelijk denker, een geïnspireerd vakman en een betrokken mens. Wij wensen zijn familie en dierbaren sterkte, en zijn blij dat zijn gedachtegoed in meer dan 30 boeken is vastgelegd zodat zijn inspiratie ons kan blijven voeden.

Nieuwsbrief juni 2019

Dit bericht is geschreven op 16 juni 2019

Lees nu onze nieuwsbrief van juni 2019, klik hier.

 

Nieuwsbrief mei 2019

Dit bericht is geschreven op 10 mei 2019

Lees nu onze nieuwsbrief van mei 2019, klik hier.

NSO-CNA Nieuwsbrief mei 2019

Webinar De school als lerende organisatie in 2022

Dit bericht is geschreven op 20 juli 2022
Webheader Babs Sirach Website Nationale Onderwijsweek

Webinar Robert-Jan Simons (NSO-CNA)

4 oktober 2022 van 16.00 uur – 17.15 uur

Robert-Jan Simons

Robert-Jan Simons

Robert-Jan Simons verbindt ideeën uit de negentiger jaren met verschillende nieuwe actuele inzichten over leren.

In een nieuw model voor de lerende organisatie anno 2021 wordt literatuur en onderzoek uit de negentiger jaren van de vorige eeuw verbonden met recentere literatuur. Dit leidt tot een uitgebreider model van de zeven samenhangende dimensies met nieuwe toegevoegde kenmerken. De basis wordt gevormd door de zeven dimensies die gebaseerd zijn op theorie en onderzoek van Marsick en Watkins en recent door de OECD zijn uitgebreid in het kader van onderzoek naar de school als lerende organisatie in Wales. Bij het werken met dit model in de praktijk bleek het oorspronkelijke model op een aantal punten tekortkomingen te vertonen en niet helemaal te passen bij de kennis van nu. Hoewel het OECD model al een goede uitbreiding van het oorspronkelijke denken vormt, is er meer nodig. In een lerende organisatie 2.0 model is minimaal ook aandacht nodig voor recent in onderzoek verkregen kennis over systeemdenken, professionalisering, werkplekleren, groeimindset, digitalisering, nieuwsgierigheid, psychologische veiligheid en organisatieleren.

In zijn webinar gaat Robert-Jan uitgebreid in op deze nieuwste theoretische inzichten en hun betekenis voor de praktijk.

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons is al heel zijn leven bezig met het thema “leren”. Eerst richtte hij zich op het leren van middelbare scholieren, daarna op het leren op de werkplek door medewerkers en professionals. De laatste jaren waren dit vaak ook leerkrachten en schoolleiders. Steeds probeert hij mensen een breder begrip van leren te laten krijgen door ze te inspireren en in de war te brengen. Leren is immers ook impliciet leren en zelf-gereguleerd leren. Leren is ook team-leren en organisatie-leren.

Aanmelden:

Het webinar heeft op dinsdag 4 oktober plaatsgevonden. Je kunt hier de opname terugkijken.

 

Webinar Leidinggeven in de onderstroom

Dit bericht is geschreven op 20 juli 2022
Webheader Babs Sirach Website Nationale Onderwijsweek

Webinar Louis Steeman (NSO-CNA)

3 oktober 2022 van 16.00 uur – 17.15 uurLouis Steeman

Over het thema

De onderstroom in je organisatie: een ongrijpbare rivier van oud zeer en vaste denk- en gedragspatronen. Een bron van onrust en onvrede in je team. De onderstroom kan je leidinggeven flink frustreren.

Maar het kan ook een meewerkende kracht zijn en positieve beweging teweegbrengen. Een bron van inspiratie, eigenaarschap en betrokkenheid. Voorwaarde voor succes.

Onderzoek & handreikingen

In dit Webinar onderzoeken we en krijg je handreikingen hoe je een positieve invloed kunt hebben op krachten die je niet ziet en waar je zelf onderdeel van bent.

Gezonde, meewerkende krachten

Wat als gezonde, meewerkende krachten domineren? Dan leveren docenten/collega’s, in onderling samenwerking, een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen. En ook aan de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie.

Dan nemen zij daarvoor verantwoordelijkheid en geven op een positieve manier vorm aan de wederzijdse afhankelijkheid die dat met zich meebrengt.

In het Webinar

Ik wissel theorie af met praktische tips en sluit aan bij vragen die dat bij de deelnemers oproept.  Langs die weg reik ik werkenderweg enkele leidende principes aan voor een manier van leidinggeven die bijdraagt aan het tot leven brengen van gezonde, meewerkende krachten. I.c. verantwoordelijkheid nemen én wederzijdse afhankelijkheid.

Ter voorbereiding

Ga bij jezelf na: hoe kom ik in de praktijk van alle dag tegenwerkende krachten in de onderstroom tegen? Selecteer daarbij een concrete gebeurtenis waar je zelf bij aanwezig was.

Trainer

Louis Steeman is een ervaren interim-leidinggevende, trainer, coach en procesbegeleider in onderwijsorganisaties en heeft ruime ervaring met systemisch werk.

Hij ontwikkelde het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is erop gericht de onderstroom in de organisatie/cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van de school

In mei 2019 verscheen zijn boek: ‘De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkeling. Over leiderschap in tijden van transformatie’.

Registratie van het webinar

Het webinar heeft op maandag 3 oktober plaatsgevonden. Je kunt het hier terugkijken.

 

Spring naar toolbar