Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Organisatieontwerp en creativiteit

NSO-CNA Beroepsprofiel Organisatie ontwerp en creativiteitDe schoolleider weet de eigen werkomgeving te benutten om nieuwe kansen te genereren en nieuwe ontwikkelingen te entameren. De schoolleider beschikt kort gezegd over vormkracht. De schoolleider heeft een transformatieve oriëntatie, gaat uit van het menselijk vermogen om te leren en moedigt veelzijdigheid, creativiteit en wendbaarheid aan. De schoolleider bewaakt daarbij de balans tussen innovatie en stabiliteit zoals een gezonde organisatie vraagt, en waakt voor overbelasting van de organisatie en de mensen. Hij gaat daarbij het ongemak van verwarring en ongewisheid niet uit de weg maar, wetende dat dit onvermijdelijk deel is van veranderingsprocessen, bereidt de schoolleider de mensen en de school daarop voor. De schoolleider is een ontwerper van nieuwe organisatievormen en platforms waarmee er naast de bestaande patronen steeds nieuwe patronen in de organisatie vorm kunnen krijgen. Essentieel is dat de schoolleider ook creativiteit benut om feedbackmechanismes te bedenken, te regelen en in werking te stellen om zichzelf en de school te corrigeren op wishful thinking en weloverwogen te kunnen bijsturen. De schoolleider laat met een dergelijke onderzoekende houding in de eigen organisatie ondernemende vernieuwing zien en genereert daarmee interne capaciteit tot strategische vernieuwing. Juist door creativiteit in organisatorisch ontwerp, uitvoering en monitoring in te zetten, draagt de schoolleider bij aan consistentie en duurzaamheid. Zo werkt de schoolleider aan organisatieleren en schoolontwikkeling.

Terug naar het beroepsprofiel
Spring naar toolbar