Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Persoonlijke en relationele kwaliteiten

Beroepsprofiel Persoonlijke kwaliteitenPersoonlijk leiderschap en een innerlijk kompas zijn essentieel om in de situatie integraliteit (het geheel ziend), authenticiteit (verbindende oprechtheid), proactiviteit (initiatief nemen) en doortastendheid (het kaf van het koren durven scheiden) te kunnen betrachten. De volwassen schoolleider weet dilemma’s te overstijgen, moedig en met lef of juist genuanceerd waar nodig, kan vertrouwen creëren, de dialoog aangaan en weet oplossingen, inclusief de eigen rol daarin, te bevragen en te onderzoeken. De schoolleider kijkt over de grenzen van het eigen kunnen heen om beperkingen te zien. De schoolleider gebruikt interactie om tot nieuwe beelden en acties te komen. De schoolleider weegt af en handelt wanneer dat om ontwikkeling van eigen vaardigheden vraagt of zoekt juist de samenwerking met anderen zodat er toch in die belangrijke vaardigheden of eigenschappen wordt voorzien. De schoolleider weet zich kwetsbaar op te stellen waar dat van belang is en krachtig te zijn wanneer kwetsbaarheid niet op zijn plaats is; en ziet toe op eigen energie om dit waar te kunnen maken.

Terug naar het beroepsprofiel
Spring naar toolbar