Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Professionele gemeenschap en lerende cultuur

NSO-CNA Beroepsprofiel Professionele gemeenschap en lerende cultuurDe schoolleider laat een visie op onderwijs en organisatie in het eigen handelen tot uitdrukking komen. De schoolleider beoefent in het handelen rol- en stijlflexibiliteit al naar gelang de situatie dit nodig heeft en in de context mogelijk is (hybride situationeel leiderschap). Wezenlijk voor leiderschap is het doorzien dat een organisatie altijd regie én ruimte vraagt, niet na maar naast elkaar. De regie dient professioneel structurerend te zijn, maar ook de ruimte voor leren dient professioneel geregisseerd te zijn. Het beroep van schoolleider vergt daarmee de capaciteit om te schakelen tussen sturen en loslaten, tussen gezaghebbend handelen mede vanuit formele bevoegdheid en de sociale relatie waarin inspiratie, zorg en kennisdeling hun weg vinden, zowel bilateraal als groepsgewijs. De schoolleider geeft leiding aan het professioneel handelen en professioneel leren op alle lagen in de organisatie. Daarin is de schoolleider in het eigen handelen een voorbeeld voor andere professionals.

Terug naar het beroepsprofiel
Spring naar toolbar