Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Over Schoolleider Basis- & Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 30 mei 2021

“Het is de kunst om de leider uit de studenten te halen”

Na de zomer starten uiteraard ook weer de opleidingen tot schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam.

Een mooie aanleiding om docenten Elvira Geurts (Basisbekwaam) en Esther Dijkstra (Basis- en Vakbekwaam) aan het woord te laten. Waarom en wanneer zouden schoolleiders zich voor 1 van de opleidingen moeten inschrijven?

Kunnen jullie kort vertellen waar beide opleidingen over gaan, en voor wie ze bedoeld zijn?

Esther Dijkstra en Elvira GeurtsElvira: “Basisbekwaam Schoolleider is voor jou als je beginnend schoolleider bent. Of wanneer je leidinggevende taken hebt die naar meer smaken (zoals bouwcoördinator of jaarllaagcoördinator), en je je daarin verder wilt ontwikkelen.

Tijdens de opleiding leer je wie jij als leider bent en wat jouw visie op onderwijs en leren is. Ook doe je praktische vaardigheden op die je nodig hebt als schoolleider.

Zo heb je straks een stevige basis en kun je effectief leidinggeven aan een team van leerkrachten of docenten.”

Esther: “Vakbekwaam Schoolleider is voor ervaren leidinggevenden in het onderwijs. Je kent het klappen van de zweep, en wilt nu de volgende stap zetten.

Tijdens de opleiding ontwikkel je de vaardigheid om onderzoeksmatig en integraal leiding te geven. Overigens stimuleren we tijdens het jaar Basisbekwaam ook de onderzoeksmatige houding.

Zo kun je straks complexe vraagstukken binnen je school oppakken.”

Elvira: “Daarnaast geeft het certificaat van beide opleidingen recht op de SRPO-basisregistratie.”

Wat betekent het dat je bij Basisbekwaam ‘leert wie je bent als leider’?

Elvira: “Dat gaat over Persoonlijk Leiderschap. Dat speelt overigens bij Vakbekwaam ook een grote rol, maar bij Basisbekwaam ligt daar nóg meer de nadruk op.

Persoonlijk Leiderschap gaat over wie je bent en je eigen ontwikkeling: wie ben ik en wie kan ik zijn als leider? En wat zou ik daar vervolgens mee willen? De antwoorden op deze vragen geven je zicht op je kwaliteiten en valkuilen. En zijn vaak aanleiding om bewust te gaan oefenen met voor jou ‘nieuw’ leiderschapsgedrag waarmee je je gedragsrepertoire als leider vergroot.

Dat kan confronterend zijn. Het is voor niemand makkelijk om eigen valkuilen te erkennen. Of te accepteren dat je anders bent dan je altijd dacht. Door jezelf te onderzoeken, kun je dus anders gaan kijken naar jezelf, maar ook naar anderen, je school en zelfs naar persoonlijke relaties.”

Esther: “Wij maken dan ook regelmatig mee dat er veel beweging komt bij deelnemers. Ze leren vaak op ‘zijns’-niveau.

Zo kunnen studenten er tijdens de opleiding zelfs achter komen dat leidinggeven eigenlijk niet bij ze past. Soms kan iemand bijvoorbeeld opdrachten voor de opleiding niet doen, omdat hij ook nog docent is en 3 eindexamenklassen heeft. Dat zegt iets over zijn leiderschap: hoe serieus neem je je schoolleidersrol als je ook nog lesgeeft? Daar gaan we dan ook over in gesprek. Dan onderzoeken we de eigen mentale modellen, zodat deelnemers ook voor zichzelf onderbouwd kunnen kiezen wat ze wel en niet willen doen.

Ook spiegelen we in deze gesprekken wat we zien aan gedrag in bijeenkomsten of lezen in opdrachten. Daarin zijn soms patronen te herkennen die iets zeggen over leiderschapsgedrag. Het reflectieve gesprek hierover is waardevol en essentieel voor de ontwikkeling van de deelnemers.

Dus nee, écht in de spiegel kijken is niet makkelijk. Maar als je dat aandurft en er echt mee aan de slag gaat, kom je er veel sterker uit. Niet alleen als schoolleider, maar ook als mens. En wat is er nu leuker dan jezelf echt te leren kennen?”

Elvira: “Om deze ontwikkeling goed te begeleiden, zijn we als opleiders sterk betrokken bij de deelnemers. Zo zie ik de opleidingsgroep iedere 2 weken, ik volg hen in begeleidingsgesprekken en beoordeel opdrachten. Zo krijg ik zicht op wie ze zijn, hoe ze zich ontwikkelen, en wat vervolgstappen kunnen zijn .”

Dus de opleiding is voor iedere student anders?

Elvira: “Natuurlijk heeft de opleiding een bepaalde structuur. Maar nee, leiderschap is geen vast format. Als leider neem je altijd jezelf mee, met je hele hebben en houwen.

Je wordt bij Basisbekwaan niet ‘gemodelleerd’ naar ons beeld van een ‘goede’ schoolleider. Het is een beetje als beeldhouwen: in iedere deelnemer zit al een leider. Als docenten proberen wij die leider er zo mooi mogelijk uit te krijgen. Hoewel, dat doet de student vooral zelf door aan de slag te gaan met zijn of haar eigen ontwikkeling. Je bent vooral je eigen beeldhouwer.”

Esther: “Wat de opleiding voor iedere student anders maakt, is natuurlijk niet alleen wie zij zelf zijn en de ontwikkeling die ze door te maken hebben. Ook de specifieke context waarin ze leidinggeven verschilt, en dus verschilt ieders opleidingstraject.

Het beroepsprofiel hanteren we als kader: waar bevind jij je ten opzichte van deze leiderschapspraktijken? Hoe zie jij dat, wat zeggen de mensen aan wie je leiding geeft, wat zien de andere deelnemers in de opleidingsgroep, wat ziet de opleider?

Zo is de praktijk van een VO-deelnemer heel anders dan die van een PO-deelnemer. Daarom begint de opleiding met zicht krijgen op die eigen specifieke context. We dagen studenten uit om daar boven te gaan hangen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe het schoolsysteem in elkaar zit, of de cultuur. Is die politiek of heerst er meer een familiecultuur? En welke interventies ga je als leider uitvoeren om het sterke te behouden en op te schuiven in een door jou gewenste richting?

Daarnaast leren de deelnemers veel van elkaar, juist omdat ze in verschillende contexten werkzaam zijn.”

Wat betekent het dat je bij Vakbekwaam leert om ‘onderzoeksmatig en integraal’ leiding te geven?

Esther: “Zowel bij Basis- als Vakbekwaam sturen wij op de onderzoeksmatige houding van deelnemers. Dat betekent dat ze vraagstukken goed onderzoeken en analyseren, om ze vervolgens effectief te kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door vanuit verschillende invalshoeken naar data te kijken.

Hierin gaan we niet zo ver als tijdens de Master Educational Leadership, maar studenten doen hierin wel al dergelijke vaardigheden op.

Met ‘integraal’ bedoelen we dat de deelnemers uitdagen om naar het ‘hele plaatje’ te kijken. Want zodra je een vraagstuk gaat onderzoeken, kom je er al snel achter dat er complexe processen spelen op verschillende domeinen. Bijvoorbeeld de domeinen structuur/cultuur en personeel en faciliteiten. Geen enkel vraagstuk kleurt binnen de lijntjes van één domein. Integraal sturen vraagt dan ook dat je de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven tegelijk kunt bekijken.”

In hoeverre speelt de eigen praktijk van de deelnemer een rol?

Elvira: “Die speelt een hele grote rol. Toepasbaarheid is alles: de schoolleider moet alles wat hij of zij leert kunnen gebruiken in de eigen praktijk.

Het gaat dus om veel meer dan een boekje lezen en je afvragen wat die theorie in de praktijk zou kunnen betekenen. Wij dagen studenten uit om ermee aan de slag te gaan, vanuit hun eigen praktijk.”

Esther: “Tegelijkertijd is die theorie natuurlijk wel heel belangrijk. Alles wat we in de opleidingen overbrengen, is academisch gestoeld. ‘Evidence based’, noemen we dat ook wel.

Studenten zeggen ook vaak: ‘Voorheen deed ik maar wat, maar nu wat ik waaróm ik het zo doe. Of waarom ik het zo níet meer wil doen.’

Zo krijgen ze dus vanuit de theorie handvatten voor de praktijk. Bijvoorbeeld als ze morgen een moeilijk gesprek moeten voeren, kunnen ze zich vanuit de theorie goed voorbereiden. En achteraf, of het gesprek nu wel of niet goed gegaan is, analyseren waarom het zo gelopen is.”

Beide opleidingen duren 1 jaar, en het programma is intensief. Wat vinden studenten daarvan?

Elvira: “Zowel Basis- als Vakbekwaam zijn inderdaad best pittige opleidingen om te doen. De deelnemers dompelen zich een jaar lang echt onder in hun eigen ontwikkeling als leider.

Toch zeggen studenten achteraf vaak dat het omgevlogen is. Dat heeft deels te maken met die toepasbaarheid van alles wat we aanreiken.”

Esther: “En omdat ze het met elkaar doen, met collega’s. Het groepsgevoel is altijd sterk, terwijl ze ook veel van elkaar leren. En ja, óók wanneer de leiderschapspraktijken uiteenlopen. Aan het begin horen we nog weleens: ‘Ik kom uit het PO, dus kan ik niets leren van iemand uit het VO.’ Maar daar komen ze altijd van terug. Dit is een prachtig voorbeeld van het hebben van aannames en hoe je daar afscheid van mag nemen.

Tijdens de opleidingen speelt intervisie een grote rol. We zien dat de verschillende intervisiegroepen elkaar ook na de opleiding blijven opzoeken. Want ze merkten hoe waardevol het is om met mensen van buiten je organisatie te blijven spiegelen. Delen, denken en uitwisselen. Samen leren dus!

Studenten houden er dus ook een waardevol netwerk búiten de eigen context aan over. Het helpt dat we een landelijke opleiding zijn; dan krijg je verschillende mensen uit allerlei contexten bij elkaar.”

Zijn er nog plaatsen beschikbaar voor het nieuwe studiejaar?

Elvira & Esther: “Jazeker! Zowel voor Basis- als Vakbekwaam kunnen (aanstormende) schoolleiders zich nog aanmelden. De inschrijving is geopend!”

Meer informatie en aanmelden: Basisbekwaam of Vakbekwaam

Stanley Geukens
Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 26 januari 2020
Stanley Geukens Vakbekwaam Schoolleider

Stanley Geukens stond al een tijdje ‘voor de groep’. Hij wilde meer, maar wat? Na een gesprek met een onderwijsadviseur kwam hij tot de conclusie: ik wil meer betekenen voor de school, en dus schoolleider worden. Om die rol goed te vervullen, begon hij opleidingen te volgen.

Waarom wilde je een opleiding gaan doen?

“Ik zocht naar houvast voor mijn nieuwe rol. Met als uiteindelijk doel om directeur te worden.

Eerst volgde ik een middenmanagement-opleiding. Van daaruit maakte ik de overstap naar Basisbekwaam, die ik bij een andere opleider gevolgd heb. Na die opleiding twijfelde ik of ik direct verder wilde met studeren. Maar ik zat in een leerflow en ik had de mogelijkheid. Dus: gewoon doen.”

Waarom koos je voor Vakbekwaam van NSO-CNA?

Stanley Geukens“Dat had in beginsel een praktische reden: Vakbekwaam bij de andere opleider was op dinsdag. Die dag komt me niet goed uit. Hier is het op donderdag, en dat lukt me wel.

Maar NSO-CNA sprak me vooral aan op inhoudelijk gebied: de praktijkgerichtheid en professionaliteit. Ook de website straalde dat uit.

Wel wist ik van tevoren dat de studiebelasting veel zwaarder was. Zo krijg je bij NSO-CNA een verplichte literatuurlijst. Met bij iedere les een verplichte opdracht. Pittig, maar het schrok me niet af; het werkte voor mij juist als trigger om de uitdaging aan te gaan. Ik zie het ook als iets positiefs: je kunt niet rustig achterover leunen. Je moet continu inzet tonen en scherp zijn om bij te blijven. Dan maak je ook snel voortgang.”

Hoe bevalt de opleiding?

“Erg goed, ook in vergelijking met de andere. Zo heb je bij NSO-CNA veel prettige werkvormen. Bij de andere opleider was het vooral veel luisteren. En omdat je veel (korte) opdrachten doet, krijg je veel praktijkvoorbeelden waardoor je de theorie beter begrijpt.

Daarnaast waardeer ik het contact met mijn medestudenten enorm. Van en met elkaar leren in een veilige omgeving.

Ik noemde al dat het veel theorie is. Dat maakt ook dat ik loskom van mijn eigen school. Zo kan ik erover nadenken, en de literatuur vervolgens linken naar mijn praktijk. Dankzij die bagage krijg ik een bredere kijk om anders met dagelijkse situaties om te gaan.”

Kan je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja. Nu durf ik me nóg kwetsbaarder op te stellen en mijn mening te uiten: te delen wat ik voel en merk. Wat ik denk dat nodig is. Vooral 1-op-1 benoem ik deze dingen veel meer.

Daardoor is het voor mijn directeur ook helderder wat er in mijn team speelt. Daarover sparren we nu veel meer. Zo krijgt zij goede input, waardoor we samen tot nieuwe ideeën komen om de school vooruit te helpen.

Andersom kies ik juist vaak om vanuit de rol van docent te denken (wat ik ook nog ben), zodat de gevolgen voor leerkrachten zichtbaar worden door keuzes van hogerhand. Daardoor kan mijn directeur weer bétere keuzes maken.”

Zou je de Vakbekwaamopleiding aanbevelen bij anderen?

“Ja. Omdat je bij NSO-CNA een goede theoretische verdieping krijgt, die goed toe te passen is in de praktijk. Ik vind wel dat je al een leidinggevende functie moet hebben – of vergelijkbare taken – zodat je dat ook kunt doen. Pas dan gaat de theorie immers leven.

Bovendien is de opleiding overzichtelijk: je weet aan het begin precies wat je moet doen en wat je kunt verwachten.”

Tom Thorpe
Basis- en Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 24 januari 2020
Tom Thorpe Vakbekwaam Schoolleider

Op de school van Tom Thorpe gingen ze in kernteams werken. Zo rolde hij in de rol van kernteamcoördinator. Op aanraden van zijn collega’s én omdat hij zich graag ontwikkelt, besloot Tom op zoek te gaan naar een opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs.

Waarom koos je voor Basisbekwaam van NSO-CNA?

“Ik overwoog ook een soortgelijke opleiding in Nijmegen, waar ik woon. Wat dat betreft is de keuze voor NSO-CNA vreemd. Maar mijn directe leidinggevende was toen bezig met Vakbekwaam. Hij vertelde mij wat de opleiding hem gebracht had, als schoolleider én als persoon.

Dat laatste trok mij over de streep. Want je eigen persoonlijkheid is een grote factor in je rol als leidinggevende. Wie ben jij en wat neem je mee? Daar is bij NSO-CNA veel aandacht voor.

Je krijgt ook veel vrijheid in die eigen ontwikkeling. Uit de rijke theorie mag je zelf kiezen waar je je in verdiept, naar eigen behoefte en interesse. Zónder daar op afgerekend te worden.

Er is dan ook geen standaard gezamenlijke eindtoets waarmee je kennis getest wordt. Het draait niet om ‘goed’ of ‘fout’. Je eigen leerweg en ontwikkeling zijn leidend. Het belangrijkste is dat je je inzet toont en kritisch nadenkt, zowel over jezelf, je school én de theorie die je aangereikt krijgt.”

Kan je de theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

Tom Thorpe Vakbekwaam Schoolleider“Zeker, en dat zit ‘m in allerlei dingen, klein en groot. Bijvoorbeeld:

De manier waarop ik collega’s aanspreek. Dat doe ik anders dan voorheen. Rustiger, zelfverzekerder. Dat heeft al verschillende keren de-escalerend gewerkt.

Zo heb ik een collega (voorheen mijn docent) waar ik vorig jaar een conflict mee had. Want ik vond dat hij dingen anders moest aanpakken. Dat gooide ik vanuit mijn emotie bij hem neer. Dat leidde ertoe dat we met slaande deuren uit elkaar gingen.

Terugkijkend heb ik dat niet goed aangepakt. Op de opleiding leerde ik dat dat mag: je fouten toegeven, ook al ben je schoolleider. Sterker nog: mijn fout erkennen was een fijne ervaring! Je wordt namelijk niet afgerekend als mens, maar juist gewaardeerd voor je eerlijkheid.

Nu benader ik die collega anders: niet zakelijk maar met humor. Dat werkt bij hem uitstekend, terwijl anderen wél heel to-the-point benaderd willen worden. Iedereen heeft zijn eigen karakter en eigen systeem. Daarmee omgaan is slechts één van de dingen die ik tijdens de opleiding geleerd heb.”

Zou je de Basis- en Vakbekwaamopleidingen aanbevelen bij anderen?

“Ja. In Basisbekwaam zit nu al een andere collega van mij.
Wij zijn een eigenwijs schooltje dat momenteel erg nadenkt over hoe we onderwijs aan willen bieden aan de kinderen. Het aspect ‘persoonlijke ontwikkeling’ is daarbij erg belangrijk. Dat geldt natuurlijk voor iedere schoolleider. En dáárom moet je bij NSO-CNA zijn.”

Tom ten Have
Basis- en Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 24 januari 2020
Tom ten Have Schoolleider

Tom ten Have wordt graag uitgedaagd. Het idee dat hij 40 jaar ‘alleen maar’ gymleraar zou zijn, benauwde hem een beetje. Hij wilde stappen maken richting schoolleiderschap. Inmiddels zit hij flink in de goede richting: na Basisbekwaam doet hij nu Vakbekwaam bij NSO-CNA.

Waarom wilde je een opleiding gaan doen?

“Ik had de ambitie, die ik ook uitsprak. Mijn leidinggevenden zágen ook een schoolleider in mij. Bovendien zitten verschillende van hen tegen de pensioenleeftijd en is er opvolging nodig. Daardoor was de keuze makkelijk: ik wilde doorgroeien.

Op mijn school vinden ze dat je dan ook een opleiding moet doen. Daar was ik het uiteraard mee eens, dus keek ik om me heen welke opties ik had.”

Waarom koos je voor Basisbekwaam van NSO-CNA?

“Dat was niet direct de logische keuze: ik heb ook Leiden overwogen, waar ik vlakbij woon. Dat is een stuk praktischer dan naar Diemen afreizen.

Maar een collega-schoolleider had zijn opleiding bij NSO-CNA gevolgd. Die was erg enthousiast. Daarnaast bleek dat ik voor de opleiding in Leiden ervaring moest hebben. Aangezien ik pas net begon, had ik die nog niet.”

Hoe bevalt de opleiding?

“Erg goed. Het is een investering in jezelf. Je groeit niet alleen als schoolleider, maar ook als persoon. Het gaat dus veel verder dan vaardigheden aanleren. Je bent continu aan het reflecteren op jezelf en je handelen.

Daarnaast bevalt het contact met collega-schoolleiders. Je zit daar echt als team, je leert van elkaar. Ook bezoeken we elkaars scholen. Dan zie je veel verschillende situaties en werkwijzen, waardoor je blik breder wordt.

Het draait bij NSO-CNA om wat JIJ eruit wilt halen en wat je er uiteindelijk mee wilt doen in je eigen praktijk.

Niet voor niets ben ik na Basisbekwaam direct doorgegaan met Vakbekwaam.”

Kan je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja, maar meer dan dat: ik stá er nu ook als schoolleider, gewoon omdat ik mezelf nu zo zie, me zo opstel en me ernaar gedraag.

Daarnaast merk ik het in gesprekken met collega’s en bijvoorbeeld ouders. Zo had ik laatst een conflictgesprek met 5 personen: moeder, kind, een psycholoog, een collega en ik.

Een heftig gesprek, dat ik dankzij mijn opleiding goed had voorbereid. Ik wist hoe ik het wilde aanpakken, en had dat ook besproken met mijn collega. Ik had een goed beeld van mijn rol, de stappen in het gesprek en hoe ik het slechte nieuws wilde brengen. Daardoor zat ik daar zelfverzekerd en verliep het gesprek goed. Ondanks het rotbericht dat ik moest delen.”

“Ja. Sterker nog: dat heb ik al gedaan. Dan vertel ik hoe je groeit als persoon en leidinggevende, dat de opleidingen sterk praktijkgericht zijn vanuit een stevige theoretische basis, én dat je veel van je vakcollega’s leert.”

Marcia de Vries
Basis- en Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 26 januari 2020
Marcia de Vries

Marcia de Vries volgde eerst Basisbekwaam. Omdat ze zichzelf wilde blijven ontwikkelen én omdat een functieverandering daar aanleiding toe gaf, besloot ze ook Vakbekwaam te doen.

Waarom koos je voor Basis- en Vakbekwaam van NSO-CNA?

“Op aanraden van andere collega-directeuren. Die me er ook min of meer voor waarschuwden: ze vertelden me hoe belangrijk het is dat je naar jezelf kan en wil kijken.

Want bij NSO-CNA gaat het over wie je zélf bent als leider. Je krijgt scherper wie je bent, wat je belangrijk vindt als schoolleider, en wat je wilt voor jezelf, je team en de kinderen. En ja, soms kan reflecteren erg confronterend zijn.

Daarnaast leer je hoe je de doelen die je met je team stelt, kunt verwezenlijken.”

Hoe bevalt de opleiding?

“Erg goed. Je krijgt geen ‘trucjes’ aangeleerd. Je leert echt nadenken over en in je rol als schoolleider: wat is nú zinvol om te doen? Wat wil ik bereiken en hoe ga ik me opstellen?

En ja, het klopt helemaal dat reflectie daarbij een grote rol speelt. Daar ben je continu mee bezig. Ook met je collega’s die samen met jou de opleiding volgen. Zo leer je enorm veel van elkaar. Deze opleiding zit heel dicht op de huid; het gaat echt over jouw ontwikkeling.

De docenten dragen veel bij aan de kwaliteit van de opleiding. Ze vragen steeds kritisch maar prettig door. Hun feedback is scherp maar zonder oordeel. Zo helpen ze je echt verder. Niet door een oplossing te geven, maar als klankbord om je casus tegenaan te houden.

En dit gebeurt allemaal in een veilige, goede groepssfeer.”

Kan je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja. Zo had ik het laatst met mijn team over het nut van constructieve conflicten. Oftewel: dat het niet altijd goed is om de vrede te bewaren. Als je het niet met elkaar eens bent, moet je juist het gesprek aangaan. Zo leer je en krijg je begrip voor elkaars standpunten, en blijft er niets onderhuids sudderen.

Zelf heb ik nu al meer zicht op wie ik ben hoe ik reageer in bepaalde situaties. Zo geef ik van nature veel ruimte. In mijn persoonlijk leiderschap stel ik mezelf een doel om in sommige situaties meer sturend te zijn.”

Zou je de Basis- en Vakbekwaamopleidingen aanbevelen bij anderen?

“Zeker. Aan iedereen die meer zicht wil krijgen op zichzelf als leider, en in die rol wil groeien en leren. Aan iedereen die wil leren van en met elkaar. En iedereen die een theoretische verdieping zoekt van de eigen dagelijkse praktijk, maar dan wel met een link náár die praktijk.

Als dat je aanspreekt, biedt NSO-CNA een mooie opleiding.”

Wieske Dam
Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 24 januari 2020

Wieske Dam volgde de Basisbekwaamopleiding intern, op haar vorige school. Die werd verzorgd door een oud-NSO-CNA-docent. Ze schreef zich daarna in voor Vakbekwaam bij NSO-CNA zelf. Dat kwam mooi uit, want toevallig kwam er ook een vacature voor teamleider op haar pad.

Waarom koos je voor Vakbekwaam bij NSO-CNA?

“Bij mijn interne opleiding Basisbekwaam werd al veel NSO-CNA-materiaal gebruikt. En de docent raadde me aan om Vakbekwaam in Diemen te doen. Dat was voor mij een belangrijke aanbeveling.

Vanuit de interne opleiding verwachtte ik dat de opleiding de theorie nadrukkelijk koppelde aan de praktijk, net als Basisbekwaam. Én dat we veel aan intervisie zouden doen. Met andere woorden: ik verwachtte ondergedompeld te worden in de dagelijkse thema’s van mijn nieuwe functie als teamleider.”

Hoe bevalt de opleiding?

“Erg goed; mijn verwachtingen zijn zelfs overtroffen. De opleiding geeft energie, mede door de verschillende werkvormen tijdens de opleidingsdagen.

Bovendien had ik een heftige start als teamleider: ik kreeg direct te maken met een vermissing en een vechtpartij. De opleiding hielp mij om deze gebeurtenissen te relativeren en er goed mee om te gaan.

Ook voel ik me in de groep veilig genoeg om vrij mijn emoties te tonen. En om mijn verhaal te delen, ook als ik het even niet goed gedaan heb in mijn rol. Dat geldt voor iedereen: we voelen ons op ons gemak en wisselen veel uit.

Daarnaast geeft het me vertrouwen: ik zie wat er allemaal wél goed gaat. Dat maakt me ook minder handelingsverlegen. Want dankzij de opleiding weet ik dat ik de kwaliteiten heb (en ontwikkel) die ik nodig heb.”

Kan je de theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Dat lukt inderdaad al heel goed. Dat merk ik aan mijn persoonlijke groei. Ik heb collega’s met meer ervaring. Mijn neiging was om daarop mee te liften. Nu heb ik steeds meer eigen inbreng. Ook bij presentaties sta ik veel steviger dan voorheen.

We zijn nu bezig met een verbetertraject in de school. Daar ben ik volop mee bezig, en dat zet mij in beweging. Ik doe veel start- en functioneringsgesprekken. Situaties waarin ik nu veel meer zelfvertrouwen heb.

Wat ik leer, gebruik ik eigenlijk constant in mijn rol als leidinggevende. Zoals continue zelfreflectie. Of bij conflicten met collega’s; daar ga ik nu veel bewuster mee om.”

Zou je de Vakbekwaamopleiding aanbevelen bij anderen?

“Ja. Onder andere vanwege hoe de theorie steeds gekoppeld wordt aan de praktijk, de uitwisseling met collega’s, de afwisseling in werkvormen, en de kundige docenten.”

Bert-Jan Groenewolt
Basis- en Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 6 maart 2017
Schoolleider in opleiding Bert-Jan Groenewolt

Bert-Jan doceert nog 2 dagen in de week. Daarnaast heeft hij coördinerende taken, waaronder kwaliteitszorg.

Om zijn leiderschap te ontwikkelen, startte hij een intern traject. Daarin worden hem kansen geboden, óók om opleidingen te volgen.

Nu volgt hij de Opleiding Schoolleider bij NSO-CNA.

Waarom wilde je deze opleiding volgen? (leerdoelen?)

“Leidinggeven in het onderwijs vraagt nogal wat van je. Het behelst veel meer dan slechts ‘passen op de tent’.

Je moet op veel terreinen leren sturen: structuur, cultuur, personeelsbeleid… Dat zijn veel ballen om in de lucht te houden. Dat vraagt om een stevige theoretische kennisbasis.”

Waarom koos je voor de OSL-opleiding van NSO-CNA?

“Ik ken een aantal mensen dat de opleiding gedaan heeft. Die waren zo enthousiast, dat ik de behoorlijke reisafstand die ik moet overbruggen voor lief neem.

Toen ik over de opleiding las, sprak de afwisseling me af: naast de noodzakelijke theorie ook rollenspellen, gastdocenten, elkaars casussen bespreken. Vooral die praktische invalshoek heb je nodig; met alleen theorie kom je niet ver.”

Tijdens de opleiding word ik gestimuleerd mijn eigen aannames tegen het licht te houden.

Wat is je opgevallen aan de OSL-opleiding van NSO-CNA?

“Het belangrijkste is dat de docenten dicht bij het werkveld staan. Zij weten goed wat er speelt in de actuele praktijk.

Daarnaast voelen ze goed aan dat ieders beginniveau anders is: sommige zijn adjunct-directeur, anderen docenten zoals ik. Voor elk niveau is ruimte; ze spelen goed in op ieders leervragen, die uitgebreid besproken worden in de groep. Zo ontstaat er een collectieve intelligentie: samen problemen oplossen en creatief kijken naar vraagstukken.

Daarnaast leer ik goed kijken naar wie ik zelf ben, wie ik wil zijn als leider. Tijdens de opleiding word ik gestimuleerd mijn eigen aannames tegen het licht te houden. En hoe mijn handelen daardoor gestuurd word: ‘Ik weet wel hoe het zit.’ In plaats daarvan leer ik vanuit een helikopterview de schoolontwikkeling verder te helpen.”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Jazeker. Ook aan mensen die nog twijfelen of ze wel leidinggevende willen worden. Tijdens de opleiding kom je jezelf tegen. Je ontdekt of schoolleiderschap bij je past. Dat is sowieso verrijkend, of je er nu mee doorgaat of niet.”

 

Eef Haenen
Basis- en Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 26 januari 2017
Schoolleider Eef Haenen

Eef is de enige teamleider op het Stadscollege Almere. Zij stuurt het onderwijs en het personeel aan.

Veel dingen in haar leiderschap paste ze onbewust toe. Maar ze wilde bewuster handelen; de theorieën kennen die eraan ten grondslag liggen.

Daarom koos ze voor de Opleiding Schoolleider van NSO-CNA.

Vanwege de opzet van de opleiding én de mensen die ‘m verzorgen.

Waarom wilde je deze opleiding volgen?

“Ik wilde leren handelen vanuit de theorie. Zo proactiever zijn. Leren wat voor effect mijn interventies als teamleider hebben, en hoe ik daar op kan reageren.

Oftewel: ik was op zoek naar meer handvatten. Meer houvast.

Een van mijn leerdoelen was in kaart brengen welke mensen ik tekort doe door mijn leiderschapsstijl. Een groep jonge, enthousiaste honden kan ik heel goed aansturen. Maar er zijn natuurlijk ook andere groepen waar ik mee te maken krijgt. Waarmee ik niet van nature een connectie heb. Nu weet ik hoe ik daarmee moet omgaan.

Zelf kom ik niet uit het onderwijs. Dan is het niet vanzelfsprekend dat je schoolleider wordt; dat vloeit toch vaak voort uit het docentschap. Toch gaf mijn toenmalige school me de kans deze opleiding te volgen. Daar ben ik enorm blij mee.”

Waarom koos je voor de schoolleidersopleiding van NSO-CNA?

“Deels per toeval: ik zag er een boekje van liggen op de school waar ik werkte. Deze opleiding droeg de titel ‘schoolleider’, dus dat sprak me simpelweg aan.

Wat me ook aansprak, was de koppeling met de praktijk. Dat je direct in je school aan de slag gaat. Tijdens de opleiding was ik nog geen schoolleider. Dat zorgde wel voor enige wrijving, want ik was al wél bezig met beïnvloeden. Het voelde voor mij als een soort stage.”

Een van mijn leerdoelen was in kaart brengen welke mensen ik tekort doe door mijn leiderschapsstijl.

Wat is je opgevallen aan de Schoolleidersopleiding van NSO-CNA?

“Ik had een supersterke opleider. Met name in het smeden van een groepssfeer waarbinnen leden elkaar konden uitdagen. Waarbinnen direct werd geleerd met en van elkaar.

Zelf ben ik niet iemand die literatuur van A tot Z leest. Ik lees specifieke stukken, en heb de connectie met de praktijk nodig om het te laten leven en verwerken. Ook daar gaf ze heel goed uiting aan met allerlei werkvormen. Dat zorgde voor een heel dynamisch leerproces.

Ze zag ook heel goed dat ze mij soms vrij moest laten. Hoewel ik qua inhoud altijd sterk was, miste ik nog weleens een deadline. Maar de planning vond ze niet het belangrijkste; het ging haar om de kwaliteit. Daardoor ervaarde ik ook de druk heel anders. Zo vatte ik de stof veel beter.

Én ze bracht alles met de nodige luchtigheid en humor. Ook niet onbelangrijk!”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Ja. Vanwege de opzet van de opleiding én de mensen die ‘m verzorgen.”

 

Harmen Teitsma
Basis- en Vakbekwaam

Dit bericht is geschreven op 26 januari 2017
Schoolleider Harmen Teitsma

Harmen is leerkracht in het basisonderwijs. Maar daarin kon hij niet meer al zijn ambitie kwijt. Daarom nam hij ook de verantwoordelijkheid om het rekenonderwijs vorm te geven.

Als rekencoördinator heeft hij een leidinggevende functie. Daarvoor heb je een diploma als schoolleider nodig. Maar dat was niet de enige reden om een opleiding te volgen: hij ondervond dat hij de bagage hard nodig had.

Hij oriënteerde zich op verschillende opleidingen. Die Opleiding Schoolleider van NSO-CNA sprong er qua inhoud bovenuit.

Dat maakt de theorie enorm praktisch en concreet.

Waarom wilde je deze opleiding volgen?

“Het diploma en de bijbehorende registratie had ik allereerst gewoon nodig. Maar natuurlijk is dat niet het enige: ik wilde ook daadwerkelijk mijn functie goed kunnen vervullen.

Want zo makkelijk is het niet; als je voor de klas staat, ben je je niet volledig bewust van alle factoren die bij goed leiderschap komen kijken. En het gaat om belangrijk beleid: bedoeld om kinderen zo goed mogelijk te laten presteren.

Daarom begon ik 2 jaar geleden met Schoolleider Basisbekwaam. En als je jaar 1 hebt gedaan, wil je vanzelfsprekend door met jaar 2: Vakbekwaam.”

Waarom koos je voor de Schoolleidersopleiding van NSO-CNA?

“Op internet oriënteerde ik me op verschillende aanbieders. De opleiding van NSO-CNA zag er qua inhoud het beste uit.

Wat me vooral aansprak, was dat je zo veel mogelijk theorie in de eigen praktijk brengt. Je doet opdrachten en legt een portfolio aan, gericht op je eigen onderwijspraktijk. Daarin is NSO-CNA heel sterk. Er is heel veel ruimte voor eigen inbreng.

Een goed voorbeeld hiervan is dat je zowel in jaar 1 als 2 een verbetertraject start binnen je eigen organisatie. Dat traject vormt de rode draad tijdens je opleiding: je raakt zo heel veel domeinen aan die je als schoolleider moet beheersen. Dat maakt de theorie enorm praktisch en concreet. Daardoor kun je er ook heel goed over sparren binnen de opleiding.

Want dat is het volgende sterke punt: je volgt de opleiding met een groep gelijkgestemde studenten. Dat vind ik veruit het leukste: mensen met dezelfde mindset (iedereen wil leidinggeven in het onderwijs). Dat motiveert en enthousiasmeert mij enorm. Er zijn ook opdrachten die je samen doet. Het groepsgevoel en -werken leidt op een natuurlijke manier tot diepgaande intervisie.

Daarnaast speelde de locatie mee: die is voor mij heel makkelijk bereikbaar. En mijn schoolleider heeft ook gestudeerd aan NSO-CNA; die had goede ervaringen.”

 

Spring naar toolbar