Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Marrit Velt
“Middenmanagement is onmisbaar voor beginnende schoolleiders”

Dit bericht is geschreven op 11 oktober 2019
Marrit Velt

Marrit Velt was docent lichamelijke opvoeding, tot 8 jaar geleden. Een blessure zorgde ervoor dat ze het vak niet meer kon geven zoals ze zelf wilde. Ze besloot te stoppen, en maakte een switch naar sales en recruitment. Maar recent besloot ze terug te keren in het onderwijs. Niet als docent, maar als leidinggevende. Dat is gelukt, mede dankzij de opleiding Middenmanagement.

Hoe hielp Middenmanagement je om schoolleider te worden?

“Waar het bij mij aan ontbrak, was ervaring als leidinggevende. Ik had wel coördinerende taken gehad na mijn loopbaan als docent, maar nooit mensen of een team aangestuurd.

Daarom ben ik eerst met rectoren in gesprek gegaan, van scholen die ik aantrekkelijk vond. Zij adviseerden me om Middenmanagement van NSO-CNA te gaan doen. En dat bleek een goed advies:

Door de opleiding compenseerde ik mijn gebrek aan ervaring. Enerzijds door de theoretische basis die ik kreeg. Anderzijds door de praktijkopdracht die je moet doen.

Zo toonde ik bij sollicitatiegesprekken dat ik écht gemotiveerd was; ik investeerde immers flink in mezelf. Ook financieel: omdat ik de opleiding op eigen initiatief volgde, moest ik ‘m ook zelf betalen. Dit alles leidde ertoe dat ik al aangenomen was als sectorleider vóórdat ik de opleiding afrondde.”

En hoe helpt de opleiding je schoolleider te zijn?

“Teveel om op te noemen. Maar wat me nu direct te binnen schiet: ik heb veel geleerd over mezelf, hoe ik overkom op anderen, en dat je niet met iedereen ‘vrienden’ hoeft te zijn om elkaar te vinden.

Dat leerde ik voornamelijk tijdens de zogenaamde feedbackcarrousel: dan vertellen verschillende studiegenoten hoe ze jou zien. De meesten kregen vrij eenduidige feedback. Ik niet. Sommige dingen die over me gezegd werden raakten me enorm; ik dacht: zo ben ik helemaal niet. Later realiseerde ik me: maar dat is dus wel de indruk die ik bij anderen kan achterlaten.

Dat inzicht leidde me weer naar de conclusie dat iedereen nu eenmaal anders is. En dat ik dus soms mijn aanpak moet aanpassen. Ik ontdekte dat dat kan, terwijl ik tóch mezelf blijf.”

Kun je daarvan een concreet voorbeeld geven?

“Een docent – waarvan ik al vond dat we totaal verschillend waren – kwam een keer op hoge poten bij mij. Hij was het ergens absoluut mee oneens.

Vóór de opleiding had ik het volgende gedaan: ik was direct in mijn eigen voorkeursstand geschoten. Ik had direct gezegd wat ík ervan vond. Maar nu was ik me ervan bewust dat dat mij niet verder ging helpen – en hem ook niet.

Wat ik in plaats daarvan deed: ik luisterde eerst. Vroeg door. Diepte uit waar de weerstand bij hém zat. Zo voelde hij zich gehoord en serieus genomen. Terwijl ík daardoor ook mijn mening beter kon vormen en verwoorden.

Het effect: het werd een heel fijn gesprek, en we zijn er uiteindelijk samen uitgekomen. Hij begreep mij beter, en ik hem. We waren het nog steeds oneens met elkaar, maar dat is óók prima. Ik was in ieder geval niet ‘de leidinggevende’ die ‘iets vond van hem en zijn mening’. We bleven – anders gezegd – in verbinding.”

Is openstaan voor anderen een belangrijke kwaliteit van een leidinggevende?

“Absoluut. Want juist van mensen die erg verschillen van hoe jij bent, leer je het meest. Dat vond ik heel bijzonder om te merken tijdens de opleiding:

We moesten onszelf indelen in een leergroep van 5 mensen. Wij hadden een hele diverse groep, met 5 heel verschillende types. We hadden dezelfde leervragen, maar gingen daar allemaal weer anders mee om.

In het begin riep dat bij mij weerstand op. Vooral bij de studiegenoten en docenten die qua type het verst van mij af stonden. Maar juist van hen leerde ik het meest.

Zo houdt de opleiding je continu een enorme spiegel voor. Soms confronterend, maar ontzettend leerzaam en waardevol.”

Hoe maakt de opleiding de slag naar de praktijk?

“Je brengt je eigen vraagstukken in. Dus praktijksituaties waar je op dat moment tegenaan loopt, worden gebruikt om de theorie aan op te hangen. Zo kun je er gelijk mee aan de slag op je school.

Daarnaast moet je een praktijkopdracht doen. Omdat ik aan het begin van de opleiding nog niet op een school werkte, moest ik op zoek naar een werkervaringsplek. Die vond ik bij College De Brink. Daar ervaarde de omgeving overlast van leerlingen. Ze vonden ze te luid, en ze lieten zwerfafval achter in de buurt.

Ik vormde een projectgroep, onder andere met buurtbewoners, docenten, gemeente en de wijkagent. Met als duidelijk doel: hoe zorgen we er samen voor dat het beter wordt? Zo waren we gezamenlijk verantwoordelijk voor de oplossing.

En daar kwamen goede acties uit. Zo zijn leerlingen bewust gemaakt en zijn afval gaan prikken. Maar ook is gekeken naar wat buurtbewoners kunnen doen. Hoe ze leerlingen kunnen aanspreken, bijvoorbeeld. En wanneer het goed is om een melding te doen, en wanneer niet.

Toen ik wegging, waren de effecten al zichtbaar. De buurtbewoners voelden zich gehoord. En er werd steeds positiever over de leerlingen en de school gesproken.”

Smaakt de opleiding naar meer? Wil je bijvoorbeeld een vervolgopleiding doen?

“Uiteindelijk wel. De opleiding Middenmanagement 2.0 bijvoorbeeld. Hoewel het me ook heel gaaf lijkt om een master te doen.

Maar voor nu wil ik vooral aan de slag als schoolleider. Veel oefenen en ervaring opdoen. Want als de opleiding me één ding heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat ik de goede keus heb gemaakt. Mijn hart ligt in het onderwijs. En leidinggeven is een logische en mooie ontwikkeling na de coördinerende taken die ik heb gehad in andere functies.”

 Zou je de opleiding Middenmanagent aanbevelen aan anderen?

“Ja. Omdat het je inzicht geeft in alles wat je als middenmanager tegenkomt. Het zorgt voor een hele stevige theoretische en praktische basis.

Het helpt je ook heel erg bewust te worden van je rol. Ik hoor veel om me heen dat collega-middenmanagers zich kunnen verliezen in de waan van de dag. Door het behandelen van specifieke onderwerpen als teamontwikkeling, gesprekstechnieken en leiderschap besef je beter dat je niet staat opgesteld om ieder wissewasje van leerlingen op te lossen. Door deze opleiding is er meer inzicht in je functie en dat helpt je eigenaar te zijn en focus te houden.

Tel daarbij op de persoonlijke begeleiding door de uitstekende docenten, de inhoud die continu sterk in verbinding staat met de praktijk en de stevige theoretische kaders die je krijgt aangereikt, en je hebt een opleiding die onmisbaar is voor iedere beginnende én aspirant leidinggevende in het onderwijs.”

Meer ervaringen van oud-deelnemers lezen? Lees hier hoe Lianne Reus de opleiding heeft ervaren.

Imre Zomer
Middenmanagement-opleiding Noord Nederland

Dit bericht is geschreven op 6 mei 2019
Imre Zomer, student Middenmanagement-opleiding

Waarom wilde je een opleiding gaan doen?

“Ik wilde me ontwikkelen, maar wist niet precies welke kant op. Leidinggeven was een optie, maar ik twijfelde of ik wel geschikt was als schoolleider.

Door met een coach te praten ontdekte ik dat leidinggeven wel bij me paste. Maar had ik de kwaliteiten ook? Daar wilde ik achter komen door een opleiding te doen.

En áls leidinggeven bij me past, wilde ik dat ook kunnen uitstralen. Steviger in mijn schoenen staan. En handvatten krijgen hoe ik kan handelen in verschillende situaties die je als schoolleider tegen komt.

Dus keek ik rond welke opleidingen voor schoolleiders er waren. Al snel kwam ik uit bij Middenmanagent van NSO-CNA.”

Waarom koos je voor Middenmanagement van NSO-CNA?

“Een collega had de Middenmanagement-opleiding al gevolgd. Die was er heel enthousiast over.

Zelf vond ik de opleiding ook al direct aantrekkelijk. Vooral omdat je persoonlijke ontwikkeling centraal staat. En omdat je veelal leert aan de hand van vraagstukken uit je eigen praktijk.

Wat ook meespeelde: de tijdsinvestering was te overzien. Ik heb een gezin met 3 kinderen, een drukke baan en natuurlijk hobby’s. Dus moest het aantal opleidingsdagen en studiebelasting wel haalbaar zijn.”

Hoe bevalt de opleiding?

“Heel erg goed. Om veel verschillende redenen. Om er 3 te noemen:

De diversiteit van de onderwerpen is groot. Allerlei thema’s in het onderwijs komen aan bod. Zo krijg je in korte tijd een heel breed perspectief op je rol als leidinggevende.

Daarnaast voel ik me heel prettig in mijn leergroep. Een fijne, diverse groep medestudenten. Sommigen zijn al leidinggevende, anderen nog niet. Gezamenlijk maak je een groei door.

En de docenten zijn van hoge kwaliteit. Stuk voor stuk kundig, en allemaal met ervaring uit het werkveld. Die kunde weten ze om te zetten in boeiende lessen en scherpe feedback.”

Kan je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja, ook omdat verschillende thema’s nu actueel zijn. Zoals teamontwikkeling: bij Terra zijn we al een tijdje bezig met teamgecentreerd werken. Vanuit de opleiding ging ik mijn eigen team analyseren:

Waar staat het team, en wat kan ik doen om de ontwikkeling ervan verder te helpen? Wat ik daaruit vooral meeneem: hoe belangrijk mijn eigen rol is. Dat wat ik doe direct effect heeft op het team als geheel, en op de individuele teamleden. Bijvoorbeeld:

Ik deed altijd veel zelf, nam veel organiserende taken op me. Hoewel ik daarmee anderen ontlastte, ontnam ik ze ook de kans om zich te ontwikkelen. Nu betrek ik ze meer, laat ze meer doen, en kan dat ook loslaten. En ik zie dat ze dat ook oppakken.

Nog een voorbeeld: van collega’s hoor ik weleens dat ‘dingen nu eenmaal zo gaan’. En daardoor bestaat het gevoel dat cultuur niet veranderd kan worden. Nu weet en zeg ik: als je iemand ergens op aanspreekt, maak je iemand bewust. Dan kan er wel degelijk iets veranderen. Mooi om te zien dat ze dit oppakken, en dan terug te horen dat het verschil heeft gemaakt.”

Zou je de Middenmanagement-opleiding aanbevelen bij anderen?

“Nou en of. Die twijfel die ik had of ik wel geschikt was als leidinggevende? Die was na 2 maanden opleiding al verdwenen. Sterker nog: ik solliciteerde direct op de functie van afdelingsdirecteur bij Terra. En die bekleed ik nu!

Lianne Reus
Middenmanagement-opleiding

Dit bericht is geschreven op 2 september 2018
NSO-CNA Leiderschapsacademie

Veel docenten nemen vroeg of laat ook leidinggevende taken op zich. Daar rollen ze meestal geleidelijk in, zonder opleiding. Deze ‘middenmanagers’ ontdekken hun nieuwe rol in de praktijk, zonder theoretische onderbouwing om hun successen én falen te verklaren. Dat gold ook voor Lianne Reus.

Waarom wilde je Middenmanagement gaan doen?

“Ik wilde mijn schoolleidersgereedschap aanscherpen, bewuster gebruiken en als het even kon uitbreiden. Dus gaf ik bij mijn leidinggevende aan dat ik een opleiding wilde volgen. Zij adviseerde om bij NSO-CNA eerst de ‘Oriëntatie op Middenmanagement’ te doen.
De oriëntatie sloeg direct aan bij me. Allereerst vond ik het heerlijk om met gelijkgestemde collega’s van gedachten te wisselen. Daarnaast kreeg ik direct al veel inzicht. Bijvoorbeeld waarom het bij me past om een team te sturen:
Ik vind het niet erg om ‘aan de andere kant van de sloot’ te staan. Want dat doe je als je leidinggevende wordt: je past niet meer perse in de groep, want jouw rol is veranderd. Soms moet je dingen zeggen of keuzes maken die je niet populair maken. Mensen kunnen je anders gaan zien, of denken ‘daar heb je haar weer’.
Dankzij de oriëntatie werd ik zo al bewuster van mezelf en mijn kwaliteiten. Toch moest ik nog wel even nadenken voordat ik besloot Middenmanagement te gaan doen: ik heb een druk gezinsleven én werk 5 dagen. Uiteindelijk meldde ik me toch aan; de oriëntatie smaakte echt naar meer.”

Dankzij de praktijkgerichte opzet kon ik er na iedere bijeenkomst direct mee aan de slag.

Waarom koos je voor NSO-CNA?

“Natuurlijk kende ik NSO-CNA al dankzij de oriëntatie. Daarom had ik direct vertrouwen in de docent van Middenmanagement, Pim Visser. Ik was echt onder de indruk van zijn kennis, inzicht, rust en humor. En dat zegt iets, want ik ken mezelf:
Als iets niet van een bepaald niveau is, ben ik net een van mijn leerlingen: dan ga ik klooien. Maar als het góed is, leer ik ontzettend graag.
Daarnaast is Bart Schipmölder bij de opleiding betrokken. Ook iemand die, zoals ik het zeg, mij ‘tuk’ had. Hij doorziet mensen heel goed, kan de vinger op de zere plek leggen. En je zo echt stappen laten zetten.
Op de een of andere manier gaven de bijeenkomsten me altijd energie. Ook als ik er eigenlijk ‘doorheen’ zat, bijvoorbeeld aan het einde van een drukke week. Dat zegt iets over hoe boeiend NSO-CNA de leerstof brengt.”

Hoe is de opleiding bevallen?

“Heel erg goed. Maar het is ook erg veel. Onderschat het niet: je hebt echt tijd nodig om alle literatuur door te nemen en huiswerk te maken. Ook wat dat betreft ben ik niet veranderd: net als vroeger deed ik alles het liefst op het laatste moment. Maar ik dééd het wel. Ook omdat je in een leergroep zit; er wordt van je verwacht dat je de stof kent. Dat is een goede stok achter de deur.
Wat deze opleiding mede zo goed maakt, is de link met de praktijk. Alle theorie wordt concreet ingekleurd met praktijksituaties. Zelfs financieel management, echt niet aan mij besteed, werd op deze manier leuk.”

Kon je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Heel goed. Dankzij de praktijkgerichte opzet kon ik er na iedere bijeenkomst direct mee aan de slag. Bij collega’s, leerlingen én ouders.
Ik voer bijvoorbeeld veel moeilijke, soms heftige gesprekken. Met name met overbezorgde ouders van brugklassers. Mensen kunnen dan boos, vijandig of verdrietig zijn. Dankzij de theorie had ik hele concrete handvatten om de angel uit zulke gesprekken te halen en beter resultaat te halen.
Maar ook collega’s kunnen heel emotioneel zijn. Door dan gewoon te benoemen wat je ziet, hun gevoel te erkennen, bereik je al heel veel.
Daarnaast gebruik ik het voor de klas. Je bent namelijk tijdens de opleiding ook veel bezig met onderwijsontwikkeling. Na zo’n sessie kon ik er direct mee aan de slag. Dat was overigens niet altijd een succes. ‘Stralend falen’, noemen ze dat. Het gaat erom dat je soms uit je comfort zone stapt. Nieuwe dingen probeert ondanks al je ervaring. Dat geeft altijd energie, zelfs als het niet aanslaat bij de leerlingen. Nu stimuleer ik mijn collega’s dit ook te doen.”

Zou je de Middenmanagement-opleiding aanbevelen bij anderen?

Lianne Reus Middenmanagement-opleiding“Zeker! Nu al spoor ik mijn collega’s aan. Want het is óók voor jezelf zorgen:
Ons werk is al moeilijk én veel. Iedere dag voeren we kleine theatershows op voor de klas, terwijl we tegelijkertijd politieagent zijn. Dan gaan we ook nog eens leidinggeven, denkend dat het er wel ‘even’ bij kan. Dat is een misvatting.
Ons talent heeft training nodig om tot volle bloei en ontwikkeling te komen. Vergelijk het met voetballers: we vinden het heel normaal dat die iedere week keihard trainen om beter te worden. Waarom zouden we dat in het onderwijs niet doen?
Daarom zou iedere schoolleider deze opleiding moeten volgen.”

Redactie: Tijdens de laatste 2-daagse van de opleiding werken we een dag buiten met elkaar en oefenen de deelnemers in verschillende werkvormen met hun effectiviteit als leider. Op de foto Lianne tijdens deze dag.

Meer ervaringen van oud-deelnemers lezen? Lees hier hoe Marrit Velt en Robin van Doornspeek de opleiding hebben ervaren.

Robin van Doornspeek
Middenmanagement-opleiding

Dit bericht is geschreven op 1 juni 2017
teamoverleg, Robin van Doornspeek

Robin was ten tijde van deelname aan de Middenmanagement-opleiding LC-docent aan het Tender College IJmuiden. In die functie had hij ook coördinerende taken. Niet voor het eerst; in de topsport had hij die ook al. Maar dat deed hij van nature; een opleiding had hij er nog niet voor gevolgd. Inmiddels is hij algemeen coördinator op Praktijkcollege De Schakel te Haarlem.

De onderwijswereld is een andere dan die van de topsport. Robin zocht daarom verdieping: wat is ervoor nodig om een goede schoolleider te zijn? Hij koos voor de Middenmanagement-opleiding van NSO-CNA om daar achter te komen.

Waarom wilde je deze opleiding volgen?

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Hiervoor werkte ik 12 jaar als docent in het VMBO-praktijkonderwijs. Ik wilde méér.

Daarnaast was ik professioneel honkballer. En trainer/coach in diezelfde topsportwereld. Mét coördinerende taken. Dat wilde ik ook in het onderwijs gaan doen.

Mijn wensen besprak ik met mijn teamleider. Hij stelde voor om een opleiding te volgen. Daar was ik het direct mee eens: er zijn veel verschillen tussen de onderwijs- en topsport wereld:

In de topsport word je keihard afgerekend op resultaten. Doe je het niet goed? Dan word je vervangen. Een nieuwe speler gaat meestal ten koste van een andere.

Natuurlijk zijn resultaten in het onderwijs ook belangrijk. Maar niemand zal zo snel z’n baan erom verliezen. Je hebt een vast team om je heen. Dus moet je (h)erkennen wat voor personen je hebt. En in staat zijn hen individueel zo goed mogelijk te sturen.

Een van mijn leerdoelen was dan ook om gesprekspatronen te herkennen. En die kennis gebruiken om mensen positief te beïnvloeden.

Daarnaast wilde ik op zoek naar mezelf: welke kwaliteiten heb ik, en wat voor leider ben ik?”

Waarom koos je voor de Middenmanagement-opleiding van NSO-CNA?

“Mijn teamleider adviseerde NSO-CNA. Hij had zijn master daar gedaan. Ik heb nog wel rondgekeken naar andere opleidingen. Maar na een kennismakingsbijeenkomst was ik eruit:

Ik had hele fijne gesprekken met de docenten. Ze namen de tijd voor me. Beantwoordden m’n vragen. Legden goed uit wat hun eigen visie was.

Ik voelde me direct thuis; die mensen pasten bij me. Ook het programma van de opleiding sprak me aan.”

Het was wel een achtbaan: op zoek gaan naar jezelf is niet altijd even makkelijk. Maar je móet wel als je wilt weten waar je voor staat.

Wat is je opgevallen aan de Middenmanagement-opleiding van NSO-CNA?

“Ik vond de opleiding direct al gaaf: we begonnen met een 2-daagse. Daarin leerde ik de groep mensen kennen: allemaal verschillend, maar met hetzelfde doel. Er was een groot gevoel van saamhorigheid.

Wat ik daarnaast heel goed vond: je hebt 4  heel verschillende coaches/leiders. Ze weten je allemaal te inspireren; ze pakten me met hun interessante colleges. En ze hielden het uitdagend: steeds nét boven mijn niveau. Zo moest ik continu mijn best doen. En werd ik uitgedaagd naar mezelf te kijken. Zo kom je verder.

Tot slot zijn de opdrachten me bijgebleven. Financiële zaken zijn bijvoorbeeld niet mijn ding. Maar het hoort erbij, en door de opdrachten ging het onderwerp voor me leven.

Evenals de opdrachten om gesprekstechnieken te leren. Daar heb ik veel aan gehad: als je de achterliggende gedachtes van mensen kent, kom je nóg verder met ze.

O ja, ook niet onbelangrijk: NSO-CNA heeft een mooi gebouw. Ze bieden een uitdagende maar rustige omgeving om in te leren.”

Zijn je leerdoelen bereikt?

“Ja. Het was wel een achtbaan: op zoek gaan naar jezelf is niet altijd even makkelijk. Maar je móet wel als je wilt weten waar je voor staat. Daar hebben de docenten me nóg meer van overtuigd. Ze wisten me daartoe te inspireren en stimuleren. Dankzij hen ben ik nu een flinke stap verder.

Ook kan ik gesprekken nu veel beter sturen. Ieder gesprek is anders. Ik kan nu veel beter de hoofdlijnen en verschillende stijlen onderscheiden. En veel beter observeren. Zodat ik nu veel meer zie. Dingen waar ik voorheen niet bij stilstond.”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Zeker. Wil je méér dan alleen docent zijn? Je wilt daarvoor leiderschapskwaliteiten ontwikkelen? Jezelf leren kennen? Mensen beter aansturen? Dan moet je deze Middenmanagement-opleiding volgen.”

 

Kathleen Rommens
Middenmanagement-opleiding

Dit bericht is geschreven op 22 maart 2017
Kathleen Rommens

Kathleen Rommens is teamcoördinator Pedagogisch Werk ROC van Amsterdam. Zij nam in 2015 deel aan de middenmanagement opleiding van NSO-CNA.

De inhoud en de werkvormen van deze opleidingen spraken me enorm aan. Zoals de praktijkopdracht ‘het realiseren van een praktijkproject’. Daar leerde ik ontzettend veel van.

Voor de praktijkopdracht organiseerde ik op school als pilot een instellingsexamen. Ik ben daarbij als projectleider tegen veel complexe en onverwachte zaken aangelopen.

Wat ik heb geleerd is hoe belangrijk het is om vooraf goede afspraken te maken over het eindresultaat, de looptijd van het project, de middelen en de context.

De begeleiding tijdens de opleiding was goed. We hadden drie opleiders die alle drie zeer kundig zijn, en vooral geweldige coaches!

Het leren in kleinere leergroepen sprak mij erg aan en het individuele coachgesprek is waardevol. Daarnaast waren alle leermiddelen en artikelen digitaal beschikbaar.

De opleiding is heel divers; je leert echt op alle fronten. Bovendien leer je heel veel van elkaar in de leergroep, door middel van intervisie en feedback. Je kunt de opleiding niet in je eentje doorlopen. En hoewel iedereen een andere achtergrond heeft, maak je echt met elkaar een leerproces als manager door.”

Lieneke Worst
Middenmanagement 2.0

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2020
Lieneke Worst Terra College

Waarom wilde je een opleiding gaan doen?

“Omdat ik me wilde ontwikkelen als leidinggevende. Wat die ontwikkeling precies was en wat ik daarvoor nodig had, verschilde trouwens van wat ik nu wéét wat nodig is.

Mijn verwachting was namelijk dat ik een soort ‘handboek’ nodig had. Waardoor ik precies wist wat ik bijvoorbeeld moest zeggen tijdens een moeilijk gesprek. Dat als iemand zus zei, ik zo moest reageren.

Nu weet ik dat het om persoonlijk leiderschap gaat. Bewustwording van jezelf. En dat dát de basis is van waaruit je omgaat met allerlei verschillende situaties. Dat is één van de belangrijkste dingen die ik leerde tijdens Middenmanagement 1.0.

Toen ik de opleiding volgde, kwamen er vacatures vrij voor afdelingsdirecteuren. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Zo begon ik al als leidinggevende toen ik nog bezig was met Middenmanagement. De nieuwe kennis en vaardigheden kon ik direct gebruiken.”

Waarom koos je voor de Middenmanagement-opleiding van NSO-CNA?

“Ik heb me eerst breed georiënteerd op allerlei opleiders en opleidingen. NSO-CNA sprong eruit omdat ze veel nadruk leggen op het praktijkgerichte. En dat zocht ik: niet teveel theorie, maar handvatten waar ik de dag erna direct mee aan de slag kon op mijn school.

Daarnaast had ik veel ervaringsdeskundigen in mijn omgeving. Zij waren heel enthousiast over NSO-CNA. Dat maakte de keuze uiteindelijk makkelijk.

Ik heb er ook geen spijt van gekregen: de vaardigheden, intervisie, circulaire processen binnen een team, hoe je dialogen aangaat, etc. Alles wat ik aangereikt kreeg, kon ik inderdaad meenemen in de praktijk.”

Waarom besloot je om ook Middenmanagement 2.0 te gaan doen?

“Mijn ervaringen met 1.0 waren zó goed, dat ik 2.0 ook wilde doen. Bovendien is het een behoefte die op natuurlijke wijze ontstaat: als je eenmaal verder bent als leidinggevende, krijg je weer met nieuwe thema’s te maken. Heel fijn om daarin ook een goede basis aangereikt te krijgen.

Het is helemaal niet nodig – laat staan verplicht – om eerst 1.0 te doen voordat je 2.0 doet. Wél is 2.0 een goede opfrissing; sommige onderwerpen komen terug, maar net iets anders ingestoken. Zo is deze opleiding zowel een mooie verdieping als verbreding op 1.0.

De studiebelasting is ook goed te overzien. 2.0 is minder ‘groot’ dan 1.0. Dat vind ik erg fijn, omdat het niet altijd even makkelijk is om jezelf vrij te spelen als afdelingsdirecteur.”

Sluiten de opleidingen goed aan bij jouw werk als afdelingsdirecteur in het MBO?

“Ja. Volgens mij maakt de soort school ook helemaal niets uit: qua management kan er niet veel verschil tussen zitten. Er is geen ‘handboek VO’ en ‘handboek MBO’.

Zoals ik al zei: het gaat om persoonlijk leiderschap. Hoe je jezelf meeneemt in de situaties waar je iedere dag mee te maken krijgt.”

Is je persoonlijk leiderschap ontwikkelen niet confronterend?

“Dat is het soms zeker. Zelf had ik er voor de opleidingen nog niet veel zicht op. Wie ben ik? Hoe kom ik over bij een ander? Wat is mijn rol en hoe ga ik met anderen om?

Nu heb ik daar goed zicht op: zo kon ik voorheen in een overleg nog weleens weinig ruimte aan anderen laten. Dan dacht ik zelf de wijsheid in pacht te hebben. Daar ben ik sterk van teruggekomen.

Tja, dan kom je jezelf en je eigen onhebbelijkheden regelmatig tegen. En dat maakt het niet makkelijk. Maar wel enorm belangrijk als leidinggevende. Als je zelfbewust bent, kun je jezelf veel beter sturen, maar óók anderen.”

Zou je de Middenmanagement-opleidingen aanbevelen bij anderen?

“Jazeker. De instrumenten die ik aangereikt krijg – zowel bij Middenmanagement 1.0 als 2.0 – helpen mij verder in mijn functie.

1.0 bereid je echt goed voor op je start als leidinggevende. 2.0 geeft je handvatten die je gaandeweg heel goed kunt gebruiken.

Dan moet ik nog iets zeggen over de trainers: die zijn bij NSO-CNA echt heel sterk. Onbevooroordeeld en onbevangen, en echte experts. Die vanuit hun eigen bewuste visie jouw eigen visie als leidinggevende naar boven kunnen halen, én ontwikkelen.”

 

Lieneke Worst Middenmanagement 2

Pim Visser over de opleiding Middenmanagement 2.0

Dit bericht is geschreven op 5 september 2019

“Dé plek om je leiderschap te verdiepen”

Pim Visser, Docent NSO-CNA LeiderschapsacademieJe bent al een aantal jaar middenmanager in het onderwijs. Een tijd waarin je bent gegroeid als leidinggevende, waarschijnlijk mede dankzij een basismanagementopleiding. Nu wil je je leiderschap verder verdiepen. Maar een masteropleiding? Die tijdsinvestering en studiebelasting past je (nu) niet. Je zoekt iets ertussenin, iets compacters en overzichtelijkers. Je zoekt: Middenmanagement 2.0.

De opleiding Middenmanagement 2.0 begint op 7 oktober. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Voor wie is de opleiding Middenmanagement 2.0 bedoeld?

“De enige ‘harde’ eisen zijn dat je in functie bent als middenmanager, met meer dan 6 maanden ervaring. Ook heb je bij voorkeur al een basisopleiding afgerond, zoals Middenmanagement.

Middenmanagement 2.0 is ontstaan omdat studenten van Middenmanagement er zelf om vroegen. Vanwege de laagdrempeligheid van de opleiding, de overzichtelijke studiebelasting, en het samen leren in een groep gelijkgestemden.

Daarom hebben we deze opleiding al even laagdrempelig gehouden: er zijn 8 studiedagen, verdeeld over 6 maanden. Daarnaast bestaat de opleiding wel uit flink wat leeswerk (recente boeken en artikelen over leiderschap), en een aantal voorbereidingsopdrachten. Maar de totale studiebelasting is overzichtelijk.

Tot slot is Middenmanagement 2.0 – méér nog dan de andere opleidingen van NSO-CNA – op de praktijk gericht. Je gaat aan de slag met de thema’s die actueel zijn op jouw school.”

Welke thema’s komen aan bod tijdens de opleiding?

“De hoofdthema’s zijn:

Persoonlijk leiderschap: leren loslaten, kwetsbaar zijn, de moed hebben zaken bespreekbaar te maken en de confrontatie aan te gaan, jezelf beter leren kennen, je missie – en de missie van de organisatie – bepalen, etc.

Onderwijskundig leiderschap: welke rol speel je in de ontwikkeling van het onderwijs op je school, én in de ontwikkeling van de mensen? Hoe maak je van je team een lerend team, en van je school een lerende organisatie?

Veranderkunde en onderwijsvernieuwing: hoe krijg je mensen in beweging, en maak je ze mede-eigenaar van het veranderproces?

Professionele cultuur: hoe werk je aan een cultuur die leidt tot het ideale resultaat voor de klas en voor de leerlingen? Een cultuur van effectieve samenwerking, van feedback geven en ontvangen, en leren van elkaar. En natuurlijk: wat jouw rol als leider daarin is.

HRM: welk gedrag is gewenst, en hoe beloon je dat?

De combinatie van deze thema’s zorgt voor een allround pakket, waar je als schoolleider veel aan hebt in de praktijk.”

Zijn er nog grote verschillen met Middenmanagement?

“Het grootste verschil zit ‘m in het karakter van de opleiding: bij Middenmanagement 2.0 verwachten we meer inbreng van jou als student.

Zo verzorg je in een groepje een workshop over een onderwijskundig thema. Een workshop die je daarna ook op de eigen school kan geven, voor je eigen team. Zo verdiep je niet alleen je kennis, maar leer je ook hoe je mensen aan het leren krijgt, hoe je ze daarvoor enthousiasmeert.

Daarnaast wordt iedere deelnemer expliciet de coach van een andere deelnemer. Een goede manier om te oefenen in het stellen van vragen en geven van feedback.

Qua inhoud gaan we natuurlijk dieper in op de onderwijskundige thema’s. Het is deels opfrissing, en deels verdieping van je eigen kennis en kwaliteiten.

Zo is deze opleiding ideaal voor wanneer jij als inmiddels ervaren leidinggevende eens op jezelf wil reflecteren: ‘waarom doe ik wat ik doe, en waarin kan ik mezelf verder ontwikkelen?’. Zónder dat je direct maanden kwijt bent aan studie.”

Lees meer over de opleiding | Schrijf je direct in

Spring naar toolbar