Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Irene Verbeet
Veranderen & Innoveren

Dit bericht is geschreven op 25 februari 2021
Irene Verbeet

Irene Verbeet heeft altijd opleidingen gedaan, náást haar functie als leidinggevende. “Ons vak gaat over leren. Hoezo zou ik zélf dan niet meer leren?!” Het is dan nog mooier als je studeren en werken kunt combineren: “Veranderen & Innoveren hielp me bij een groot veranderproject.”

Veranderen en innoveren wordt vanaf okotber 2021 als losse opleiding aangeboden voor mensen die aan de slag willen met een vernieuwingsproject in hun eigen school. Irene deed deze opleiding toen deze nog onderdeel was van de master.

Waarom koos je voor Veranderen & Innoveren van NSO-CNA?

“Ik volgde Veranderen & Innoveren als module binnen de master van NSO-CNA. Dat was ook precies wat ik zocht: een modulaire master. Zodat ik zelf kon beslissen wanneer ik studeerde: om de piekmomenten op het werk heen.

Daardoor kon ik de module Veranderen & Innoveren ook precies op het juiste moment volgen: toen we op mijn school bij een groot veranderproject aangekomen waren. Zo kon ik wat ik leerde, direct gebruiken.

Ook haalde ik met deze opleiding tegelijkertijd mijn studiepunten voor het schoolleidersregister. Dan hoefde ik niet nog een aparte cursus daarvoor te doen; dan blijf je bezig.

Tot slot koos ik voor NSO-CNA omdat je verschillende kerndocenten hebt. Voor iedere module krijg je weer andere vakidioten. Die allemaal met één been op de werkvloer staan. Hun inbreng was heel verrijkend.”

De opleiding helpt me enorm bij verandertrajecten

Hoe beviel Veranderen & Innoveren?

“Heel erg goed. Veranderen & Innoveren bood veel steun bij ons veranderproject: de overgang naar unitonderwijs.

Aan zo’n groot project begin je vol goede moed. Maar het is zó groot, dat je aan de voorkant de mijlpalen niet kunt zien. Al doende ga je voort, maar je vraagt je steeds af: zitten we (nog steeds) op de goede weg? Slaan we niet dingen over? We bouwden de brug terwijl we eroverheen liepen. Zonder dat we precies wisten hoe de brug eruit moest gaan zien.

Dankzij Veranderen & Innoveren kreeg ik zekerheid: ja, we zitten met deze manier van veranderen op de goede weg. Dat kon ik dankzij de opleiding ook taal geven naar mijn team toe: ik kon het onderbouwen met literatuur, gesprekken met docenten en de opdrachten die ik moest doen. Én door experts van buiten die meekeken, zoals Hans Vermaak – dé veranderexpert van Nederland.

De opleiding hielp me ook om – samen met mijn team – om te gaan met verrassingen. Want die zijn er altijd, in élk traject. Voorheen brachten die ons uit balans. Dan hadden we de neiging om alles af te blazen: ‘Zie je wel, dit was toch niet zo’n goed idee.’ Nu zie ik ze als uitdaging om met een betere oplossing te komen.”

Kun je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja, dat gold voor de hele master, niet alleen voor Veranderen & Innoveren.

Want je gaat steeds weer aan de slag met een eigen casus, waaraan je de theorie kunt koppelen. Of je krijgt een opdracht vanuit de theorie, waar je mee aan de slag gaat op je eigen school. Zo gaat het continu heen en weer. En dat maakt alles wat je leert heel concreet.

Daar is NSO-CNA heel erg sterk in.”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Ha, dat heb ik al 100.000 keer gedaan. En dan zeg ik altijd: ‘Ik heb al veel opleidingen gedaan, maar NU, bij déze opleiding, heb ik echt een ruggengraat ontwikkeld als leidinggevende.

Vroeger, na andere opleidingen,  leerde ik over bepaalde tools en modellen, maar in het dagelijkse werk deed ik vooral veel op gevoel. Nu heb ik echt een visie op leiderschap ontwikkeld. Ik wiebel daar ook niet meer in; deze visie is van míj, en daar sta ik voor. Voorheen was ik daar veel onzekerder in.

Ik vond het ook heel waardevol om op de opleiding veel verschillende collega’s te ontmoeten, uit alle lagen van het onderwijs: HBO, VO, PO… Zo kwam ik erachter dat we in leiderschap veel met elkaar delen. Ook al hebben we allemaal een ander perspectief. Daar krijg je leuke gesprekken van, en je leert veel van elkaar.

Overigens deed ik de opleiding samen met een collega-directeur. Dat kan ik iedereen aanraden. Al is het maar vanwege de gezellige autoritten; wij moesten elke keer meer dan 100 km rijden, vanuit Brabant naar Diemen.”

Irene Verbeet

Giel Hanraets
Veranderen & Innoveren

Dit bericht is geschreven op 25 februari 2021
Giel Hanraets

Giel Hanraets is continu bezig met verandertrajecten: “Die vormen een permanente uitdaging in de onderwijssector.” Daarom zocht hij verdieping: wat kon de veranderkunde hem leren, zodat hij nog beter gesteld staat om veranderingen te verwezenlijken?

Waarom koos je voor Veranderen & Innoveren van NSO-CNA?

“Mijn leidinggevende had al goede ervaringen met NSO-CNA. Die had me al verteld over de kwaliteit van de opleiding.

Er zijn natuurlijk wel andere opleidingen in veranderkunde. Maar deze van NSO-CNA gaat specifiek over veranderen in het onderwijs. Dat maakt het direct veel relevanter dan een andere opleiding ooit zou kunnen zijn.

Wat ik ook leuk vond: om met mensen uit het PO en VO te studeren. Hele andere onderwijssectoren, waar ik nu ook ervaringen van meekreeg. Want hun verandertrajecten zijn anders dan die in het mbo. Zo konden we veel van elkaar leren.

Wat mij daarbij vooral opviel: hoe groot of klein de schaal van verandering ook is, de impact op persoonsniveau is hetzelfde. Anders gezegd: of het nu om een grote of kleine verandering gaat, hoe die ervaren wordt door de mensen die het betreft, is hetzelfde.”

Bijzonder inspirerend en verrijkend

 

Je rondde de opleiding 2 jaar geleden af. Wat vond je ervan?

“In één woord: fantastisch. Het was een feestje, waar ik echt van genoten heb.

Dat lag allereerst aan de docenten: Ton ten Broeke en Freerk Wortelboer. Die zijn heel goed. Je kent het motto ‘practice what you preach’ wel. Dat is precies wat zij doen. Ze doceren bijvoorbeeld dat verandering van onderuit komt, en niet van bovenaf opgelegd wordt. Dat brengen ze tijdens de opleiding in praktijk, doordat ze studenten expliciet om inbreng vragen. En daar ook iets mee dóen.

Zelf ben ik er absoluut rijker uitgekomen. De theoretische verdieping die ik zocht, heb ik gevonden. Bijvoorbeeld in modellen, waarmee ik mijn gedrag kon verklaren en beslissingen rechtvaardigen. Ik kan nu duiden wat er gebeurt tijdens een verandering, en waarom het soms mislukt.

Bijna iedere dag gebruik ik wat ik geleerd heb. Zo ben ik me er nu goed van bewust dat ik soms te snel wil. Het is veel beter eerst voor draagvlak te zorgen.

Het blijft een leerproces. Nog steeds wil ik weleens té graag een situatie het hoofd bieden. Maar ik merk ook dat ik het nu fijner vind om een vraag te laten bestaan. Wat er dan gebeurt, is wonderlijk: dan veert die vraag terug de organisatie in, naar verschillende personen. Die komen vervolgens met oplossingen waar ik zelf niet op gekomen was.”

Giel Hanraets SVO MM 1504

Kon je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja, en ook dat heeft alles te maken met de opzet van de opleiding.

De theorie en praktijk sluiten uitzonderlijk goed op elkaar aan. Die theorie wordt ook goed opgebouwd: de literatuur wordt complexer naar mate je vordert. Daardoor is het goed te volgen, en kon ik wat ik dagelijks leerde direct toepassen.

En dat terwijl de opleiding écht op masterniveau is. Dat betekent dat het in principe theoretisch en abstract is. En toch vond ik het dus heel concreet en praktisch.

Dat komt ook doordat je een eigen praktijkcase inbrengt. In mijn geval was dat een groot fusieproject, waar ik de projectleider van was. Maar in mijn leergroepje zaten ook studenten met een kleiner veranderproject. Ook dat was voor mij een leermoment: dat verandering in de basis altijd even complex is, hoe groot of klein ook.”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Ja, want ik ervoer de opleiding als bijzonder inspirerend en verrijkend. Waarbij geldt dat hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit krijgt.

Ik heb voorheen ook een masteropleiding aan de universiteit gedaan. Deze opleiding van NSO-CNA is ook van masterniveau, maar kent een veel pragmatischere insteek. Zónder aan niveau in te boeten.

Wees dan ook niet bang dat het navelstaarderij van mensen uit het onderwijs is. Integendeel: het is een bijzondere combinatie van kennis van onderwijs, de problematiek die daar speelt en een hoog niveau van veranderkunde.”

 

Giel Hanraets SVO

Spring naar toolbar