Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

essays2023

Door masterstudenten geraadpleegde literatuur voor leiderschapsessays 2023

Biko
Esther Lucassen

Caluwé, L. de, & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer.

Dweck, C.S. (2017). Mindset. Changing the way you think to fulfil your potential. Great Britain: Robinson.

Galenkamp, H. & Schut, J. (2018). Handboek professionele schoolcultuur. Focus op koers en gedrag. Nederland: Pica.

Kessels, J.W.M. (2012). Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte. Nederland: Open Universiteit.

Koopmans, L. (2012). Dit ben ik! Worden wie je bent met Transactionele Analyse. Zaltbommel: Thema.

Kramer, J. (2019). Jam cultures. Over inclusie: meedoen, meepraten, meebeslissen. Amsterdam: Boom uitgevers.

Mentink, R. (2014). Leiderschap en professionele leergemeenschappen. Sturen op zelfsturing. Tijdschrift de Nieuwe Meso, maart 2014, nummer 1.

Nesser, H. (2016). De memoires van Norton, filosoof en hond. Zweden: Brombergs.

Quinn, R.E., Faerman, S.R., Thompson, P., McGrath, M.R. & Bright, D.S. (2011). Handboek Managementvaardigheden. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam.

Ruijters, M. (2018). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Nederland: Boom.

Vermaak, H. (2017). Iedereen verandert, nu wij nog. Amsterdam: Boom Management Impact.

Wierdsma, A. & Swieringa, J. (2011). Lerend organiseren en veranderen. Als meer van hetzelfde niet helpt. Groningen: Noordhoff.

 

Vier bouwstenen als fundering voor betekenisgeving
Marissa Stam – de Jong

Ardon, A. (2011). Doorbreek de cirkel. Hoe managers onbewust verandering blokkeren. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.Buijs, R. (2016). Vertrouwen als aanjager van schoolontwikkeling. Geraadpleegd op 7 maart 2022, van www.nso-cna.nl/wp-content/uploads/2016/08/Buijs-Vertrouwen-als-aanjager-van-schoolontwikkeling.pdf

Derksen, K. (2021). Goed teamwerk. Hoe teams beter kunnen presteren en floreren. Amsterdam: Boom uitgevers.

Edmondson, A. (2020). De onbevreesde organisatie. Creëer psychologische veiligheid op de werkvloer om innovatie en groei te stimuleren. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Galenkamp, H. & Schut, J., (2020). Handboek Professionele cultuur. Focus op koers en gedrag. Huizen: Uitgeverij Pica.

Hessing, R., Loeffen, E., Uytendaal, E. & Willems, W. (2013). De leraar aan het roer. Handreiking voor het bevorderen van eigenaarschap van professionele ontwikkeling. Den Bosch: KPC Groep. Geraadpleegd op 28 maart 2022, van https://www.kpcgroep.nl/media/1100/de-leraar-aan-het-roer.pdf

Kommers, H. & Dresen, M. Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs. Geraadpleegd op 6 februari 2022, van https://st-groep.nl/wp-content/uploads/2021/09/TeamwerkenIsTeamleren..pdf

Kuipers, J. & Tiggelaar, B. (2015). De kleine Covey. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Vink, M.J. (2020). Cultuur – Edgar Schein. In: Ruijters, M. & Simons, R.J. (red), Canon van het Leren. (2012). Deventer: Kluwer.

Weijers, F. (2017). Ruimte. Stop met onzin, doe wat de bedoeling is. Deventer: Vakmedianet.

Wierdsma, A. & Swieringa, J. (2017). Lerend organiseren en veranderen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

 

Een landelijk examen van vertrouwen
Yuri Schneider

Boonstra, C. e.a. (2019), Het onderwijsvragenboek, Amsterdam University Press.

Brown, B. (2019). Durf te leiden. De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. Amsterdam:A.W. Bruna Uitgevers B.V. (pp. 274-275).

Drummen, S. (2019). Catharsia, Uitgeverij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (pp. 107).

Los, E. (2012). Modern of klassiek. De hogere burgerschool (hbs) en het gymnasium. De canon van het onderwijs. Hoofdstuk 12. Boom Uitgevers: Amsterdam.

Snel, A. (2020). Corona as a Wicked Problem. VUCA Academy. https://www.vuca- academy.nl/post/corona-as-a-wicked-problem

Weijts, C. (2015). Het eindexamen moet Vlaamser. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/13/het-eindexamen-moet-vlaamser-1495339-a52268

 

Hey lerarenopleiding: ‘practice what you preach!’
Rick Ikkersheim

Anderson & Adams, 2016. Mastering Leadership. Conscious Leadership.BennebroekGravenhorst, K. (2015). De veranderversneller: Realiseer je doel met de vijf verandervragen. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78(1), 246-263.

Berenschot Groep (2021). Onderzoek naar studiesucces bij tweedegraads-lerarenopleidingen. Berenschot Groep B.V. https://www.voion.nl/media/4168/onderzoek-naar-studiesucces-bij-tweedegraadslerarenopleidingen-oktober-2021.pdf

Data & Analytics portal HU. (2020, 4 oktober). Data & Analytics portal HU. Geraadpleegd op 4 oktober 2020, van https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Business-Intelligence-Competency-Center-(BICC).aspx

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Red.), Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie, (pp. 141-165). Eburon Delft.

Kappe, R. (2017). Studiesucces: Verbinden als stap voorwaarts. Een oplossingsrichting op basis van een synthese van literatuur en eigen praktijkonderzoeken. Hogeschool Inholland. https://www.inholland.nl/media/17018/inh-lectorale-rede-rutger-kappe-pag.pdf

Ministerie van OCW (2021). Resultaten landelijke meting bekend: 9.100 fte tekort aan leraren. https://www.aanpaklerarentekort.nl/actueel/nieuws/2021/12/17/resultaten-landelijke-meting-bekend-9.100-fte-tekort-aan-leraren

Onderwijsinspectie (2017). Sectorprofiel Hoger Onderwijs. https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hogeronderwijs/sectoren/sectorprofielen/onderwijs/tijdens-de-studie

Schippers, M., Scheepers, A. & Peterson, J. A scalable goal-setting intervention closes both the gender and ethnic minority achievement gap. Palgrave Commun 1, 15014 (2015). https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.14Scienceguide (2021). Druk van lerarentekort draagt bij aan uitval leraren-in-opleidingen. https://www.scienceguide.nl/2021/12/druk-van-lerarentekort-draagt-bij-aan-uitval-leraren-in-opleiding/

Snoek, M. (2018). Startende leraren in het po en vo. Pica.

Steeman, L. (2019). De kracht van niet-weten. Steeman Ontwikkelingsgericht Leiderschap B.V.

Tinto, V. (2012). Enhancing student success: Taking the classroom success seriously. The International Journal of the First Year in Higher Education, 3(1), 1-8. https://doi.org/10.5204/intjfyhe.v3i1.119

 

Van onbenullig moment naar een les in leidinggeven
Susanne Roobeek

Anderson, J. en Adams, W. (2016). Mastering Leadership. An integrated framework for breakthrough performance and extraordinary business results. Hoboken, New Jersey: WileyDerksen, K. (2021). Goed teamwerk: Hoe teams beter kunnen presteren en floreren. Amsterdam: 2021 Karin Derksen & Boom uitgevers Amsterdam.

Drummen, S. (2019) Catharsia: Het anti-mayonaise-boek ter voorkoming en bestrijding van educatieve alzheimer. Tonnaer BV, Drukkerij-Uitgeverij H.

Giebels, E & Euwema, M. (2019). Conflictmanagement en Mediation. Noordhof Uitgevers, 3e druk.Hulsbos, F., Andersen, I., Kessels, J., & Wassink, H. (2012). Professionele ruimte en gespreid leiderschap. (LOOK Rapport; 37). Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek LOOK Open Universiteit.

Koopmans, L. (2018). Dit ben ik!: Worden wie je bent met Transactionele Analyse. Zaltbommel: Thema uitgeverij van Schouten & Nelissen.

Jonker, A. (2021). Schoolleiders doen ertoe, maar moeten hun leiderschap delen. Nationale onderwijskrant, 4. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, van https://www.nationaleonderwijsweek.nl/web/filemanagement/Onderwijskrant%20najaar%202021.pdf

Stoeber, J., & Janssen, D. P. (2011). Perfectionism and coping with daily failures: positive reframing helps achieve satisfaction at the end of the day. Anxiety, Stress & Coping, 24(5), 477–497. https://doi.org/10.1080/10615806.2011.562977

Vermaak, H., & De Caluwé, L. (2019). Leren veranderen: kennis voor veranderaars in opleiding en praktijk (3de, herziene editie). Management Impact.

 

Leren is leuk!!!
Jan Willem van Keulen
LIJST VOLGT

 

De struisvogel met een snoepjespot
Shirly de Vos

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Amsterdam : Boom.

David, O. (2022, maart 18). https://www.oscardavid.nl/uploads/7/6/1/8/76186963/5cf6a19332118.pdf. Opgehaald van oscardavid.nl: https://www.oscardavid.nl/uploads/7/6/1/8/76186963/5cf6a19332118.pdf

David, O. (2022, maart 17). mt-_hierarchie_is_een_goede_zaak.pdf. Opgehaald van https://www.oscardavid.nl/uploads/7/6/1/8/76186963/mt-_hierarchie_is_een_goede_zaak.pdf.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2022, Maart 20). https://www.tweedekamer.nl/downloads/Kamerstuk2035925-VIII-. Opgehaald van Kamerstuk 2035925-VIII: file:///C:/Users/Medewerker/Downloads/_overleg_over_het_Nationaal_Programma_Onderwijs__voortgang_najaar_2021_(Kamerstuk_35925-VIII-15).pdf

Hetebrij, M. (2011). Een goed besluit is het halve werk. Van politieke besluitvorming tot excellente besluitvorming. Assen : Koninklijke van Gorcum B.V.

Raad, P. (2022, maart 16). https://www.schoolleidersregisterpo.nl/actueel/nieuws/2020/12/10/beroepsstandaard-schoolleiders-po-geactualiseerd. Opgehaald van https://www.schoolleidersregisterpo.nl/actueel/nieuws/2020/12/10/beroepsstandaard-schoolleiders-po-geactualiseerd

Verhaeghe, P. (2015). Autoriteit . amsterdam: Bezige bij.

 

Doet iedereen er wel toe?
Rieks de Roo

ANP. (2021, januari 26). https://www.nd.nl/nieuws/varia/1016414/in-totaal-184-mensen-aangehouden-bij-rellen. Opgehaald van www.nd.nl: https://www.nd.nl/nieuws/varia/1016414/in-totaal-184-mensen-aangehouden-bij-rellen

Biesta, G. (2020). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Phronese.

Brown, B. (2013). De kracht van kwetsbaarheid. lev. uitgeverij.

Cooperrider, D. (2021). Appreciative inquiry, een revolutionaire aanpak van positieve verandering. Heart Media.

Dr. Chantal van den Berg, D. L. (2017, aflevering 1-2). Veroordeeld tot (g)een baan. Tijdschrift voor Criminologie.

Jacobsen, R. R., & Rosenthal. (1968). The student as Pygmalion: Effect of student expectation on the teacher. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Onderwijsinspectie. (2020). De staat van het onderwijs 2020. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

Roeleveld, J. (2003). Herkomstkenmerken en begintoets. Den Haag: Onderwijsraad.

Sikken, W. (2016, juni 9). Positieve gedragsstimulatie. Opgehaald van www.jenaplan.nl: https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/meesterstukken/Pedagogische_school_-__Positieve_gedragsstimulatie.pdf

 

Moet daar geen raam in?
Anika Remerij
LIJST VOLGT

 

Is bubbelen in het onderwijs gewenst?
Inge van Deudekom

Couzy, M. (2021, 21 februari). Iedereen wil gemengde klassen, en toch lukt het niet. Trouw

SCP. (2021, februari). Samen of gescheiden naar school. Geraadpleegd van https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/02/04/samen-of-gescheiden-naar-school

Schoolgids Menzia de Mendoza Lyceum, Breda. Geraadpleegd van https://mencia.nl/wp-content/uploads/SCHOOLGIDS-Mencia-de-Mendoza-schooljaar-2021-2022-DEF.pdf

Biesta, G.J.J. (2012), Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag; Boom/Lemma

 

Spring naar toolbar