Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Examencommissie NSO-CNA

De examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de tentamens en examens binnen de masteropleidingen MEM en MIL.

Taken examencommissie

Studenten kunnen zich tot de commissie wenden voor:

De examencommissie bemiddelt tevens bij conflicten tussen examinator en examinandus.

Samenstelling

De examencommissie van NSO-CNA Leiderschapsacademie bestaat uit de volgende leden:

Huishoudelijk Reglement

Contact

Correspondentie en vrijstellingsverzoeken voor de examencommissie kun je indienen via examencommissie@nso-cna.nl.