Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Inge de Wolf over kansengelijkheid in het onderwijs

Dit bericht is geschreven op 4 september 2019

“Leerlingen Inge de Wolfin Nederland krijgen niet dezelfde kansen”

Gelijke kansen voor alle leerlingen. Dat willen we allemaal. Toch blijkt dat juist de ongelijkheid toeneemt in het Nederlandse onderwijs. Inge de Wolf waarschuwt zelfs dat we een grote groep leerlingen dreigen te ‘verliezen’.

Inge is bijzonder hoogleraar Education System aan de Universiteit van Maastricht en strategisch inspecteur bij de Onderwijsinspectie. Ze luidt de noodklok:

“Er is een oplopende tweedeling in Nederland: kinderen van ouders met een diploma van een hogeschool of universiteit doen het steeds beter. Kinderen van ouders met een lager diploma zakken juist steeds verder weg. Een hele zorgwekkende trend.”

Lezing over kansenongelijkheid in het onderwijs

Hoe groot de kansenongelijkheid precies is en waarom dat diploma van ouders zo bepalend is, liet Inge op 6 november 2019 zien: tijdens haar lezing op de Inspiratiedag van NSO-CNA. Daarover sprak ze onder andere hierover:

“Het heeft onder meer te maken met onbewuste vooroordelen van leraren. Stel: een leraar legt iets uit, en de leerling snapt het niet. Bij een leerling van hoogopgeleide ouders is de leraar geneigd te denken dat hij het niet goed uitgelegd heeft. Bij een leerling uit een achterstandswijk denkt hij daarentegen dat het aan het kind ligt. Deze aannames zijn heel bepalend voor een kind, gedurende zijn hele schoolcarrière.”

Schoolleiders dragen ongewild bij aan ongelijkheid

Ze voorspelt dat haar toehoorders zullen schrikken als tijdens de lezing de omvang van het probleem duidelijk wordt:

“Telkens blijkt dat het probleem onderschat wordt. De urgentie wordt nog niet gevoeld. We denken dat we in Nederland goed bezig zijn voor alle leerlingen. Dat is helaas niet zo, en dat is lastig om te beseffen.”

Volgens Inge dragen veel schoolleiders zelfs ongewild bij aan de ongelijkheid tussen leerlingen: “Puur doordat ze zich er niet bewust van zijn. Zo blijven systemen in stand die het probleem vergroten.” Dit verwijt ze schoolleiders overigens niet: “Het is een complex vraagstuk, waarvoor we met z’n allen verantwoordelijk zijn. Samen kunnen we – moeten we – iets aan de kansenongelijkheid doen.”

Workshops over wat schoolleiders kunnen doen

Inge geeft ook workshops: “Daarin laat ik schoolleiders zien welke rol zij kunnen spelen. Het gaat voor een groot deel om een andere mindset: het probleem onderkennen, en daardoor je aanpak aanpassen. Dat kan al een groot verschil maken.”

Spring naar toolbar