Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leiderschapsessays 2019

Dit  boekje  bevat  een  selectie  van  11 essays  over  schoolleiderschap door onze studenten Persoonlijk Leiderschap van de Master of Educational Management.

Literatuurlijsten

 1. Door de mand vallen?
  Diana Bevers
 2. Oude lessen voor vernieuwend onderwijs
  Rieneke Brouwer
 3. Geloof in de mensen die het doen!
  Inge Geurts
 4. Eigenaarschap, het fundament voor succes
  Pim van der Hoorn
 5. Leiderschap, tussen team en organisatie
  Michael Lindeman
 6. Wat Shahid mij heeft geleerd
  Inge Piena
 7. Van ‘samen’ word je sterk
  Viola Scheerder – Rhee
 8. De bestemming is de reis; gespreid leiderschap als de route naar gepersonaliseerd leren
  Bas Smies
 9. Leidinggevenden: Ken uzelve!
  Elly Taal
 10. Wie bepaalt de weg?
  Irene Verbeet
 11. Vertragen in de ontwikkelruimte; een advies voor schoolleiders om ervoor te zorgen dat onze dromen voor de toekomst werkelijkheid worden
  Dirk IJpma

 

 1. Door de mand vallen?
  Diana Bevers

Brown, B. (2016). De kracht van kwetsbaarheid. Amsterdam: Bruna   Uitgevers B.V.

Covey, S. (2010). De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Businesscontact.

Kommers, H. en Dresen, M. (2010) Teamwerken is teamleren? Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.

Koopmans, L. (2015). Dit ben ik. Zaltbommel: Thema, uitgeverij van   Schouten en Nelissen.

 

 1. Oude lessen voor vernieuwend onderwijs
  Rieneke Brouwer

Biesta, G. Stevens, L. (2018) Volwassenheid gewogen: Onderwijs &    de menselijke maat. Lezing Onderwijsavond NIVOZ, Driebergen.

Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg:Uitgeverij Phronese.

Dasberg, L. (1975). Grootbrengen door kleinhouden. Een historisch verschijnsel. Meppel: Uitgeverij Boom.

Eikelboom, W. (2012). Self-Determination Theory. In: M. Ruiters, & R.J. Simons (Reds.), Canon van het Leren (503-515)Deventer: Kluwer.

Görtzen, R. (1984). Weg met de opvoeding. Met een keuze uit het werk van Janus Korczak, E. von Braunmühl en Alice Miller. Meppel: Boom.

Korczak, J. (1986). Hoe houd je van een kind? Utrecht: Bijleveld.

Kelpin, F. (2013) Leer mij het zelf te doen. Het Montessorionderwijs in Nederland. Opgehaald van    http://www.kelpin.nl/fred/download/montessori/algemeen/leermij.pdf, augustus 2018

Kuijer, G. (1980). Het geminachte kind. Amsterdam: Singel Uitgevers.

Nieuwe Regentesseschool (ca 1990) Handvest van de Moderne school, 1950 in: Schoolplan Nieuwe Regentesseschool, school voor Freinetonderwijs. Utrecht.

Stevens, L. M.(2002). Zin in leren. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Tans, J. Bronkhorst, J. (1993). Freinetonderwijs. Een eigen wijze van onderwijs…Baarn: Bekadidact.

 

 1. Geloof in de mensen die het doen!
  Inge Geurts

Dewulf, L.(2017). Flow – Mihaly Csikszentmihalyi. Ruijters, M. C. P.,   Simons, P. R. J. (Red). Canon van het leren (249-261). Deventer: Vakmedianet.

Iske, P.L. (2018). Instituut voor Briljante Mislukkingen. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Kramer, J. (2017). Deep Democracy – De wijsheid van de minderheid. Zaltbommel: Thema.

Lewis, M. (2008). Inside the No. Five Steps to Decisions that Last. Deep Democracy Institute.

Toyota (z.d) The Toyota Way. Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://www.toyota.nl/over-toyota/toyota-world/2016-012-thetoyota-way.json

Veen, K. van, Zwart, R., Meirink, J., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Leiden: ICLON.

Waslander, S., van der Weide, M., & Pater, C. (2011). Het debat over onderwijskwaliteit. Pers, Politiek en Praktijk Deel II. Utrecht: VO-Raad.

 

 1. Eigenaarschap, het fundament voor succes
  Pim van der Hoorn

Frank Weijers (2016). Spelen met ruimte. Samen werken aan een professionele cultuur. New Energy Drukwerk.

Hart, W (2012), Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling.Deventer: Kluwer.

Kabalt, J, Tjepkema, S, Verheijen, L. (2016). Waarderend veranderen. Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers. Amsterdam, Nederland: Boom.

Wassink, H. (2017). Macht, gezag en de kracht van dialoog. In F. Hulsbos & S. van Langevelde (Eds.), Gespreid leiderschap in het onderwijs. Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing. (60–73). Utrecht: Kessels & Smit Publishers.

 

 1. Leiderschap, tussen team en organisatie
  Michael Lindeman

Schuijt, L. (2009). Met ziel en zakelijkheid. Schiedam: Scriptum.

Sinek, S. (2012). Begin met het waarom. Amsterdam: Business bibliotheek.

 

 1. Wat Shahid mij heeft geleerd
  Inge Piena

Attributietheorie (z.d.). In Wikipedia, Geraadpleegd op 18 februari 2017 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Attributie_(psychologie)

Cognitieve dissonantie (z.d.). In Wikipedia, Geraadpleegd op 18 februari 2017 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

Confirmation bias (z.d.). In Wikipedia, Geraadpleegd op 18 februari 2017 via https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias

Illeris, K. (2003). Workplace learning and learning theory. Journal of  workplace learning, 15 (4), 167-178.

Katwijk, M. van (2017). Overtuigend luisteren. Verdienen door begrijpen. Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Remarcable.

Quaglia, R., Corso, M. (2017). Lef om te luisteren. Met leerlingen werken aan kwaliteit van onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica.

 

 1. Van ‘samen’ word je sterk
  Viola Scheerder-Rhee

Ardon, A. (2017). Doorbreek de cirkel. (18e druk) Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Emst, A. van (2012). Professionele cultuur in onderwijsorganisaties.(2012) (3e druk) Meppel: Ten Brink.

Hulsbos, F., Andersen, I., Kessels, J., & Wassink, H. (2012). Professionele ruimte en gespreid leiderschap. Heerlen: LOOK Open Universiteit.

Ruijters, M., & Simons, R. (2015). Canon van het leren. (2e druk) Deventer: Vakmedianet.

TED Ideas worth spreading. (2013). Rita F. Pierson’s TED talk : “Every child deserves a champion”. [videobestand] Geraadpleegd op  18 september 2018 via https://www.youtube.com/watch?v=A4wVYwpr6Cw&feature =youtu.be

Transport-online.nl (2014, 23 juli). Foto van genodigden ceremonie   MH17, onder wie Mark Rutte. Geraadpleegd op 21 september 2018, via https://www.transport-online.nl/site/49874/nog-     twee-ceremonies-op-vliegbasis-eindhoven/

Weijers, F. (2017). Spelen met ruimte: Samen werken aan een professionele cultuur. (3e druk) New Energy Drukwerk.

Weijers, F. (2017). Ruimte: Stop met onzin, doe wat de bedoeling is. Deventer: Vakmedianet.

 

 1. De bestemming is de reis; gespreid leiderschap als de route naar gepersonaliseerd leren
  Bas Smies

Bataafs Lyceum. (2016). Strategisch beleid 2016-2025. Hengelo: Auteur.

Bataafs Lyceum. (2018). Projectplan Pilot ICT-rijk onderwijs. Hengelo: Auteur.

Berben, M., & Vos, R. (2017). Hoe start je met gepersonaliseerd leren in de les? Geraadpleegd op 21 september 2018, via https://www.cps.nl/blog/2017/10/09/Hoe-start-je-met gepersonaliseerd-leren-in-de-les

Boselle, P., Noordegraaf, M., & Knies, E. (2017). Professionele Schoolorganisaties: Werken Aan Goed Bestuurde Leerculturen. Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en    Organisatiewetenschap.

Covey, S. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.   Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Hulsbos, F., & Van Langevelde, S. (2017). Gespreid leiderschap in het onderwijs. In Hulsbos, F., & Van Langevelde, S. (red.), Gespreid leiderschap in het onderwijs: Elkaar invloed gunnen voor   vernieuwing (6-20). Utrecht: Kessels & Smit Publishers.

Hulsbos, F., Van Langevelde, S., Kessels, J. (2017). Een gespreid         perspectief op leiderschap. In Hulsbos, F., & Van Langevelde, S. (red.), Gespreid leiderschap in het onderwijs: Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing (24-40). Utrecht: Kessels & Smit Publishers.

Kelchtermans, G., & Piot, L. (2010). Schoolleiderschap aangekaart en in kaart gebracht. Leuven: Acco.

Van Hasselt, M. (2017). Vijf richtlijnen voor gepersonaliseerd leren. Geraadpleegd op 21 september 2018, via https://www.masterclassopo.nl/publicaties

Van der Hilst, B. (2015). Blauwdruk voor de Emergente School (2e druk). Amsterdam: Het Leren Organiseren.

Wassink, H. (2017). Macht, gezag en de kracht van dialoog. In Hulsbos, F., & Van Langevelde, S. (red.), Gespreid leiderschap in het onderwijs: Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing (60-72). Utrecht: Kessels & Smit Publishers.

 

 1. Leidinggevenden: ken uzelve!
  Elly Taal

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, January 2000, 68-78.Church, A. & Waclawski, J. (1999), Influence behaviors and    managerial effectiveness in lateral relations. Human Resource Development Quarterly, vol. 10, nr. 1, Spring, 3-34.

Emst, A.C. (2012). Professionele cultuur in onderwijsorganisaties. Utrecht: APS.

Holmes, T. & Rahe, R. (1967). The social readjustment rating scale. In: Journal of psychosomatic research, 11(2), 213-218.

Greenleaf, R. K. (1996). De dienaar als leider. Schoonhoven:  Academic Service.

Jaworski, J. (2000), Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap. Zeist: Christofoor.

Koopmans, L. (2012). Dit ben ik. Worden wie je bent  met Transactionele Analyse. Zaltbommel: Thema.

Kramer, J. (2016) Deep Democracy, De wijsheid van de minderheid. Zaltbommel: Thema.

Kugel, J. (1969). Lichaamsplan, lichaamsbesef, lichaamsidee; de psychologische betekenis van de lichamelijke ontwikkeling. Groningen: s.n.

Lingsma, M. (2012). Aan de slag met teamcoaching. Amsterdam: Boom/Nelissen.

Paffen, P. (2009). Zelfkennis ontwikkelen nodig om te kunnen leidinggeven. Tijdschrift voor Management development. Winter 2009, 26-29.

Steeman, L. (2016). Ruimte voor ontwikkeling. Geraadpleegd op 16 februari 2017 via: www.louissteeman.nl

Schuijt, L. (2009) Met ziel en zakelijkheid. Schiedam: Scriptum.

Wikipedia. (2018, maart 17). Orakel van Delphi. Opgehaald van Wikipedia.

Wortelboer, F. (2014). Niet meer bang! Een onderzoek naar de impact van life events op het persoonlijk leiderschap van schoolleiders. De Nieuwe Meso, 90-95

 

10. Wie bepaalt de weg?
Irene Verbeet

Biesta, G. (2011). Het beeld van de leraar; Over wijsheid en   virtuositeit in onderwijs en onderwijzen. Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON/VELOV), 4-11.

Blom, S. (2002). Changes and challenges – Samenvatting lezing Thomas Ziehe. Amsterdam: ILO – UvA.

Both, D., & Bruijn, A. d. (2013). Onderwijs vraagt om leiderschap! Schiedam: Scriptum Management.

Dweck, C. (2017). Mindset, de weg naar een succesvol leven. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2013). Professioneel kapitaal; de transformatie van het onderwijs in elke school. Den Haag: Stichting Duurzaam Leren.

Inspectie van het onderwijs. (2017). Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer, N. v. (2018). Minder onderwijzen, meer leren   handelingsgericht werken 2.0. Rotterdam: Bazalt.

SLO, Greven, J., & Letschert, J. (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Swaab, D. (2010). Wij zijn ons brein – van baarmoeder tot alzheimer. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact.

 

 1. Vertragen in de ontwikkelruimte; een advies voor schoolleiders om ervoor te zorgen dat onze dromen voor de toekomst werkelijkheid worden
  Dirk IJpma

Bennebroek, K. (12/3/2018). Veranderkundig vakwerk. Geraadpleegd via http://www.veranderversneller.nl/verandervierdaagse/

Derksen, K. (2012). Ontwikkelruimte voor innovatieve teams. Uit: Opleiding & Ontwikkeling , nr. 2 (9-14).

Kouwenhoven, C.P.M. , van Hooft, P.L.R.M. en Hoeksema, L.H.(2015). De praktijk van strategisch personeelsmanagement. Deventer: Vakmedianet.

Spring naar toolbar