Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Op weg naar onderwijskundig leiderschap

Eric Verbiest
December 2010

In het eerste decennium van deze eeuw is er opnieuw groeiende belangstelling voor onderwijskundig leiderschap. Onderzoek wijst op de noodzaak en het belang van onderwijskundig leiderschap. Toch is niet geheel duidelijk wat onder onderwijskundig leiderschap wordt verstaan.

Hallinger (2003) noemt drie belangrijke verschillen tussen onderwijskundig leiderschap en transformationeel leiderschap. Onderwijskundig leiderschap is topdown gericht en benadrukt de coördinerende en controlerende taken van de schoolleider. Het is eerder transactioneel van aard omdat het de leerkrachten stuurt in de richting van vooraf vastgestelde doelen. En onderwijskundig leiderschap richt zich op eerste-orde-veranderingen, dit wil zeggen op condities die direct invloed hebben op het curriculum en het onderwijsproces. Transformationeel leiderschap daarentegen stimuleert een bottom-up benadering en participatie van de leerkrachten. Het stimuleert de transformatie van de doelen van de school door de medewerkers. En het richt zich op tweede-orde-veranderingen, d.w.z. op het ontwikkelen van capaciteiten zodat eerste-orde-veranderingen beter kunnen verlopen.

In deze bijdrage verhelderen we een vernieuwd concept van onderwijskundig leiderschap. Uitgangspunt is de schoolleider die het professioneel leren van de leerkrachten bevordert. Op basis van recente inzichten over het professionele leren van leerkrachten beschrijven we de belangrijkste taken van de schoolleider als onderwijskundig leider.

Download ‘Op weg naar onderwijskundig leiderschap‘, klik hier.

Spring naar toolbar