Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Bas Boensma
Strategische Bedrijfsvoering

Strategische Bedrijfsvoering schoolleider
School: Pontem College
Functie: Locatieleider
Opleiding: Strategische Bedrijfsvoering

Bij de module ‘Strategische Bedrijfsvoering’ doe je praktische kennis en vaardigheden op over financiën en HRM. Veel schoolleiders sturen hier voornamelijk ‘op gevoel’ op. Dat gold ook voor Bas Boensma. Nu gaat hij hier veel strategischer mee om, gebaseerd op het schoolbeleid. Deze module is een onderdeel van de modulaire Master of Educational Management en is ook als losse opleiding te volgen. Deze master is vernieuwd en gaat vanaf september 2021 verder als de Master Educational Leadership (MEL).

Hoe heb je de module Strategische Bedrijfsvoering ervaren?

“Heel waardevol. Vooraf aan de module had ik alleen praktijkervaring met financiën en HRM. Ik miste de theoretische onderbouwing voor mijn keuzes.

Ik zag wel er wel tegenop: ik dacht dat het vooral over cijfers zou gaan. Liquiditeit, solvabiliteit, dat soort termen. Niet mijn sterkste kant. En hoewel deze zaken zeker aan bod kwamen, viel het erg mee:

De module is juist heel praktisch. De docenten maken de stof heel tastbaar en hanteerbaar met casuïstiek, voorbeelden en oefeningen. En je gaat intensief aan de slag met je éigen praktijk.

Strategische bedrijfsvoering gaat daardoor minder over cijfertjes en droge theorie, maar vooral over de vragen ‘welke keuzes maak je in de school en welke consequenties heeft dit voor de financiën en HRM?’. Dat dwingt je heel anders te denken en om te gaan met deze thema’s.”

Wat is de meerwaarde van de module Strategische Bedrijfsvoering?

“Behalve dat je strategisch leert om te gaan met financiën en HRM: de vele werkvormen waarin je dat doet. Je werkt in groepjes, je moet resultaten presenteren, feedback geven, etc. Zo train je ook andere waardevolle vaardigheden.

Bij één onderdeel ga je zelfs de strijd met elkaar aan. Dat is niet alleen leuk, het wérkt ook heel goed. Dit gebeurt tijdens de 4-daagse bijeenkomst die geheel in het teken staat van één casus. In groepen werk je strategische keuzes en de financiële vertaling uit. Vervolgens presenteer je deze resultaten. De beste groep qua inhoud en presentatie wint. En krijgt een prachtig cadeau!

Ik wil ook iets kwijt over de docenten, John Schreijer en Cock Raaijmakers: zij zorgen ervoor dat je niet alleen heel veel leert, maar tegelijkertijd veel lol hebt. Ze zijn uitstekend op elkaar ingespeeld, toegankelijk én hebben veel kennis. Ze brengen de stof met humor en zijn serieus als het moet.

Daarnaast geven ze je vertrouwen: ‘Aan het einde van de module begrijp je het.’ En dat is belangrijk, want net als ik kunnen mensen hier tegenop zien.”

Hoe klinkt de module Strategische Bedrijfsvoering door in je dagelijkse praktijk?

“Naast de kennis en vaardigheden is vooral mijn mindset anders. Als het over financiën gaat, kun je die zo samenvatten: ‘geld is er altijd, maar hoe maak je het vrij?’. In plaats van dat je al snel zegt: ‘er is geen geld’, waardoor je als school vaak niet het beleid voert dat je écht wilt. Deze voorbeelden worden meerdere keren herhaald door de docenten; het zit nu echt tussen de oren.

Waar we vroeger reactief met de begroting omgingen, draaien we het nu om. Dus niet ‘o, we hebben een begroting, wat kunnen we ermee?’, maar: ‘wat willen we nu écht doen met de school, en hoe maken we daar ruimte voor in het budget?’. Zo zijn we nu al bezig met waar we in 2019 geld voor vrij willen maken, gebaseerd op het schoolbeleid.

Ook op het gebied van HRM ben ik bezig de stuurmogelijkheden inzichtelijk te maken. Zodat ik ook hier veel objectievere, strategischere keuzes kan maken.”

Zou je de module Strategische Bedrijfsvoering aanbevelen bij anderen?

“Jazeker. En dan zou ik erbij willen zeggen: zie er niet tegenop. Vergeet het vooroordeel dat het alleen maar over ‘cijfertjes’ gaat. Het gaat juist over waar jij iedere dag mee bezig bent: beleidskeuzes die je kan en móet maken. De richting van je school.

Bovendien sluiten de docenten heel goed aan bij jouw kennisniveau, of je nu al veel weet of nog helemaal niets.

En tot slot mijn advies: doe deze module het eerst als je de MEM-master doet, want bij andere modules komt die kennis over strategische bedrijfsvoering heel goed van pas.”

Strategische Bedrijfsvoering was een verplichte module binnen de Master of Educational Management. Deze module is in de vernieuwde Master Educational Leadership opgenomen als de module Bedrijfskundig Leiderschap

Schoolleider Bas Boensma

 

‹ Alle klantervaringen
Spring naar toolbar