Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Benno Deun
Basisbekwaam

Benno Deun
School: KC Wheermolen, Purmerend
Functie: Adjunct-directeur
Opleiding: Basisbekwaam

Benno Deun start na de zomervakantie van 2023 als adjunct-directeur. Nu is hij nog directeur-in-opleiding. Een deel van die opleiding bestaat uit Basisbekwaam. Een belangrijke bijdrage aan zijn ambities als schoolleider.

Waarom wilde je deze opleiding doen?

“13 jaar geleden startte ik als leerkracht in het primair onderwijs. In de loop der tijd kreeg ik andere ambities. Die kwamen tot uiting in ontwikkelingsgesprekken met mijn schoolbestuur.

Uiteindelijk leidden die gesprekken ertoe dat coördinator werd op mijn vorige school. Daar nam ik ook de honneurs waar wanneer de directeur er niet was. Tegelijkertijd volgde ik een Middenmanagement-opleiding.

Zo leerde ik al het een en ander, maar raakte niet alle aspecten van leiderschap aan. Ik wilde verder. Tijdens ambitiegesprekken bepaalde ik wat de volgende stap was: een fulltime rol als schoolleider.

Tot nu toe ben ik altijd óók leerkracht geweest, naast mijn leidinggevende taken. Dat maakte het soms ingewikkeld. Volgend schooljaar verandert dat: dan zet ik mijn docentenpet af en start ik als adjunct-directeur.

Toen ik directeur-in-opleiding werd, zocht ik daar een passende opleiding bij. Dat werd Basisbekwaam, bij NSO-CNA.”

Waarom koos je voor NSO-CNA als opleider?

“Ons schoolbestuur werkt samen met 2 opleiders. Uiteindelijk koos ik om diverse redenen voor NSO-CNA:

Allereerst vond ik de informatie heel helder. Op de website stond bijvoorbeeld de beschikbaarheid per locatie aangegeven. Ook stond het programma voor het hele jaar er al op. Handig, want zo kon ik dat direct afstemmen met mijn privé-agenda.

Daarnaast was de literatuurlijst direct beschikbaar. Daardoor kon ik beoordelen of die bij mijn ontwikkelingsbehoeftes op dat moment paste. Tot slot is Diemen voor mij in de buurt.

Al deze dingen samen maakte de keuze makkelijk. Alles sloot goed aan bij wie ik was en waar ik op dat moment stond.

Overigens kozen álle dio’s van mijn schoolbestuur voor Basisbekwaam van NSO-CNA. Dat geeft wel aan dat ik niet de enige was die aangesproken werd door de transparante informatie vooraf.”

Benno Deun

Wat vond je van de opleiding?

“Heel gedegen: er wordt een directe koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Maar óók met mijn ontwikkeling als persoon. Continu werd gecheckt waar ik stond, waar ik naartoe wilde en wat dan mijn volgende stap was.

Die continue zelfsturing op mijn persoonlijke leiderschapsontwikkeling vond ik prettig. Daardoor sloot de opleiding altijd goed aan bij wie ik als persoon ben. Maar ook – dankzij de koppeling met de praktijk – bij waar mijn schoolorganisatie behoefte aan heeft.

De praktijkopdrachten daagden me uit om uit mijn comfortzone te stappen. Om zo een stap extra te maken en voor de ontwikkeling van mijn school te gaan.”

Wat merk je van de opleiding in je dagelijkse werk?

“Alle kennis en vaardigheden die me aangereikt werden, gaven veel grip op en inzicht in processen. Processen bij mezelf én mijn school. Daardoor ben ik me nu bijvoorbeeld veel meer bewust van patronen, zodat ik die kan doorbreken.

Ook ben ik me er bewuster van geworden dat ik nu een andere rol bekleed. Een rol waar een ander pakket aan vastzit dan mijn rol als leerkracht. Als directeur geldt er simpelweg een andere afstand tussen mij en mijn collega’s.

Daardoor ben ik nu een stabielere schoolleider. Eén die op verscheidene aspecten kan sturen: wanneer moet ik ingrijpen bij groepsprocessen, en wanneer niet? Wanneer ben ik zichtbaar, en wanneer trek ik mij terug om collega’s zélf de ontwikkeling door te laten maken?”

Kun je daar praktijkvoorbeelden van geven?

“Onlangs moesten we een nieuw schoolplan maken, met een nieuwe visie en missie voor de school. Daar organiseerden we een studiedag voor. Op die dag ging het team daarmee aan de slag, zonder dat ik actief deelnam. Ik zette ze ‘slechts’ aan het werk met verschillende werkvormen. Verder keek ik aan de zijlijnen toe, om te observeren wanneer ik welke interventie kon doen om tot een betere visie en missie te komen.

Een ander voorbeeld is een recent conflict tussen een leerkracht en ouders. Daardoor was de relatie zo verstoord geraakt, dat de leerkracht het gesprek niet meer aan wilde gaan. Toen deze collega afwezig was, heb ik de ouders uitgenodigd. Samen verkenden we wat we wilden bereiken voor hun kind. Op dat moment was ik bewust sturend, wat in die situatie gepast was én tot een positief resultaat leidde: de ouders voelden zich gehoord, en de leerkracht voelde zich bijgestaan. Dat is ook een belangrijke taak die ik als schoolleider heb: mijn team ondersteunen.”

Wat vond je bijzonder aan de opleiding en/of NSO-CNA?

“De docent, Esther Dijkstra. Zij ziet je, hoort je, en geeft sturing aan je ontwikkeling. Dat doet ze met scherpe feedback, zonder te oordelen. Zo gaf ze vorm aan mij als persoon én als schoolleider.

Wat ik daarnaast erg waardeerde: het schoolleiderschap is een ingewikkelde functie, wat natuurlijk aan bod komt tijdens de opleiding. Zelf focuste ik daar misschien te veel op. Maar NSO-CNA benadrukt óók de charmante, mooie aspecten van het vak. Het is belangrijk om die eveneens te blijven zien.”

Benoo Deun foto 3

Zou je NSO-CNA aanbevelen bij andere schoolleiders?

“Ja, want bij Basisbekwaam bouw je echt aan je fundament als schoolleider. Alle aspecten waar je binnen het onderwijs op kunt sturen, komen aan bod.

Daarbij is jouw ontwikkeling als schoolleider altijd leidend. Daar wordt constant sturing aan gegeven via de opdrachten. Zo weet je ook steeds waarmee je aan de slag kunt, wat je volgende stap in je leiderschap is.

Ik ga absoluut verder met Vakbekwaam. Maar pas ná volgend schooljaar. Van het bestuur krijg ik nu eerst de rust en ruimte om aan mijn nieuwe functie als adjunct te beginnen. Dat is míjn volgende stap.”

‹ Alle klantervaringen Basisbekwaam
Spring naar toolbar