Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Giel Hanraets
Veranderen & Innoveren

Giel Hanraets
School: SVO vakopleiding food
Functie: Manager onderwijs, kwaliteitszorg & communicatie
Opleiding: Veranderen & Innoveren

Giel Hanraets is continu bezig met verandertrajecten: “Die vormen een permanente uitdaging in de onderwijssector.” Daarom zocht hij verdieping: wat kon de veranderkunde hem leren, zodat hij nog beter gesteld staat om veranderingen te verwezenlijken?

Waarom koos je voor Veranderen & Innoveren van NSO-CNA?

“Mijn leidinggevende had al goede ervaringen met NSO-CNA. Die had me al verteld over de kwaliteit van de opleiding.

Er zijn natuurlijk wel andere opleidingen in veranderkunde. Maar deze van NSO-CNA gaat specifiek over veranderen in het onderwijs. Dat maakt het direct veel relevanter dan een andere opleiding ooit zou kunnen zijn.

Wat ik ook leuk vond: om met mensen uit het PO en VO te studeren. Hele andere onderwijssectoren, waar ik nu ook ervaringen van meekreeg. Want hun verandertrajecten zijn anders dan die in het mbo. Zo konden we veel van elkaar leren.

Wat mij daarbij vooral opviel: hoe groot of klein de schaal van verandering ook is, de impact op persoonsniveau is hetzelfde. Anders gezegd: of het nu om een grote of kleine verandering gaat, hoe die ervaren wordt door de mensen die het betreft, is hetzelfde.”

Bijzonder inspirerend en verrijkend

 

Je rondde de opleiding 2 jaar geleden af. Wat vond je ervan?

“In één woord: fantastisch. Het was een feestje, waar ik echt van genoten heb.

Dat lag allereerst aan de docenten: Ton ten Broeke en Freerk Wortelboer. Die zijn heel goed. Je kent het motto ‘practice what you preach’ wel. Dat is precies wat zij doen. Ze doceren bijvoorbeeld dat verandering van onderuit komt, en niet van bovenaf opgelegd wordt. Dat brengen ze tijdens de opleiding in praktijk, doordat ze studenten expliciet om inbreng vragen. En daar ook iets mee dóen.

Zelf ben ik er absoluut rijker uitgekomen. De theoretische verdieping die ik zocht, heb ik gevonden. Bijvoorbeeld in modellen, waarmee ik mijn gedrag kon verklaren en beslissingen rechtvaardigen. Ik kan nu duiden wat er gebeurt tijdens een verandering, en waarom het soms mislukt.

Bijna iedere dag gebruik ik wat ik geleerd heb. Zo ben ik me er nu goed van bewust dat ik soms te snel wil. Het is veel beter eerst voor draagvlak te zorgen.

Het blijft een leerproces. Nog steeds wil ik weleens té graag een situatie het hoofd bieden. Maar ik merk ook dat ik het nu fijner vind om een vraag te laten bestaan. Wat er dan gebeurt, is wonderlijk: dan veert die vraag terug de organisatie in, naar verschillende personen. Die komen vervolgens met oplossingen waar ik zelf niet op gekomen was.”

Giel Hanraets SVO MM 1504

Kon je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja, en ook dat heeft alles te maken met de opzet van de opleiding.

De theorie en praktijk sluiten uitzonderlijk goed op elkaar aan. Die theorie wordt ook goed opgebouwd: de literatuur wordt complexer naar mate je vordert. Daardoor is het goed te volgen, en kon ik wat ik dagelijks leerde direct toepassen.

En dat terwijl de opleiding écht op masterniveau is. Dat betekent dat het in principe theoretisch en abstract is. En toch vond ik het dus heel concreet en praktisch.

Dat komt ook doordat je een eigen praktijkcase inbrengt. In mijn geval was dat een groot fusieproject, waar ik de projectleider van was. Maar in mijn leergroepje zaten ook studenten met een kleiner veranderproject. Ook dat was voor mij een leermoment: dat verandering in de basis altijd even complex is, hoe groot of klein ook.”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Ja, want ik ervoer de opleiding als bijzonder inspirerend en verrijkend. Waarbij geldt dat hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit krijgt.

Ik heb voorheen ook een masteropleiding aan de universiteit gedaan. Deze opleiding van NSO-CNA is ook van masterniveau, maar kent een veel pragmatischere insteek. Zónder aan niveau in te boeten.

Wees dan ook niet bang dat het navelstaarderij van mensen uit het onderwijs is. Integendeel: het is een bijzondere combinatie van kennis van onderwijs, de problematiek die daar speelt en een hoog niveau van veranderkunde.”

 

Giel Hanraets SVO

‹ Alle klantervaringen
Spring naar toolbar