Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Joyce Gerris
Vakbekwaam

Joyce Gerris 3
School: BcPL, locatie Openbare en Katholieke scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (PPL)
Functie: Teamleider
Opleiding: Vakbekwaam

Joyce Gerris volgt momenteel Vakbekwaam in Diemen. Het is al haar derde opleiding bij NSO-CNA. Saillant detail: ze woont in Limburg. Dus in haar geval betekende dat héél veel treinritten: 3 uur heen, 3 uur terug. Ze had het ook dichter bij huis kunnen zoeken. Dus waarom NSO-CNA?

Was er in het zuiden van Nederland geen schoolleidersopleiding?

“Geen schoolleidersopleiding die me aansprak, in ieder geval. Er waren wel alternatieven in de regio Utrecht. Uiteindelijk legde ik 3 opleidingen naast elkaar.

De andere opleidingen waren vooral gefocust op het basisonderwijs. NSO-CNA maakte duidelijk dat zij een ruimere kijk hadden: behalve het po ook vo, mbo en speciaal onderwijs. Bovendien werd duidelijk dat de opleidingen van NSO-CNA heel praktijkgericht zijn. Dat vond ik een groot pluspunt.

De eerste opleiding die ik volgde was Middenmanagement. Toentertijd had ik naast mijn functie als stagedocent enkele coördinerende taken, maar ik wist dat er teamleidersfuncties vrij zouden komen. Tijdens de opleiding wilde ik vooral ontdekken of leidinggeven mij aansprak. Mijn antwoord had ik al snel: ja, het lag mij.

Dat betekende wel nóg een jaar naar Diemen op en neer, voor de opleiding Basisbekwaam. En nu ik Vakbekwaam doe wéér. Ik heb het er graag voor over. Gelukkig start NSO-CNA binnenkort met Basisbekwaam in Venlo. Ik heb daar niets meer aan, maar mijn collega’s uit het zuiden wel.”

Het inzicht in mezelf als leider is misschien wel de grootste winst

Wat maakt NSO-CNA al die reistijd van Limburg naar Diemen waard?

“Met name 3 factoren, die voor alle opleidingen van NSO-CNA gelden: het interactieve lesprogramma, de praktische insteek en de focus op persoonlijk leiderschap.

Een opleidingsdag is afwisselend ingedeeld met theorie, en in kleine groepjes uiteen om de theorie te koppelen aan je eigen praktijk. Daarnaast hebben wij als studenten ook een actieve rol in het lesprogramma: we hebben een dagvoorzitter en een rol als inspirator van de dag. Van een collega die de opleiding bij een andere aanbieder volgt, hoorde ik dat het vooral zitten en luisteren is. Dat is bij NSO-CNA gelukkig heel anders.

Uit bovenstaande blijkt de praktische insteek al. En die verbinding met wat er dagelijks bij mij op school gebeurt, zit in de hele opleiding verweven. De theorie die ik aangereikt krijg, het sparren met docenten en medestudenten, het verbetertraject dat ik vanuit de opleiding opstart op mijn school… Zo kan ik de casussen waar ik voor sta beter aanvliegen. Het helpt direct in mijn werkproces.”

Joyce Gerris 1

En wat bedoel je met die focus op persoonlijk leiderschap?

“Bij alle opleidingen heb ik ook heel veel geleerd over mezelf. Want reflectie op alles wat je doet is een continu onderdeel. Misschien wel het belangrijkste!

In iedere opdracht komt dat reflecteren terug: mezelf afpellen op mijn eigen functioneren, op gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Waar ik tevreden over was en wat ik de volgende keer anders zou doen en waarom.

Die focus heeft me veel inzichten gegeven over wie ik ben en wíl zijn als leider. En ja, dat kan confronterend zijn. Want je gaat echt de diepte in met jezelf.

En wat ik daar dan aan heb? Dat zelfbewustzijn helpt me bijvoorbeeld in de relaties met collega’s. Ik weet wat mijn gedrag en wat ik zeg voor invloed kan hebben. En welk leiderschap wanneer nodig is  om passend te reageren en eventueel meer of andere zaken te bereiken.”

Nu ben je bezig met Vakbekwaam. Bevalt deze opleiding net zo goed al Middenmanagement en Basisbekwaam hiervoor?

“Ja, want Vakbekwaam is écht een verdieping. Zo leren we om opdrachten en verbetertrajecten vanuit verschillende invalshoeken uit te diepen, en van daaruit de beste strategieën toe te passen.

Mijn verbetertraject gaat over de certificering van leerlingen in onze bovenbouw. Formeel krijgen leerlingen vanaf schooljaar 2021-2022 voor het eerst een schooldiploma met een bijbehorend portfolio. Dit om meer erkenning te geven aan de leerlingen in het PRO en VSO.

Het portfolio wordt onder andere gevuld met branche-erkende certificaten en praktijkverklaringen. We willen dat leerlingen zo met een goedgevulde rugzak de school verlaten om te starten met een reguliere baan of vervolgonderwijs.

Om plaatsingsmogelijkheden te vergroten, maar vooral ook om zelfvertrouwen en eigenwaarde van leerlingen te laten groeien, geven we trajecten zodanig vorm dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau, tempo en rekening houdend met de leerstijl. We willen het beleidsstuk certificering formaliseren.

Om hiervoor een succesvolle strategie te bepalen, ben ik eerst heel breed informatie aan het inwinnen: wat zeggen de Sectorraad Praktijkonderwijs, strategienota, schoolplan en schooljaarplan hierover? En wat dóen we daadwerkelijk? Wat voor cultuur hebben we eigenlijk op onze school?

Zo ontdekte ik dat onze school een familiaire en innovatieve cultuur heeft. Oftewel: een cultuur waarin mensen graag mee willen doen bij veranderingen. Dat vraagt van mij als leider dat ik mensen vooral coach, betrek en aanzet om in actie te komen. Maar hadden we een hiërarchische cultuur gehad? Dan werkt het beter om sturender en opleggender te werken. Zo zoek ik bewust een passende strategie.”

Zou je NSO-CNA aanbevelen bij andere schoolleiders?

“Dat doe ik al. Waar ik dan vooral de nadruk op leg, is wat de opleidingen mij persoonlijk gebracht hebben. Want dat vind ik misschien nog wel de grootste winst:

De inzichten die ik in mezelf en mijn leiderschap gekregen heb. Hoe die mij helpen in allerlei onderwijsprocessen. Bijvoorbeeld hoe ik nu passender gesprekken voer met collega’s, met oog voor wat zij én ik nodig hebben. Hoe ik nu mijn eigen grenzen daarin bewaak. Maar ook hoe ik veel bewuster stuur om meer te bereiken.

Zoals ik al eerder aangaf: het is mooi dat NSO-CNA nu start met Basisbekwaam in het zuiden van Nederland. Zo worden hun opleidingen alleen maar toegankelijker voor meer (toekomstige) schoolleiders, en dat is een goede zaak.”

Joyce Gerris 2

‹ Alle klantervaringen Basisbekwaam en Vakbekwaam
Spring naar toolbar