Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Karim Bashandy en Brigitta van den Berg
Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Rob Mioch SOL
School: Karim Bashandy - ROC Midden Nederland en Brigitta van den Berg - Hogeschool van Amsterdam
Functie: Afdelingsmanager en Programmacoördinator
Opleiding: Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Op 5 november 2024 start een nieuwe groep met Strategisch Onderwijskundig Leiderschap (SOL).  Deze 4-daagse opleiding is bedoeld voor alle schoolleiders die aan de slag willen met de uitdagende vraagstukken waar ze iedere dag mee te maken hebben. 

We vroegen aan huidige SOL-deelnemers waarom ze zich inschreven voor de opleiding, en wat ze ervan vinden.

Aan het woord zijn:

  • Karim Bashandy, Afdelingsmanager Business & Administration op ROC Midden Nederland (Amersfoort)
  • Brigitta van den Berg, Programmacoördinator opleidingen Communicatie & Creative Business op de Hogeschool van Amsterdam

Waarom schreven jullie je júist in voor Strategisch Onderwijskundig Leiderschap?

Karim: “Zelf kom ik niet uit onderwijsland. Wel had ik een master organisatieverandering en ontwikkeling gedaan. Maar theoretische modellen rondom leren en onderwijs kwamen daarin niet specifiek aan bod.

Toen ik 4 jaar geleden op het ROC als afdelingsmanager startte, kreeg ik behoefte aan duiding van de wetenschappelijke context: wat doen we en waarop is dat gebaseerd? En hoe geef ik vervolgens leiding aan die processen?

Vanuit die behoefte volgde ik al eerder een traject bij Sioo. Samen met NSO-CNA bedachten zij deze opleiding, dus daarom koos ik nu voor SOL.”

Karim Bashandy

Brigitta: “Ik liep min of meer toevallig tegen SOL aan, omdat ik op zoek was naar een cursus/opleiding over onderwijskundig leiderschap. We zitten midden in een grote onderwijskundige en organisatorische verandering. SOL sloot goed aan bij mijn behoefte om wat meer in te zoomen op uitdagingen die hiermee gepaard gaan, met name de onderwijskundige verandering.”

Was een specifieke ontwikkeling in jullie school aanleiding om SOL te volgen?

Brigitta: “Ja, die grote verandering dus. We zijn hard bezig ons curriculum inhoudelijk en didactisch aan te passen. Dat vraagt veel van onze docenten. Hoe worden we een lerende organisatie?

Daarnaast willen we natuurlijk dat docenten vertrouwen hebben in de verandering en in hun eigen capaciteiten hierin. Met SOL wilde ik hiervoor meer houvast winnen.”

Karim: “In mijn geval was er geen specifieke ontwikkeling. Ik wilde in het algemeen leren over hoe je vasthoudt aan de schoolvisie op leren: hoe verhoud ik mij daartoe? En mijn team? Wat betekent die visie voor mijn persoonlijk leiderschap? Dat soort kwesties.”

Hoe draagt SOL bij aan die ontwikkeling(en)? Of: wat brengt SOL bij jou en op je school teweeg?

Karim: “Ik ben me vooral bewuster geworden van mezelf, van mijn eigen handelen: ‘Nu merk ik dat ik dat gedrag vertoon.’ Het is goed om daar alert op te zijn, zodat ik mezelf kan bijsturen als dat nodig is.

Zoals bij de formatie en teamverdeling, waar we in deze laatste fase van het schooljaar mee bezig zijn. Ieder jaar zijn dat weer spannende, lange processen. Eigenlijk wil ik dan zo snel mogelijk dóór. Maar krijg ik dan het resultaat dat ik wil?

Deze keer vertraagde ik juist, nam iedereen mee in de keuzes, vroeg hoe zij erin stonden. Uiteindelijk levert dat een versnelling op. Én betere kwaliteit van het proces.”

Brigitta: “SOL heeft me wel wat handvatten en inzichten gegeven, via modellen en gezichtspunten. De opleiding is vooral een prettige manier om van een afstandje naar je eigen werk te kijken en daarop te reflecteren met anderen: ‘Waarom loopt dit wel of niet goed? Hoe kan ik daarin sturen?’”

Jullie volgen SOL met collega-schoolleiders uit verschillende onderwijsstromingen. Heeft dat (meer)waarde?

Brigitta: “Ja, het was heel prettig om met vakgenoten om tafel te zitten. We ontdekten dat we allemaal met hetzelfde bezig zijn, tegen dezelfde dingen aanlopen. Dat zorgt voor reflectie en het werkt ook inspirerend: wat doen zíj dan precies met dit vraagstuk? Wat gebeurt er op het MBO, waar wij op het HBO iets aan hebben?”

Karim: “Ook ik vond het heel interessant om te horen welke issues bij anderen spelen, met name bij andere schooltypes. Daarbij merkte ik ook dat de terminologie soms verschilt, maar het uiteindelijk over dezelfde dingen gaat.

Zo besefte ik dat het eigenlijk zonde is als we allemaal afzonderlijk van elkaar met hetzelfde bezig zijn. We kunnen die dingen ook samen doen, erover sparren, leren van elkaar. Daarom zijn we ook vast van plan om na de opleiding contact te houden.”

SOL is een relatief korte opleiding. Wat vonden jullie van deze opzet?

Karim: “In beginsel koos ik juist voor SOL omdat de opleiding kort duurt. Maar nu vind ik dat eigenlijk jammer. Wat mij betreft mag er nog wel een vervolg komen!

Verder zou ik het niet erg vinden als we wat meer hadden moeten voorbereiden. Dan kunnen we bepaalde introducties op de opleidingsdagen overslaan, en direct de diepte in duiken.

Maar over het algemeen ben ik heel tevreden. De inhoud is heel interessant én direct bruikbaar in mijn dagelijkse praktijk.”

Brigitta: “Voor mij had die vertaalslag naar de praktijk wat nadrukkelijker gemogen. In die 4 dagen komt heel veel langs, waardoor ik het abstractieniveau af en toe wel hoog vond. Het hadden best 8 dagen mogen zijn, als dat meer diepgang betekent.

Daarnaast ben ik het met Karim eens wat betreft voorbereiding: ik had het niet erg gevonden om van tevoren wat te lezen. Dan konden we tijdens de dagen zelf direct het gesprek erover voeren.

Maar ik heb absoluut meer houvast gekregen. En de aanpak op de opleidingsdagen vind ik prettig.”

Op 5 november 2024 start een nieuwe groep SOL-studenten. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Rob Mioch Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

‹ Alle klantervaringen Strategisch Onderwijskundig Leiderschap
Spring naar toolbar