Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leonie Schippers
module Omgevingsgericht Leiderschap

Leonie Schippers Omgevingsgericht Leiderschap
School: College de Heemlanden
Functie: Afdelingsleider atheneum(-plus)
Opleiding: Module Omgevingsgericht Leiderschap

Waarom vond je het belangrijk om je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen?

“Je neemt altijd jezelf mee in je werk. Dus hoe jij bent als leider, doet ertoe.

Werken aan je persoonlijk leiderschap zit verweven in de hele MEL. Dat merkte ik ook bij Omgevingsgericht Leiderschap: inhoudelijk leerde ik heel veel. Ondertussen verdiepte ik continu de inzichten in mezelf.

Daarnaast koos ik voor de master van NSO-CNA omdat de inhoud direct verbonden wordt aan de praktijk. Zo is de opleiding beter gericht op mijn onderwijskundige rol als middenmanager. Ook maakt dat het makkelijker om de opleiding te combineren met mijn werk.”

Hoe beviel de module Omgevingsgericht Leiderschap?

“Toen ik de module deed, vond ik ‘m al heel interessant. Achteraf heb ik er in mijn werk zelfs nog meer aan gehad dan ik dacht.

Vóór de module was ik bijvoorbeeld nog niet zo bezig met ‘scenario frameworks’. Dat is een methode om trends te analyseren, en wat voor scenario’s daaruit voort kunnen komen. Uiteindelijk moest ik er 1 kiezen om uit te werken.

Mijn scenario ging over onze atheneum-plus: die afdeling is gericht op hoogbegaafde leerlingen. Wij merken al jarenlang dat de overstap van het PO naar het VO moeilijk voor is voor die groep. Ze hebben veel tijd nodig om bij ons te wennen, te landen.

“Achteraf had ik nóg meer aan de module dan ik dacht“

Daarnaast zien we dat deze leerlingen veel begeleiding nodig hebben. Met name op sociaal-emotioneel gebied. Kortom: ze vragen meer van ons dan waar ons onderwijs op ingericht is.

Voor Omgevingsgericht Leiderschap onderzocht ik hoe we dit kunnen oplossen, in samenwerking met partijen buiten de school. De tools die ik hiervoor aangereikt kreeg, hielpen me om hierbij strategischer te denken en de juiste interventies te bepalen. Nu maken we goede stappen naar een oplossing toe.”

Leonie.Schippers Omgevingsgericht Leiderschap

Hoe merkte je dat je nog meer aan de module hebt dan je eerst dacht?

“Dat merkte ik met name bij overleggen waarbij mensen buiten de school bij betrokken zijn. Want ik had al veel contacten buiten de school. Daarmee vormde ik bijvoorbeeld werkgroepen.

Tijdens overleggen proefde ik vaak dat er buiten de school andere dynamieken en belangen spelen dan bij ons intern. Daardoor liepen dingen soms niet soepel. En kwamen we niet tot concrete acties. Hoe kom je dan toch tot iets gezamenlijks?

Toen merkte ik dat ik de handvatten uit de module goed kon gebruiken om meer inzicht in de dynamiek te krijgen. Zodat ik de groepen beter kon begeleiden en de bijeenkomsten beter kon sturen. En zelfs als ik geen sturende rol heb, weet ik welke opmerkingen het overleg verder helpen.”

Hoe heeft de module je geholpen in je eigen ontwikkeling als afdelingsleider?

“Ik kreeg niet alleen beter inzicht in groepsdynamieken, maar ook in mijn eigen patronen. Patronen die ik graag doorbreek.

Zo ben ik vanuit mezelf heel luisterend: ik wil graag dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. In principe is dat een mooie eigenschap. Maar soms helpt het om directer en sturender te zijn.

Dit ontdekte ik onder andere op een dag die helemaal in het teken stond van ons persoonlijk leiderschap. We moesten met elkaar op zoek gaan naar die patronen en diepere lagen van onszelf. Daar kregen we allerlei methodes voor aangereikt. Daarbij simuleerden we situaties als zo’n bijeenkomst met verschillende stakeholders.

Ik merkte toen echt hoe ik mezelf als persoon steeds meeneem in mijn leiderschap. Vervolgens reflecteerden we daarop met onze medestudenten: welke rol pakt eenieder in zo’n simulatie? Hoe herken ik die rollen, ook bij mezelf? Hoe helpt die rol om mijn doelen te bereiken. En belangrijker nog: hoe belemmert dat rolpatroon mij?”

Wat vind je bijzonder aan de opleiding(en) bij NSO-CNA?

“Naast wat ik al genoemd heb: de deskundige docenten. Zij hebben echt veel verstand van en ervaring met de stof die ze aanbieden. Meestal staan ze ook nog in het werkveld en zijn dus dagelijks bezig met wat ze onderwijzen.

De feedback die je van hen krijgt is ook heel fijn: daar krijg je direct nieuwe inzichten door, zodat je er direct mee verder kunt.

Daarnaast was ik blij met de aandacht voor internationalisering in de module Omgevingsgericht Leiderschap. Want ik was op school ook al bezig met dat onderwerp. Zo kon ik ook dit weer koppelen met mijn eigen praktijk: hoe zorg ik dat ik ook op dit gebied belangen bij elkaar breng, passend bij de school?”

Zou je Omgevingsgericht Leiderschap aanbevelen bij anderen?

“Zeker. Het is daarbij wel belangrijk dat je een concrete strategische vraag hebt, die je in samenwerking met de omgeving buiten je school moet oplossen. Waarbij je de omgeving nodig hebt, dus.

Tijdens de module ontdek je hoe je puzzelstukjes die op school ontbreken, buiten je school vindt. Waarbij je leert rekening te houden met belangen van partijen in de omgeving. Want uiteindelijk ga je ervoor dat iedereen iets heeft aan de oplossing voor je vraagstuk.

Houd ook rekening met de studiebelasting. Je bent er echt wel een dag in de week mee kwijt. Terwijl je met het geleerde veel in je eigen werkcontext doet. In eerste instantie vertraagt dat. Maar daarna helpt het om te versnellen.

Uiteindelijk is die combinatie van de opleiding met de praktijk heel effectief. Terwijl je leert, help je je school vooruit.”

Leonie.Schippers

‹ Alle klantervaringen Module Omgevingsgericht Leiderschap
Spring naar toolbar