Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Madeleine Lodeweges
Leidinggeven aan Leren

Schoolleider Madeleine Het draait altijd om leren
School: St Nicolaaslyceum
Functie: Conrector
Opleiding: Master of Educational Management

Bij de opleiding ‘Leidinggeven aan leren’ ontdek je hoe leren werkt. En vervolgens hoe je leidinggeeft aan leerprocessen op je eigen school. Kennis en vaardigheden die ook volgens Madeleine Lodeweges onmisbaar zijn voor de schoolleider. De opleiding was onderdeel van de modulaire master. Deze master is vernieuwd en gaat vanaf september 2021 verder als de Master Educational Leadership (MEL) Deze opleiding komt terug  in de nieuwe modules Visiegestuurd Leidinggeven en Ontwikkelingsgericht Leidinggeven.

Hoe heb je de opleiding ‘Leidinggeven aan leren’ ervaren?

“De opleiding heeft me heel veel gebracht. In de eerste plaats bewustwording: nu merk ik hoe snel we resultaat- en doelgericht bezig zijn op school. Oftewel: te veel met ‘wat moeten leerlingen leren?’.

Terwijl het ‘hoe’ hierbij zo belangrijk is: hoe werkt leren? Hoe leren leerlingen? Hoe leren we zelf? Wat past bij onze school en waarom? Wat is onze visie?”

De module is een totaalpakket over mijn leren als schoolleider, de school als plaats waar geleerd wordt en het systeem. Maar ook: hoe leren en bewegen mijn collega’s? Hoe werkt dat door naar het leren van leerlingen?

Wat is de meerwaarde van de opleiding ‘Leidinggeven aan leren’?

“Je ontdekt hoe belangrijk het is op school een lerende houding aan te nemen. Iederéén leert immers: niet alleen leerlingen, maar ook alle medewerkers én ik als schoolleider. Daar bewust mee omgaan, dáár gaat het om.

Het begint met theoretische kennis opbouwen vanuit wetenschappelijke literatuur: hoe werkt leren in de hersenen? Dat zorgde bij mij al voor veel ‘eye-openers’. Bijvoorbeeld:

Leren gebeurt niet omdat ik zeg dat jij moet leren en op welke manier je dat moet doen. Of omdat ík wil dat mijn team iets anders doet. Je kunt iemand geen wil om te leren opleggen. Net zomin als enthousiasme en bevlogenheid.

Leren ontstaat – net als in de klas – als het betekenisvol is. En als het aansluit bij mij als professional in een team.

Door zelf een lerende houding aan te nemen, nodig je de ander uit hetzelfde te doen. Het gaat er dus vooral om een mindset te creëren binnen je school. En daarmee ‘mindful’ om te gaan.

De kennis die je opdoet leer je vervolgens toe te passen in de praktijk: je onderzoekt hoe andere scholen én je eigen school omgaan met ‘leren leren’. En hoe je hier een gezamenlijke visie op ontwikkelt.”

Hoe klinkt de module ‘Leidinggeven aan leren’ door in je dagelijkse praktijk?

“Als schoolleider speel ik vooral een verbindende en begeleidende rol: mijn collega’s coachen vanuit onze gezamenlijke visie op leren. En samen zoeken en leren vanuit die visie.

Vervolgens vertrouw ik op hun professionaliteit: dat zij daadwerkelijk kijken naar hun eigen leerproces. En onderzoeken hoe hun leerlingen leren en hoe ze daarop in kunnen spelen.

Op die manier ontstaat een lerende cultuur: een omgeving waarin iedereen zich bewust is van het eigen leerproces. Van directie tot leerling. En óók van leerling tot directie, want van leerlingen kunnen we eveneens heel veel leren. Dit werd door vraaggesprekken ook aangemoedigd.”

Zou je de module ‘Leidinggeven aan leren’ aanbevelen bij anderen?

“Ja! Het is een intensieve module, die echt alle facetten van het onderwijs bestrijkt.

De module is een totaalpakket over mijn leren als schoolleider, de school als plaats waar geleerd wordt en het systeem. Maar ook: hoe leren en bewegen mijn collega’s? Hoe werkt dat door naar het leren van leerlingen?

Je krijgt veel achtergrondkennis en past die continu toe: in je studiegroep en op school met je team. Ook het analyseren van mijn eigen visie en die van andere scholen gaf mij veel inzicht.”

Gelbrich Feenstra, kerndocent van deze opleiding, geeft haar perspectief in dit interview.

Leiding geven aan leren is een verplichte module binnen de Master of Educational Management en is ook los te volgen. Voor meer informatie over de opleiding klik hier.

‹ Alle klantervaringen
Spring naar toolbar