Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Marco Meily
Master Integraal Leiderschap

Schoolleider Marco Meily
School: Horeca Vakschool Rotterdam
Functie: Locatieleider
Opleiding: Master Integraal Leiderschap

Marco stroomde als docent door naar het schoolleiderschap van een kleine school. In die rol bewaakt hij de grote beleidslijn.

Hij wist al van tevoren dat hij als locatieleider heel andere kwaliteiten nodig had dan als docent. Daarom volgde hij eerst de Opleiding Schoolleider bij NSO-CNA, beide jaren.

Tijdens de Schoolleidersopleiding bij NSO-CNA werd hij warm gemaakt voor de Master Integraal Leiderschap, die hij aansluitend volgde. Deze master is vernieuwd en gaat vanaf september 2021 verder als de Master Educational Leadership (MEL)

Waarom wilde je deze opleiding volgen?

“Een Master wordt steeds meer de norm binnen het werk als schoolleider. Het is een grote professionaliseringsslag die je voor jezelf maakt. Ook ten opzichte van de Schoolleidersopleiding: in de master ontwikkel je je richting een academisch denkniveau.

Dat betekent dat je zicht hebt en houdt op het grote geheel. Het is makkelijk ad hoc beslissingen te nemen. Maar als je de consequenties op de verschillende stromen binnen de school niet overziet, loop je het risico dat je je beslissing moet terugdraaien.

Je leert daarom ook goed gebruik te maken van data. Die is op iedere school te verkrijgen, maar er wordt vaak weinig mee gedaan. Door op basis van cijfers te sturen, ga je niet meer puur op je gevoel af. En kun je je beslissingen veel beter beargumenteren.

Bijvoorbeeld: ik heb besloten om een nieuw vak te introduceren op school. Om voor betere doorstroming van leerlingen te zorgen. Dat behelst een hoop: financieel, maar ook praktisch. Je moet immers nieuwe docenten aanstellen, die je eerst moet vinden en waar je mee in gesprek moet.

Of neem nu de verbouwing van onze kantine. Dat lijkt een kleine ingreep, maar kost gewoon 2,5 ton. Het vergt daarnaast een hoop regelwerk. Dus financieel en praktisch moet je beslissing wel uitvoerbaar zijn. Zó denken en reflecteren, dát leer je tijdens de Master Integraal Leiderschap.”

Bij NSO-CNA vind je direct de aansluiting. En draait het echt om jou en je persoonlijke leerdoelen. Dáár word je op gestuurd, en dat maakt je sterker.

Waarom koos je voor de MIL-opleiding van NSO-CNA?

“Ik had natuurlijk al de Schoolleidersopleiding gedaan. Daardoor wist ik al wat de sterke punten zijn van NSO-CNA. Daarnaast had mijn vorige directeur de Master gedaan. Dat bracht een grote positieve verandering teweeg in zijn leiderschap. Dat motiveerde mij enorm om ‘m ook te doen.

Vergis je niet: de Master is zwaar. Weinig mensen kunnen zelf extra vrije tijd inrichten om de opleiding te doen. Dus komt het bovenop je werkzaamheden voor de school. Dat is best heftig.

Maar het biedt je zó veel meerwaarde. Het geeft enorm veel richting aan je leiderschap.”

Wat is je opgevallen aan de MIL-opleiding van NSO-CNA?

“Ondanks dat je met een groep anderen de opleiding volgt, is iedere opdracht echt toegespitst op je eigen werkomgeving. Alles wat je doet, is zo direct toepasbaar. Bijvoorbeeld:

Voor de opdracht ‘Richting geven aan je onderwijsorganisatie’ ga je aan de slag met de visie van school en je persoonlijke visie op onderwijs. Erg belangrijk, want dat vormt de basis voor de inrichting van de onderwijsinstelling waaraan je leiding geeft. Mijn visie daarop kan heel anders zijn dan die van mijn medestudenten. Zo word je aangezet er goed over na te denken.

Een andere opdracht gaat over je samenwerking met stakeholders. Ook die zijn voor iedereen weer anders. Juist dan is het leuk om te zien hoe anderen dat doen.

Sowieso is de intervisie met anderen, de reflectie die dat oplevert, fantastisch. En het gebeurt in een veilige omgeving; sommige dingen wil je immers niet met iedereen delen. Maar binnen de opleiding kan het, en hoor je hoe anderen daarmee omgaan.

Tot slot: de trainers zijn top. Professioneel, met oog voor de situatie. En ze zijn recht door zee: ze zeggen waar het op staat. Je wordt zo geconfronteerd met je eigen leiderschapsstijl, die niet altijd even handig is. Dat kan ongemakkelijk zijn, maar het is bijzonder effectief.

Ik kan bijvoorbeeld best wel nors zijn. Het positieve daaraan is dat ik heel duidelijk ben. Maar de andere kant is dat het niet altijd de juiste manier is om mensen mee te krijgen. Ik heb nu geleerd om meer te luisteren naar mijn team. Dan verkrijg ik vaak andere inzichten.”

Zou je deze opleiding aanbevelen bij anderen?

“Absoluut. Het is een gewin voor jezelf, én voor je school. Je ontdekt waar je sterke punten liggen en hoe je die verder ontwikkelt. Evenals je zwakkere punten, uiteraard.

Ik ben nu in staat mijn team in hun kracht te zetten. Sommigen kunnen het aan om meer eigen ruimte te krijgen en zich daarin te ontwikkelen. Anderen zijn juist gebaat bij meer aansturing. Zo ben ik de juiste leider voor de juiste persoon.

Ik weet dat er nog een andere Master is, van een andere opleider. Een collega van me volgt die. Ik merk dat die toch veel algemener is; daar mist de schakel met de eigen praktijk. Bij NSO-CNA vind je direct de aansluiting. En draait het echt om jou en je persoonlijke leerdoelen. Dáár word je op gestuurd, en dat maakt je sterker.”

 

‹ Alle klantervaringen
Spring naar toolbar