Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Oemar Kerpens
Strategische Bedrijfsvoering

Oemar Kerpens
School: Ir. Lely Lyceum
Functie: Teamleider afdeling MAVO
Opleiding: Strategische Bedrijfsvoering

Oemar Kerpens durft het ronduit toe te geven: als schoolleider heb je altijd wat te leren. Daarom volgt hij sinds dit jaar de module ‘Strategische Bedrijfsvoering’ bij NSO-CNA. Maar hoe kwam hij tot dat inzicht? En hoe ervaart hij de opleiding tot nu toe?

In september 2021 lanceerden we onze gloednieuwe master: Master Educational Leadership (MEL). De MEL vervangt de huidige masters MEM en MIL, en is daar tegelijkertijd een doorontwikkeling van. Alle nieuwste inzichten rond schoolleiderschap zijn erin verwerkt. Evenals wensen van onze (oud-)studenten.

Dat betekent dat sommige dingen die Oemar over de module Strategische Bedrijfsvoering (onderdeel van de MEM) zegt, nét iets anders komen te liggen in de nieuwe Master. Waar dat zo is, hebben we in de tekst kaders geplaatst, met extra informatie over de nieuwe master.

De eerste belangrijke wijziging is dat de module anders gaat heten: Bedrijfskundig Leiderschap’.

Waarom wilde je Strategische Bedrijfsvoering volgen?

“Vorig jaar nam ik, samen met collega’s, deel aan een leergang leiderschap. Die leergang werd gegeven door 2 docenten die ook bij deze opleiding van NSO-CNA betrokken zijn.

Niet alleen ik, maar ook mijn collega-teamleiders kwamen erachter dat we moesten professionaliseren. Er zijn theorieën over leiderschap ontwikkeld, die heel goed bruikbaar zijn in het onderwijs. En daar hadden we ons simpelweg nog onvoldoende in verdiept.

Na dat inzicht schreven we ons in voor Strategische Bedrijfsvoering.”

Strategische Bedrijfsvoering heeft mijn visie op onderwijs sterk veranderd

Het ontwikkelen van eigen, persoonlijk leiderschap is een van de belangrijkste pijlers is in onze nieuwe master. Immers, wil je leiding geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf.

Dat vraagt om inzicht in je biografie, je eigen dominante overtuigingen en reflexen, en de patronen in je gedrag.

Vanuit dat oogpunt integreerden we persoonlijk leiderschap in al ons onderwijs.

Waarom kozen jullie voor het volgen van een module binnen de MEM van NSO-CNA?

Oemar Kerpens“Omdat anderen lovend over enkele modules van de master spraken. Modules die je leren om als manager of teamleider breder te kijken naar onderwijs en leiderschap.

Eén van die modules is Strategische Bedrijfsvoering. Daar zijn we de master mee begonnen. Die leert je na te denken over de strategische koers van je organisatie, en de financiële verantwoording daarvan. Hoe je werkt vanuit je visie, en daarbij te allen tijde je doelen in het zicht houdt. Anders gezegd: hoe je je strategie bepalend maakt voor ieder besluit dat je neemt.

Daarbij heb ik ook meegekregen hoe je als teamleider naar de begroting moet kijken. In het onderwijs wordt heel vaak gezegd: daar hebben we geen geld voor. Maar in deze module leer ik: formuleer nou eerst je visie: waar wil je heen? Daarna maak je er geld voor vrij.

Natuurlijk: daar komen ook bezuinigingen bij kijken. Sommige dingen moeten wijken omwille van de visie. Maar dat is juist goed; je bezuinigt niet willekeurig, maar je maakt duidelijke strategische keuzes, vanuit je visie. De gouden regel is: er is altijd geld. De vraag is: waar haal je het vandaan?”

Hierop aansluitend zijn er in de nieuwe Master 2 modules die deze perspectieven belichten en nauw met elkaar verbonden zijn: 

Enerzijds de vernieuwde module Visiegestuurd Leiderschap, waarin je leert hoe je tot een onderbouwde en gedragen visie komt. Hoe je leiding kunt geven aan het proces van visie-ontwikkeling en implementatie. Hierbij reiken we fundamenten aan vanuit diverse leertheorieën en onderwijsconcepten.

Anderzijds de vernieuwde module ‘Bedrijfskundig Leiderschap’, waarin leer je kijken naar het organisatorische fundament van je school/onderwijsinstelling: strategisch HRM, financiën en kwaliteitsmanagement. Zeg maar: hoe je het ‘huis’ op orde maakt, vanuit de visie die je leert ontwikkelen in de eerstgenoemde module.

Wat vind je nog meer sterk aan het onderwijs van NSO-CNA?

“De docenten doen het hartstikke goed. Die betrekken je vanaf dag 1, nemen je bevlogen mee in de theorie, en wijzen je op de dingen die je kunt leren. Daarbij reiken ze je hele waardevolle handvatten aan, waar je verder mee kunt.

Daarnaast zijn de bijeenkomsten ook een goed moment om te netwerken. Inmiddels heb ik contacten opgebouwd met verschillende teamleiders en rectoren, die actief zijn over het hele land. We wisselen ideeën uit, sparren met elkaar en vragen onderling advies.

Zo heeft ons lyceum onlangs het predikaat ‘technasium’ ontvangen. Een teamleider die ik bij de MEM ontmoette, heeft daar al jaren ervaring mee. Zij wees me op een aantal dingen die van essentieel belang zijn voor het succes van een technasium. Zoals contact onderhouden met verschillende bedrijven. En waar je op moet letten bij de opdrachten die je bedenkt, zodat leerlingen ermee uit de voeten kunnen.”

Binnen de nieuwe MEL staat nadrukkelijk het ‘teamleren’ centraal. Oftewel: je verbindt je aan een netwerk van medestudenten, docenten, alumni en experts uit onze wetenschappelijke (veld)adviesraad. Met hen werk je aan jouw eigen vraagstukken.

Zou je het volgen van een module in de nieuwe Master aanbevelen bij anderen?

“Ik kan op dit moment alleen nog spreken vanuit mijn ervaringen met de module Strategische Bedrijfvoering uit de MEM. En, volgen van onderwijs bij NSO-CNA kan ik zeker aanbevelen. Het heeft mijn visie op onderwijs erg veranderd.

Daarom vind ik het ook uitermate belangrijk dat er zo’n master is. Zodat we als schoolleiders blijven professionaliseren. Ik moedig NSO-CNA dan ook aan om de opleiding fris en relevant te houden, zodat de master waardevol blijft.”

Juist daarom actualiseerden we de inhoud van de nieuwe MEL. En moderniseerden we ons onderwijs. Zodat schoolleiders met onze master werkelijk groeien naar excellent en betekenisvol leiderschap.

‹ Alle klantervaringen
Spring naar toolbar