Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Rian van der Wegen & Carla van den Heijkant
opdrachtgever maatwerktraject

Stuurkunst teamvergadering onderwijs
School: SKPO
Functie: Directiecoach (Rian), voormalig Voorzitter College van Bestuur (Carla)
Opleiding: Maatwerk

NSO-CNA Leiderschapsacademie verzorgt sinds 2012 maatwerktrajecten binnen SKPO (36 scholen voor basisonderwijs). Dit is met nadruk een samenwerking. Beide partijen zien elkaar als partner.

NSO-CNA brengt de door SKPO gewenste kennis van buiten in. SKPO zelf heeft daarnaast ook veel inbreng. Qua inhoud én met bijdragen van eigen mensen, die enkele dagdelen van de opleiding verzorgen.

Waarom willen jullie een incompany-traject binnen SKPO?

“Dat heeft alles te maken met onze organisatievisie. Allereerst vinden we het belangrijk om te investeren in de opleiding van onze schoolleiders.

Daarnaast vinden we het belangrijk om te verbinden. Onze organisatie is groot, met veel (aanstormende) schoolleiders. We willen dat ze elkaar ontmoeten. Een netwerk met elkaar opbouwen. Een netwerk waarin ze van elkaar leren en een beroep doen op elkaars kennis en vaardigheden. En vooral: samenwerken.

Het traject dat NSO-CNA met ons verzorgt, is ook niet eenmalig. Het keert met regelmaat terug. Op deze manier scheppen we een lerende cultuur. Een omgeving waarin zowel nieuwe als ervaren schoolleiders continu hun kennis en vaardigheden uitbreiden,

Wat levert het incompany opleidingstraject op?

“Schoolleiders die visiegericht denken en handelen. En dat levert weer goed onderwijs, bevlogen teams en betrokken samenwerking met de omgeving op. Daarnaast een continue aanwas van goedopgeleide schooldirecteuren.”

Hoe sloot NSO-CNA aan bij jullie wensen?

“Wij zochten echt naar een partnerschap. Een partij die flexibel genoeg is om elkaars toegevoegde waarde te zien:

Zij brengen hun eigen kennis, kunde en kwaliteitseisen in. En wij de onze; wij verzorgen ook een deel van de opleiding.

Dat is het mooie: NSO-CNA waait echt niet met alle winden mee. Ze stáán voor hun kwaliteit. Tegelijkertijd maken ze ruimte voor wat wij belangrijk vinden. Dat zorgt voor een prachtig partnerproduct, dat ons veel oplevert.

Ook als het voor hen lastig is, geven ze gehoor aan onze wensen. Zo zetten wij bewust ervaren met jonge talenten samen in de groep. Wij zien dat dat voor extra verdieping zorgt. En dat er dan ontzettend veel van elkaar geleerd wordt. Voor de opleiders is het niveauverschil echter niet altijd ideaal.”

Zouden jullie NSO-CNA bij andere scholen aanbevelen?

“Absoluut. Met daarbij een heel duidelijk advies: kies voor een maatwerktraject. Houd zelf de regie. En investeer fors in betrokkenheid van het bestuur en de directeuren. Dat betaalt zich uit.

Daarnaast: stem heel goed af met de personen die het traject verzorgen. Bij ons zijn dat Reinoud Buijs en Lilian ter Laak. Zij vormen een ijzersterk opleidersduo. Ze zijn heel verschillend en vullen elkaar zo juist uitstekend aan.

Samen weten zij de theorie niet alleen uitstekend te vertalen naar onze praktijk. Ze vertalen die theorie ook heel goed naar de persoonlijke ontwikkeling van onze schoolleiders. Dat uit zich in hele goede, persoonlijke feedback. Daarnaast weten zij de groep moeiteloos aan te zetten om onderling feedback te geven. Oók als het om lastige onderwerpen gaat.

Mede dankzij ons partnerschap met NSO-CNA hebben wij een prachtige generatie directeuren. Schoolleiders die uitstekend leren denken vanuit visie en betrokkenheid. Daar wordt SKPO beter van. En niet te vergeten het onderwijs aan onze leerlingen.”

Klik hier voor meer informatie en het koersplan van SKPO.

In dit maatwerktraject participeren naast deelnemers uit de SKPO organisatie ook medewerkers uit de kinderopvang. Een mooie vorm van partnerschap wat positief bijdraagt aan de samenwerking.

Op zondag 10 juni 2018 overleed Carla van den Heijkant, na een kort ziekbed, te midden van haar dierbaren. Wij zijn Carla zeer dankbaar voor het partnerschap dat we met SKPO en haar hebben kunnen opbouwen bij het verzorgen van de opleidingen voor ‘haar’ schoolleiders. Op een kaart tijdens de rouwdienst werd Carla herinnert met de volgende zin: ‘De toekomst tegemoet omdat we door jouw ogen zo van waarde zijn voorzien.’ Wij kunnen ons zeer herkennen in deze typering.

‹ Alle klantervaringen Meer over Leiderschapsontwikkeling op maat
Spring naar toolbar