Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Hans Slotboom en Heidi Rutten
Projectmanagement in de School

Veranderen & Innoveren planboard
School: Heidi Rutten (ROC Mondriaan) en Hans Slotboom (Erfgooiers College)
Functie: Heidi: Docent Rekenen, teamvoorzitter, Lid examencommissie - Hans: Sectorleider vwo
Opleiding: Projectmanagement in de school

Hoe je projecten succesvol maakt.

Was jij betrokken bij projecten in jouw school? Leidden die tot de gewenste kwaliteitsverbetering? Of sta je als projectleider voor een nieuw project? Hoe kun je dat (déze keer) werkend krijgen?

Veel onderwijsprojecten mislukken. Maar waarom? En wat zijn dan de ingrediënten voor een geslaagd project? Dat ontdek je tijdens de opleiding Projectmanagement in de School, terwijl je werkt aan een eigen project.

Hans Slotboom en Heidi Rutten volgden de opleiding al. Hans heeft al jaren een masterdiploma, en had te maken met meerdere projecten op zijn school. Heidi had minder ervaring, maar stond onlangs voor haar eerste grote project. Hoe hielp de opleiding om hun project succesvol(ler) te maken?

Heidi Rutten: “Zonder Projectmanagement in de School was het project nooit gelukt”

School: ROC Mondriaan
Functie: Docent Rekenen, teamvoorzitter, Lid examencommissie

Heidi Rutten wil zichzelf altijd blijven ontwikkelen. Die drang werd sterker toen ze naast docent ook teamvoorzitter en lid van de examencommissie werd. Toen kwam Projectmanagement in de School op haar pad. Op het juiste moment, want ze wist wel een goed project…

Hans Slotboom: “Je kunt niet ‘zomaar’ starten met een project”

School: Erfgooiers College
Functie: Sectorleider vwo

Hans Slotboom heeft al jaren het MEL-masterdiploma op zak. Tóch besloot hij onlangs de opleiding Projectmanagement in de School te doen. We vroegen hem waarom, en wat de opleiding bijdraagt aan de manier waarop zijn school omgaat met projecten.

 

Hoe ging jullie school tot nu toe met projecten om?

Hans: “We dachten er te makkelijk over. Deden te veel op gevoel. We misten de kennis om ze op een goede, doordachte manier aan te vliegen en in te zetten.

Steeds kwamen we dan onderweg ‘showstoppers’ tegen. Dingen die we hadden kunnen voorzien, als we van tevoren beter nagedacht hadden. Dan kwam ik er bijvoorbeeld achter dat de Excel-vaardigheden in een groepje niet toereikend waren. Het kostte vervolgens veel tijd om ze die zich eigen te laten maken. Dan loopt de planning natuurlijk flinke vertraging op.

Zo’n ondoordachte aanpak doet gewoon geen recht aan het complexe proces dat een project behelst. We waren veel te veel gefocust op de inhoud. Dat is een bekende valkuil in het onderwijs.”

Heidi: “Daar ben ik het mee eens. Dankzij de opleiding besefte ik pas wat er allemaal bij een project komt kijken. Het is veel ingewikkelder dan ik vooraf dacht. Mijn projectplan was in beginsel dan ook veel te simplistisch. Een project gaat veel verder dan de inhoud, verder dan de doelen die je stelt en de planning die je maakt.”

Welke inzichten gaf de opleiding jullie over wat projecten succesvol maakt?

Heidi: “Een goede projectleider is cruciaal. Daarom is inzicht in jezelf krijgen ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dat is ook confronterend: ik ontdekte dat ik nog veel te leren heb.

Ik vind het bijvoorbeeld lastig om de controle uit handen te geven. Zeker bij een project als dit, waarbij ik direct betrokken ben. Maar je hebt een heel team nodig: iedereen kan waardevol bijdragen aan het projectsucces. Daarvoor hebben ze wel ruimte en vertrouwen nodig. En moet ik ook goed naar hén luisteren.

Maar het zijn wel mensen die allemaal anders denken en doen. Je hebt te maken met hoe mensen gewend zijn te werken. De cultuur van je school. En allerlei belangen die spelen. Daardoor is verandering altijd moeilijk. Daar moet je goed oog voor hebben.”

Hans: “Precies! Je hebt dus als projectleider de juiste kwaliteiten nodig. Vervolgens moet je het juiste team samenstellen en gevoelig zijn voor het systeem van je school. Die zaken zijn minstens net zo belangrijk als de inhoud. Zo kun je een project draaien rustig een ambacht noemen. En dus niet iets wat je er ‘even’ naast doet.”

Tijdens de opleiding werk je aan een project van je school. Welk project kozen jullie?

Hans: “Mijn project gaat over de vakkenpakketkeuze in 4 vwo. Wij lopen ertegenaan dat er te veel pakketcombinaties zijn. Dat levert problemen op. Enerzijds is het duur. Anderzijds – en belangrijker nog – het is organisatorisch heel ingewikkeld.

We krijgen de roosters uiteindelijk wel rond, maar niet zonder gaten. Wat betekent dat de leerlingen veel tussenuren en lange schooldagen hebben. Dat beïnvloedt hun motivatie negatief.

Dus het doel van het project is om de keuze aan allerlei exotische vakkenpakketten in te perken, en de roosters voor leerlingen te verbeteren.”

Heidi: “Mijn project heet ‘Hoe gaat de examencommissie van zorgen naar borgen?’. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van onze examinering verhogen. Nu lukt dat niet, omdat veel taken niet bij de juiste mensen liggen.

Het eerste doel van het project is dus dat de juiste taken bij de juiste rollen komen te liggen. Als dat eenmaal is gebeurd, kunnen de examencommissie en het onderwijsteam zich samen verder ontwikkelen. Zodat we de kwaliteit van examinering goed in kaart kunnen brengen. Waaruit we vervolgens speerpunten halen om die kwaliteit te verhogen.”

Hoe droeg de opleiding bij aan het succes van jullie projecten?

Heidi: “Zonder Projectmanagement in de School waren we nooit toegekomen aan de kwaliteitsverbetering van onze examinering. Dan deden we volgend jaar nog steeds al die taken die niet bij ons horen. Dus het is heel goed geweest dat ik hieraan ben begonnen.

Met dank ook aan de docenten. Want ik was zeker in het begin overweldigd. Ik dacht: ‘Moet ik dát allemaal gaan doen bij een project?’ Als ik dat vaker moet doen…mijn God! Een project is ingewikkeld en kost veel tijd om het goed te doen. De docent begeleidde me heel goed daarbij, zodat ik er rust in kreeg.”

Hans: “We pakken het nu veel doordachter aan. Dat begint al bij de teamsamenstelling: welke mensen weten en vinden iets van het onderwerp? Wie bezitten de juiste kwaliteiten en vaardigheden?

Daardoor zitten er in het team ook mensen met botsende belangen. Zoals de decaan, die de keuzes van leerlingen juist helemaal níet wil inperken, wat juist het doel is.

En docenten wiens baanzekerheid op de tocht kan komen te staan als het project slaagt. Want als bepaalde combinaties van vakken verdwijnen, zijn er misschien ook minder docenten nodig.

Juist daarom is het belangrijk om ook hen te betrekken. Al is het maar om draagvlak te creëren voor impopulaire beslissingen.”

Klinkt alsof je als projectleider een hoop ballen hoog te houden hebt

Hans: “Het succes van je project is gewoon erg systeemafhankelijk. En dat systeem is in iedere school anders. Dus je moet goed snappen hoe dat bij jou in elkaar zit, voordat je tot een succesvol project komt.

Kijk, er zijn managementbibliotheken volgeschreven over projectmanagement. Maar dat zijn slechts blauwdrukken, die je niet zonder meer over je bestaande organisatie heen kunt leggen.

Want iedere organisatie heeft een eigen onderstroom. Een eigen verleden. Bepaalde menstypes met allerlei belangen. Als projectleider moet je dat systeem kennen, en daarmee zien te dealen. De opleiding Projectmanagement in de School geeft je daar hele goede handvatten voor.”

Herken je de worstelingen van Hans en Heidi uit je eigen praktijk? Komen soortgelijke projecten bij jullie vaak niet goed van de grond, en vallen de resultaten tegen?

Schrijf je dan in voor Projectmanagement in de School. We starten weer op <datum>.

‹ Alle klantervaringen Projectmanagement in de school gericht op kwaliteitsverbetering
Spring naar toolbar