Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Susan Meulenbroek
Stuurkunst

NSO-CNA Stuurkunst
School: Twents Carmel College
Functie: Adjunct-directeur Havo/VWO onderbouw
Opleiding: Stuurkunst

Toen Susan leidinggevende werd, wilde ze haar kennis en vaardigheden uitbreiden. Ze koos voor de MEM-opleiding van NSO-CNA. Binnen de master schreef ze zich in voor de keuzemodule Stuurkunst. Ondanks dat ze ‘kriebels’ kreeg van die benaming…  Stuurkunst is een module die vaak als losse opleiding wordt gevolgd.

Stuurkunst wordt vanaf november 2021 als losse opleiding aangeboden voor mensen die aan de slag willen met de ontwikkeling van hun eigen team. Susan deed deze opleiding toen deze nog onderdeel was van de master.

Waarom bezorgde de naam ‘Stuurkunst’ je kriebels?

“Het gaf me het idee dat ik na de module mensen kon sturen zoals ik wil. Dan klinkt het een beetje eng. Maar die zorg werd al deels weggenomen door alle goede verhalen die ik erover hoorde. Dus wilde ik ‘m toch volgen.

Toen ontdekte ik dat het vooral over goede gespreksvaardigheden gaat. En dat is heel relevant voor mijn dagelijkse werk op school. Ik voer immers iedere dag gesprekken. Zowel in groepen (teams) als met individuen (docenten, ouders, managers).

Dankzij de module Stuurkunst kan ik die gesprekken nu effectiever voeren.”

“Doordat ik nu beter gesprekken voer, kan ik veel beter de dynamiek beïnvloeden. Zowel tussen mij en personen als binnen de teams waar ik onderdeel van uitmaak.

Hoe is de module bevallen?

“Erg goed. Vooral de praktische insteek. Natuurlijk komt er ook theorie bij kijken, maar we oefenden heel veel. En we kregen veel praktische tips die we direct konden toepassen. Ik heb veel ‘aha’-momenten gehad.

Wat ik ook heel fijn vond: dat we bij elkaar op school gingen kijken. Het is waardevol als iemand van buitenaf eens neutraal meekijkt. In mijn geval hoorde ik dat we op een hoog niveau gesprekken voerden. En dat was goed om te horen: zelf ben je toch altijd geneigd te focussen op wat nog níet goed gaat.

Omgekeerd zag ik dat andere scholen met gelijksoortige thema’s worstelen. Dat vond ik geruststellend; ik geef nog niet zo lang leiding. Daarom ben ik geneigd te denken dat anderen met meer ervaring al ‘verder’ zijn. Maar ik kwam erachter dat wij het zo gek niet doen.

Tijdens de module kijk je ook opnames van jezelf terug. Dat levert waardevolle reflectie op. Ook omdat anderen meekijken en hun feedback geven.”

Kon je de geleerde theorie goed vertalen naar je dagelijkse praktijk?

“Ja. Bijvoorbeeld:

Vaak krijg ik na een gesprek nog inzichten. Dan denk ik: ‘Had ik dit maar gevraagd’, of ‘Was ik daar maar op doorgegaan’. Bart Schipmölder, onze docent, gaf aan dat dat voor iedereen geldt. En dat het natuurlijk briljant zou zijn als je in het gesprek zelf altijd zo ad-rem bent. Dat is nu eenmaal niet zo. Maar, waarom zou je niet achteraf erop terug kunnen komen, ook als het 2 dagen later is?

Nog een voorbeeld:

Soms zag ik tijdens een gesprek iets gebeuren. Iets wat wellicht gevoelig ligt of pijnlijk is voor de ander. Daar vroeg ik dan niet naar, omdat ik de ander wilde sparen. Maar tijdens de module zag ik dat Bart die vragen wél stelde. En dat leverde dan juist hele prettige, goede en diepere gesprekken op. Nu ‘durf’ ik die vragen ook te stellen. En dat levert mooie inzichten op. Zowel voor mij als mijn gesprekspartner.”

Wat heeft de module je opgeleverd?

“Doordat ik nu beter gesprekken voer, kan ik veel beter de dynamiek beïnvloeden. Zowel tussen mij en personen als binnen de teams waar ik onderdeel van uitmaak.

Ook heel waardevol zijn de tools die ik nu heb om te peilen in welke fase en patronen mijn team zit. En wat mijn rol als leidinggevende daarin kan zijn. Zo weet ik beter waar we precies staan en wat ik van een persoon of team kan vragen, en wat (nog) niet.

Daarnaast weet ik nu veel beter hoe taal (woordkeuze, grapjes, de dingen die niet gezegd worden) een rol speelt in de boodschap die ik verstuur. Hetzelfde geldt voor mijn houding (vooruit leunen of achteruit en waar ik zit tijdens een overleg).

Anders gezegd: nu kan ik veel beter sturen. Niet op een manipulatieve manier – waar ik van tevoren die ‘kriebels’ van kreeg – maar door veel beter in te schatten wat iemand aankan en nodig heeft. En door bewuster te zijn van de boodschappen die ik communiceer.”

Zou je de module Stuurkunst aanbevelen bij anderen?

“Ja, aan iedereen die praktische handvatten zoekt om beter gesprekken te voeren. Je kunt ze direct toepassen. Het is maar een korte module (4 bijeenkomsten), maar wel 1 die je heel veel inzichten en tools geeft.

En ik beveel de module aan vanwege Bart. Zijn manier van doceren vond ik heel prikkelend. Met name omdat hij zelf ook alle technieken toepast. Je ziet dan hoe dat uitpakt en wat het oplevert. Practice what you preach. Dat doet hij, en dat maakt hem tot een uitstekend voorbeeld.”

Stuurkunst is een keuzemodule binnen de Master of Educational Management en is ook los te volgen. Voor meer informatie over de opleiding klik hier.

Susan Meulenbroek Stuurkunst

 

‹ Alle klantervaringen Meer over Stuurkunst
Spring naar toolbar