Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Wendy Terborg
Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

School: Comenius Lyceum Amsterdam
Functie: Teamleider vwo
Opleiding: Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Wendy Terborg is van nature nieuws- én weetgierig. Niet voor niets doet ze momenteel de Master Educational Leadership – haar 3e masteropleiding. Daarvóór volgde ze Strategisch Onderwijskundig Leiderschap, waarover we haar enkele vragen stelden.

Waar komt jouw drang naar kennis en ontwikkeling vandaan?

“Allereerst vind ik leren gewoon heel leuk.

Maar daarnaast vind ik simpelweg dat ik als leidinggevende iets te doen heb. Dat ik weet waar ik mee bezig ben en waarover ik het heb als ik met collega’s praat. Want hoe groter mijn kennis, hoe meer ik de schoolorganisatie van dienst ben. Zodat we – en daar gaat het uiteindelijk om – zo veel mogelijk kunnen betekenen voor onze leerlingen.

Dus ben ik steeds op zoek naar meer kennis. Zo ook vorig jaar. Toen koos ik uiteindelijk voor Strategisch Onderwijskundig Leiderschap (SOL) van NSO-CNA. Met name omdat de onderwijskundige thema’s in relatie tot organisatieleren me het meeste aanspraken. Waarbij je ook aangereikt krijgt hoe je dat teweeg brengt in je school.”

Bij de intake gaf je aan dat je reflectie waardevol vindt. Wat heeft Strategisch Onderwijskundig Leiderschap je op dat punt gebracht?

“Aan reflectie kom ik lang niet altijd toe in de dagelijkse vaart der dingen. Maar bij een opleiding word je daartoe gedwongen. Je gaat immers naar de campus, bent daar een hele dag, en wisselt van gedachten met collega’s van andere scholen.

Dat is al zó waardevol, los van de kennis en vaardigheden die je opdoet. Want je doet een stapje terug, krijgt inzicht in hoe het op andere scholen werkt, en beziet je eigen school in dat licht. Dat helpt mij om zicht te krijgen op of we nog wel de goede dingen doen, en de dingen goed doen. Nog los van de inspiratie en nieuwe energie die de gesprekken met mijn peers me geven.

Alleen daarom al was de opleiding voor mij enorm kostbaar.”

Hoe bracht de opleiding jou en je school verder het afgelopen jaar?

“9 jaar geleden zaten we in een situatie waarin onze resultaten onder druk stonden. We werkten keihard om die resultaten te verbeteren, en dat is goed gelukt, maar we blijven op zoek naar wat we te doen hebben om verder te verbeteren, zodat we alles uit de kinderen halen, om hen een zo goed mogelijke start te geven in de maatschappij.

SOL bleek een goed middel om me daar inzicht in te geven. Het als schoolleider volgen van SOL helpt om het vizier aan te scherpen en goed in beeld te krijgen in welke richting en op welke manier je je kan ontwikkelen. Ook in wat ikzelf te leren had om de organisatie verder te brengen.

De opleiding is toegankelijk. Aan de hand van de aangereikte stof kon ik ook bepalen waarin ik me daarna verder wilde verdiepen. Dit heeft me zeker ook mede geïnspireerd om de MEL te doen.“

Bij SOL is veel aandacht voor een gedeelde visie op leren. Wat heeft die je gebracht?

“Voornamelijk bewustwording: hoe belangrijk het is zo’n visie te ontwikkelen op onze school. Want als je van daaruit werkt, weet iedereen wat de stip op de horizon is; waar we naartoe werken. Bijvoorbeeld wanneer je nieuwe dingen wilt organiseren of ontwikkelen. Dan weten we: dáár willen we naartoe. Dat helpt onze energie en ontwikkeling te richten.

Naar aanleiding van die bewustwording willen we onze visie in de nabije toekomst onder de loep nemen.”

Welke waardevolle inzichten breng je nu in de praktijk?

“In korte tijd werden verschillende theoretische inzichten op het gebied van leren, organisatieleren en veranderkunde aangereikt en gekoppeld aan de praktijk. Dit leidde tot belangrijke inzichten en waardevolle en toepasbare kennis als leidinggevende. Inzichten en kennis die ik meeneem in mijn dagelijkse praktijk, en waar ik bijvoorbeeld op kon voortborduren tijdens de module Ontwikkelingsgericht Leidinggeven van de MEL.”

Bij SOL krijgt leidinggeven aan leren van medewerkers en de school veel aandacht. Sprak dat thema je aan?

“Het gekke is: ondanks dat we een school zijn, vergeten we soms hoe belangrijk het is dat we zelf óók leren. We zijn immers zo hard aan het werk voor de kinderen, dat dat erbij in kan schieten.

Daarbij gaat het om veel meer dan leren als individu; leren als collectief is net zo belangrijk. Anders verlies je veel kennis wanneer een medewerker de school verlaat.

SOL heeft me daarvan meer bewust gemaakt, en stimuleerde mij om daar meer mee te doen. Met name door te zorgen voor meer verbinding tussen mensen, teams en secties.”

Wat merk je nog meer in je dagelijkse werk?

“Ik merk dat mijn ontwikkeling als leidinggevende direct bijdraagt aan de ontwikkeling van de hele school. Al is het maar door de vragen die ik stel aan mijn collega’s of de helikopterview die ik krijg. En die ontwikkeling komt uiteindelijk ten bate aan de kinderen. Nogmaals: daar doen we het allemaal voor.

Daarom probeer ik bijvoorbeeld heel bewust na een opleidingsdag te delen wat ik geleerd heb. Zo kunnen mijn collega’s daar ook iets van meekrijgen.”

Zou je Strategisch Onderwijskundig Leiderschap aanbevelen aan anderen?

“Jazeker , aan iedereen die de behoefte heeft om even uit het dagelijks ritme te stappen. Om nieuwe kennis op te doen, en vanuit een helikopterview naar je eigen praktijk te kijken. Daar is SOL heel geschikt voor, ook omdat het een korte opleiding is met slechts 4 opleidingsdagen.

Na SOL weet je ook waarin je je verder wilt ontwikkelen. Voor mij was de opleiding een stimulans om de master te gaan doen, wat een diepgaandere versie is van SOL.

Ik ervaarde SOL als een doos met snoepjes, vol inspiratie en nieuwe kennis. En omdat de theorie goed gecombineerd werd met de praktische werkvormen, kan ik er altijd weer uit putten in mijn dagelijkse werk.”

‹ Alle klantervaringen Strategisch Onderwijskundig Leiderschap
Spring naar toolbar