Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Willemijn Stolk-deel 2
Master Educational Leadership

Willemijn Stollk
School: Keizer Karel College Amstelveen
Functie: Afdelingsleider
Opleiding: Master Educational Leadership

MEL-student wederom aan het woord:

Willemijn Stolk, afdelingsleider Keizer Karel College Amstelveen

Dit onderwijsjaar ging onze nieuwe Master Educational Leadership (MEL) in première. Inmiddels is de eerste lichting MEL-studenten volop bezig hun leiderschap te verdiepen. Of, zoals wij het graag verwoorden: aan het doorgroeien naar excellent en betekenisvol leiderschap.

Maar wat betekent dat concreet in de praktijk? Hoe is de MEL opgebouwd, wat wordt er van de studenten gevraagd, en hoe ervaren zij dat? Voldoet de opleiding aan hun verwachtingen, en wat kunnen ze ermee in hun dagelijkse praktijk als leidinggevende?

Om die vragen te beantwoorden, besloten we 2 MEL-studenten te volgen tijdens hun hele master. In november interviewden we Willemijn al. Nu (maart 2022) vertelt ze hoe het haar sindsdien verging.

Willemijn: “De MEL symboliseert voor mij de toekomst van mijn leiderschap”

Willemijn vertelde in november dat ze verschillende leerdoelen had. Zo wil ze beter op grote lijnen leren sturen, meer vooruit denken. En vooral: de onderwijskundige plannen die ze met haar team heeft, beter onderbouwen. Terwijl ze bewuster haar leiderschapsvaardigheden inzet en meer regisseert en loslaat. Daar had ze toen al stappen in gemaakt. Hoe is dat nu?

Is het sinds november gelukt om nóg bewuster leiding te geven, en meer los te laten?

“Bij vlagen is dat gelukt, ja. Maar ik kreeg in december ook te maken met veel onvoorziene omstandigheden. Vooral onderbezetting, door corona en de regels eromheen uiteraard.

Zo was ik een tijdje mijn leerlingencoördinator en conciërge kwijt. En misten we zo’n 20 tot 25 collega’s per dag, verdeeld over de locaties. Dat betekende onder andere klassen die 12 tot 15 tussenuren in de week hadden.

Opeens moest ik veel meer ballen in de lucht houden. Daardoor schoot ik in mijn oude systeem terug om het beheersbaar te houden. Dus in de pragmatische stand, van alles regelen, continu reageren op wat er gebeurde, etc. Eigenlijk heb ik een hekel aan dat soort reactief leiderschap, maar in december moest dat even.”

Lukte het dan wel om aandacht en energie voor de MEL te reserveren?

“Gelukkig kwamen veel mensen half januari weer terug. Toen kon ik weer meer loslaten.

Maar zelfs in december lukte het me om tijd te vinden voor de master. De modules heb ik gehaald, en daar ben ik trots op.

Ook probeerde ik in die hectische periode het geleerde in de praktijk te brengen. Ik zoomde veel meer in, vertraagde en stelde steeds de ‘waarom?’-vraag: waarom doen we deze dingen nu? Kunnen we het de volgende keer anders doen? En waarom dan?

Zo zorgde de MEL ervoor dat ik bleef reflecteren en helikopteren. En prioriteiten bleef stellen en ondertussen de toekomst in het oog bleef houden. Want we zijn ondertussen ook ‘gewoon’ bezig om onderwijsvernieuwingen door te voeren. Dat blijft met stip op 1 staan, al is het maar omdat de leerlingen ook om ander onderwijs vrágen.

Ik vond het ook mooi om te zien dat de docenten en medestudenten mijn reflectie heel sterk vonden. Dus ja, ook in drukke periodes bewijst de MEL z’n meerwaarde.”

Dus de MEL heeft je leiderschap sinds november weer verder verdiept?

“Ja, ik merk nog steeds hoeveel de master me brengt. Dat is niet altijd heel expliciet. Maar ik vergaar steeds meer context, waarbinnen ik mijn werk uitvoer. En mijn blikveld wordt steeds breder.

Daardoor kan ik aan het MT ook steeds meer bijdragen. Bij de ontwikkeling van ons onderwijs ben ik bijvoorbeeld al veel meer aan het structureren: waarom doen we dit? Hoe bedden we het in? Hebben we een plan? Wat zijn de kosten? En wat is de planning?

Ik was daar al goed in, maar ik doe het nu veel meer vanuit de strategie, vanuit richting geven.”

Willemijn Stolk MM 0626

Waar zijn jullie bij de MEL nu mee bezig?

“Inmiddels zijn we met 2 nieuwe modules gestart: Bedrijfskundig Leiderschap en Omgevingsgericht Leiderschap. Voor de eerste heb ik een vrijstelling, want die deed ik al vóórdat ik voor de master koos.

Maar met Omgevingsgericht Leiderschap was ik nog niet bezig. Vóór de MEL was ik vooral bezig met wat er binnen de afdeling gebeurde. Sinds de MEL kijk ik veel meer schoolbreed. En nu komt daar weer een component bij: wat gebeurt er om de school heen, wat voor invloed heeft op onze organisatie?

Bij ons is daar een heel concreet voorbeeld van: wij zien dat de aansluiting van de leerlingen op het vervolgonderwijs beneden gemiddeld is. Om die te verbeteren, zullen we ook extern moeten kijken. Daarom zijn we in gesprek met de schoolorganisaties van dat vervolgonderwijs. Bij omgevingsgericht leiderschap leer ik hoe ik dat op een effectieve manier kan organiseren en waar ik dan allemaal rekening mee moet houden.”

Hoe bevalt de masteropleiding in het algemeen?

“Ik ben nog steeds enthousiast over de inhoud en de opdrachten. Ik heb er veel aan, zoals uit bovenstaande blijkt.

Wel denk ik dat het soms nog iets te statisch, iets te docentgestuurd is. Die manier past niet echt bij mijn leerstijl. Veel liever ga ik tijdens colleges met medestudenten sparren over onze opdrachten. Om die te verdiepen. Waarbij de theorie als handreiking fungeert.

Maar dat is ook het mooie van NSO-CNA: ze vragen ons continu om feedback over de opleiding. En daar doen ze merkbaar iets mee. De master zal alleen maar beter worden.

Overkoepelend geldt: de MEL symboliseert de toekomst van mijn leiderschap. Dit doe ik echt voor mezelf, voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Daar haal ik iedere dag weer energie uit.”

Meer informatie over de Master Educational Leadership.

De MEL-reis van Willemijn:

‹ Alle klantervaringen Master Educational Leadership
Spring naar toolbar