Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Andersom groeien in taakvolwassenheid

Susanne Winnubst , mei 2017

Bij ROC A12 wordt uitgegaan van de redenering dat teams benaderd worden op een manier die past bij het niveau waar ze uiteindelijk naar toe groeien. In dit onderzoek is onderzocht welke processen hebben plaatsgevonden bij vier onderwijsteams van ROC A12 locatie Velp om tot een groei van hun taakvolwassenheid te komen en of de genoemde redenering effect heeft? Is er daadwerkelijk iets veranderd bij ROC A12?

Allereerst kan uit de resultaten worden geconcludeerd dat, gedreven door het principe differentiëren mag, de teams eigen en passende interventies hebben gekozen. Uit de resultaten kan tevens geconcludeerd worden dat de denkpatronen en processen voor het grootste gedeelte terug te vinden zijn in de literatuur over taakvolwassenheid. Er zijn ook enkele nieuwe inzichten. Kritisch reflecteren op teamontwikkeling en het team effectief organiseren zouden goede processen zijn ter aanvulling op de huidige literatuur over taakvolwassenheid. Verder onderzoek zou dit moeten uitwijzen. De derde conclusie is dat de teams aangeven competent genoeg te zijn om te groeien in taakvolwassenheid maar dat er wel degelijk hulpvragen zijn. Hulpvragen om teams van M2 naar M3 te laten groeien.

Meer lezen over dit onderzoek? Klik hier om de meesterproef te downloaden.

Spring naar toolbar