Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

De kwaliteit van een daltonidentiteit verbeteren

Karel Hermans, juni 2018

De aanleiding voor dit onderzoek was een ‘verwaterde’ daltonidentiteit op een grote daltonschool voor mavo, havo en vwo. De school werd in 1998 opgericht en leek mee te bewegen met wat de omgeving van de organisatie lijkt te eisen. De centrale vraag in dit onderzoek is: Wat zijn de daltonverhalen van Helen Parkhurst, daltonschool te Almere, en met welke daltononderdelen daaruit kan de identiteit van deze daltonschool verstevigd worden? Op een waarderende onderzoekende wijze is een leergeschiedenis samengesteld en gewerkt aan een het versterken van de  daltonidentiteit.

Het belang van dit onderzoek was om de identiteit van de school te versterken met die elementen die al in de school aanwezig zijn. Met betrekking tot ‘het tonen van de daltonidentiteit’ heeft dit onderzoek aangetoond dat de daltonwijze van het onderwijs een aantal jaren minder aandacht heeft gekregen. In plaats daarvan werd de aandacht voor het resultaat (examenopbrengsten) van grotere waarde. Een aandachtspunt voor het management van de school is dat die waarde niet noodzakelijkerwijs kleiner gemaakt hoeft te worden, maar de wijze waarop die resultaten tot stand komen meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Ook voor een school geldt dat de deugd praktische verstandigheid, in samenhang met de andere deugden, aangeleerd moet worden.

Dit onderzoek naar het versterken van een identiteit, voor deze school een daltonidentiteit, kan ook voor andere identiteiten worden ingezet. De invulling van het verhaal, de ideologie van de school, staat los van het tonen van die identiteit.

Meer lezen over dit onderzoek? Klik hier om de meesterproef te downloaden.

Afstuderen Karel Hermans, NSO-CNA

Spring naar toolbar