Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Dialoog over het professionele zelf

Gerie ten Brinke, oktober 2016

Als teamleider van de Academische Route (AR) van het Ichthus College in Kampen richt ik me met dit onderzoek op de AR.

Onderwijskundige veranderingen zijn steeds diepgaander van aard en grijpen dus ook in op hoe we in ons vak en in ons leven staan. Ze vragen vaak een andere manier van kijken die ook spanning met zich mee kan brengen. Ook binnen het AR-team speelde dit. Iedereen is positief over het plan van ‘de dinsdag’, maar er zijn verschillen in het gemak waarmee elk teamlid omgaat met de verandering. Om ‘de dinsdag’ ook op de langere termijn een succes te laten worden is er meer nodig dan alleen een gezamenlijke visie en plan.

Op grond van de literatuur is de veronderstelling dat elke fundamentele onderwijsvernieuwing identiteitsleren omvat en een persoonlijke en collectieve component kent. Docenten doen (mogelijk) een grenservaring op en hebben daarbij emoties, zowel ten aanzien van hun praktijk in de klas als ten aanzien van de schoolontwikkeling/onderwijsvernieuwing als geheel. Deze emoties moeten door docent noch leidinggevende genegeerd worden. Om op basis van die emoties te begrijpen wat een docent ervaart, is een dubbele dialoog nodig: een externe dialoog om samen met anderen beelden en concepten te vinden die een inzicht geven die voor iedereen emotioneel bevredigend is; daarnaast moet ook een interne dialoog gevoerd worden om de nieuwe concepten persoonlijke zin te geven, zodat het individu in staat en bereid is adequaat te handelen. Wanneer deze dubbele dialoog gevoerd wordt en er met name aandacht is voor de ‘binnenkant’ van de professionele identiteit van docenten (het professionele zelf en professionele frame), biedt dit de mogelijkheid tot identiteitsleren. Zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie kunnen in meerdere of mindere mate groeien en een positieve invloed hebben op een duurzame verandering.

Hoofdvraag in dit onderzoek is welke bijdrage aan het AR-veranderproces levert het voeren van de dialoog met en tussen AR-docenten over de betekenis van de onderwijsvernieuwing voor de ontwikkeling van het professionele zelf?

Lees verder in  download pdf (2,4 MB)

Spring naar toolbar