Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Versterken van professionaliseringsbeleid

 

‘Toepassing onderzoeksresultaten voor st. CVO-AV – Versterken van professionaliseringsbeleid
in het voortgezet onderwijs door het gebruik van Desimone ‘s Theory of Improvement’

Adri Hoekstra, oktober 2014

De probleemstelling van dit onderzoek betreft de specifieke eigenschappen of kenmerken van de verschillende vormen van professionalisering die de opbrengsten van scholing verhogen. En zo die er zijn, of deze eigenschappen en kenmerken terug te vinden zijn in het scholingsbeleid en de gesprekscyclus van docenten.

In de literatuur zijn diverse onderzoeken beschreven die aantonen dat er effectieve eigenschappen en kenmerken van scholing zijn. In hoofdstuk 2, Theoretisch kader, wordt hier verder op in gegaan.

In dit onderzoek is een documenten analyse gedaan. De onderzoeker heeft daarbij het deskundigheidsbevorderingsbeleid, het gespreksformat voor POP gesprekken en verschillende gespreksverslagen geanalyseerd van drie verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs.

De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot aanbevelingen voor het versterken van het deskundigheidsbevorderingsbeleid en de wijze waarop het gesprek tussen docent en leidinggevende wordt gevoerd.

download pdf (2,4 MB)

 

 

Spring naar toolbar