Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Het effect van het onderwijsconcept

Dirk van de Poppe, november 2015

In dit onderzoek in het MBO staat de volgende vraag centraal: hoe krijgen wij het (en soms niet) voor elkaar dat leerlingen met succes tot leren komen en speelt het onderwijsconcept een sturende rol hierin voor de betrokken docenten. In hoeverre geeft het onderwijsconcept richting aan het wel of niet goed functioneren van de docenten/teams? Daarnaast wil ik onderzoeken welke voorbeelden er zijn binnen de afdelingen om een handvat te bieden aan elkaar. Dit alles om (nog) bewuster met ons vak bezig te zijn en uit de leerling te halen wat er inzit van niveau-1 tot en met niveau-4+. Onderzoeker beschrijft de rol van de docent, de docenten teams en komt tot een conceptueel raamwerk. Vervolgens zijn in het onderzoek 6 afdelingen van het ROC nader bekeken.

download pdf (2,4 MB)


 

Spring naar toolbar