Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Onderzoek naar doorlopende leeromgeving niveau 1 niveau 2

binnen de sector Handel en Dienstverlening van het Horizon College.

Pien Stroethoff, oktober 2014

Dit onderzoek richt zich op de mbo deelnemer uit niveau 1 en -2 en de manier waarop deze deelnemer tot leren komt. De deelnemers uit de lagere niveaus van het mbo vormen een complexe groep die moeilijk te motiveren is voor het onderwijs. De uitval binnen deze groep is groot. Van een groot gedeelte van deze deelnemers wordt echter verwacht dat ze na het behalen van een niveau 1 diploma, succesvol doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Er wordt in dit onderzoek vooral onderzocht in hoeverre de omstandigheden op de gebieden: Didactiek, Pedagogiek en Zorg ertoe kunnen bijdragen om een doorgaande leeromgeving niveau 1- niveau 2 te vormen.

Uit de analyse van de onderzoeksresultaten is gebleken dat er op de gebieden: didactiek, pedagogiek en zorg overeenkomsten en verschillen te benoemen zijn. Vooral op het gebied van didactiek kunnen de beide opleidingsniveaus hun werkzaamheden meer op elkaar afstemmen. In beide niveaus is nog weinig kennis van het zelfregulerend leervermogen. Hierdoor worden er geen bewuste strategieën ingezet om het zelfregulerend leervermogen bij de deelnemers te ontwikkelen. De pedagogische kwaliteiten worden door de docenten hoog gescoord en dit wordt bevestigd door de deelnemers: de docenten zijn in staat om een affectieve relatie op te bouwen met een deelnemer niveau 1 en -2. Er is, binnen de onderzochte opleidingen, nog geen sprake van een ‘warme overdracht’. Deelnemers en docenten geven het belang aan van goede informatie overdracht bij de instroom en doorstroom van deelnemers. Ook in de manier waarop ouders worden betrokken bij het onderwijs en de manier waarop de voortgangsgesprekken worden uitgevoerd, is er nog geen eenduidigheid.

De adviezen die gegeven zijn op basis van de onderzoeksgegevens, hebben vooral betrekking op de gebieden Didactiek en Zorg. Op het gebied van Didactiek heeft dit te maken met de manier waarop het onderwijs gestructureerd wordt, maar ook hoe het Horizon College kan werken aan een leeromgeving waarin deelnemers hun zelfregulerend leervermogen kunnen ontwikkelen. Op het gebied van Zorg hebben de adviezen te maken met de manier waarop ouders betrokken zijn bij het onderwijsproces en hoe de voortgangsgesprekken worden gehouden in niveau 1.

Lees meer in de meesterproef. Klik hier om deze te downloaden.

 

Spring naar toolbar