Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Samenwonen Regio College en Horizon College voor sterker mbo onderwijs

Marjan Onderwater, mei 2016

Dit onderzoek gaat over twee onderwijsteams, die als gevolg van een organisatieverandering samengevoegd gaan worden. De teams maken deel uit van twee verschillende roc’s. De beide Colleges van Bestuur hebben besloten de opleidingsportfolio’s tussen beide scholen te verdelen waardoor er een duidelijker beeld voor de omgeving ontstaat en waarmee voldaan wordt aan de overheidsdoelstellingen omtrent ‘doelmatigheid’. Door de samenwerking tussen de twee roc’s ontstaat er één mbo Purmerend. Dat moet kwalitatief beter onderwijs opleveren.

Welke bevorderende en belemmerende organisatiefactoren spelen volgens de stakeholders een rol bij de samenvoeging van de twee teams en hoe denken de stakeholders dat het management  een bijdrage kan leveren aan een succesvolle samenvoeging van de twee teams? Wat is hierover uit de literatuur bekend?

Conclusies

Geconcludeerd kan worden dat een groot aantal cultuurkenmerken en cultuurdimensies in beide teams gedeeld worden, wat zal bijdragen aan een succesvolle samenwerking. Waar wel aandacht aan besteed moet worden, zoals uit dit onderzoek blijkt, is aan het verschil in hiërarchie in beide organisaties.

Een behoefte die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is de wens van het werkveld om meer betrokken te zijn bij de opleidingen. Hoewel er verschil is aangetoond in de mate van betrokkenheid tussen beide scholen, is het werkveld niet unaniem tevreden over de relatie tussen hen en de scholen.

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de managementstijl van geen van de leidinggevenden precies past bij de familiecultuur, de cultuur die in beide teams heerst. Om de organisatieverandering en de teamontwikkeling succesvol te laten verlopen moet er geïnvesteerd worden in zowel de toekomstige leidinggevende als in de teams.

Tot slot is een punt van aandacht dat  de organisatie waar het nieuwe team toe gaat behoren, zelf ook een organisatieverandering heeft ingezet. De toekomstige leidinggevende zal zich moeten realiseren dat er, hoewel men uitkijkt naar een toekomstige samenwerking, ook onzekerheid heerst over de toekomst.

Lees meer in de meesterproef van Marjan. Klik hier om deze te downloaden.

 

Spring naar toolbar