Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Nieuwe opleiding: Projectmanagement in de School

Dit onderwijsjaar lanceert NSO-CNA een nieuwe opleiding: Projectmanagement in de School. Bedoeld voor iedere schoolleider, coördinator, docent of wie dan ook die in zijn/haar school een project leidt. In slechts 6 maanden kunnen zij hun projectleiderschap professionaliseren. En de kans vergroten dat het project een succes wordt, op korte én lange termijn.

We interviewden de 3 docenten van de opleiding: Rosanne Scholte, Joost Visser en Tarcies Kisters-Engelen. Zij vertellen wat studenten van de opleiding kunnen verwachten, en wat het hen oplevert.

Docententeam Projectmanagement in de school

Waarom is deze opleiding er gekomen?

Tarcies: “De opleiding is voortgekomen uit de mastermodule ‘Projectmatig werken aan kwaliteitsverbetering’. We zagen daar de behoefte bij startende projectleiders om begeleid te worden in hun rol. Daarom hebben we de module nu losgetrokken van de master en doorontwikkeld als zelfstandige opleiding.”

Joost: “De opleiding gaat over het vakmanschap van de projectleider. En daar schort het nog weleens aan, weet ik als iemand die zelf nog elke dag in het onderwijs werkt. We zijn bijvoorbeeld heel goed in het verzinnen van nieuwe dingen. Maar we missen vaak de kennis en discipline die nodig is om de projecten die daaruit voortkomen te borgen en in te bedden.

Anders gezegd: je kunt wel veel jonge boompjes planten. Maar als die daarna weinig water en aandacht krijgen, is het resultaat uiteindelijk minimaal.”

Rosanne: “Dát willen we veranderen met deze opleiding: voorkomen dat projecten doodbloeden. En in plaats daarvan dat ze tot merkbare resultaten leiden, ook op lange termijn. Zodat de leerlingen/studenten dat merken aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Voor wie is de opleiding precies bedoeld?

Rosanne: “Voor iedereen in het onderwijs die een project te doen heeft, dat moet leiden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs(organisatie). Meestal hebben deze mensen al een aantal projecten gedaan, maar merkten dat ze worstelden met hun rol als projectleider. Het maakt daarbij niet uit of je een leidinggevende, docent of coördinator bent. Zolang je maar mandaat hebt binnen het project.”

Joost: “Die rol, als projectleider, kan knap lastig zijn. Vaak zit je tussen meerdere partijen in. Dat kan voor ‘professionele eenzaamheid’ zorgen, want waar hoor je dan bij? Veel projectleiders voelen zich vaak alleen staan. Dan is het fijn om met gelijkgestemden te sparren, die met hetzelfde worstelen. Die kans krijgen ze bij de opleiding.”

Tarcies: “De opleiding is dus bedoeld voor iedereen die een rol als projectleider op zich heeft genomen, en daar in korte tijd een professionaliseringsslag in wil maken. Zónder direct een volledige opleiding of master te doen: onze opleiding duurt slechts 6 maanden. Tevens is het een mooie opleiding om kennis te maken met NSO-CNA.”

Wat kunnen studenten verwachten van de opleiding?

Joost: “De studenten krijgen uiteraard theoretische handvatten. Maar het belangrijkste is dat ze aan de slag gaan met hun eigen verbeterproject. Tijdens de opleiding brengen ze het geleerde dus direct in de praktijk.

Dit doen ze voornamelijk binnen hun intervisiegroep. Dat zijn veel van de studenten niet gewend. Daarom begeleiden we ze daarbij: hoe reflecteer je met je collega’s op wat je doet, waarom je dat doet en hoe je dat doet?

Die vaardigheden komen binnen de eigen school, de eigen projectteams, natuurlijk ook enorm van pas. Het is een belangrijk onderdeel van een project succesvol maken.”

Rosanne: “Het aantal opleidingsdagen is beperkt: 5 dagen, verspreid over 6 maanden. Zo is de tijdsinvestering ook behapbaar voor de studenten, naast hun drukke onderwijsbaan. Het helpt natuurlijk ook dat ze aan de slag gaan met hun eigen project; zo werken en studeren ze tegelijkertijd. Waardoor ze direct impact hebben op hun eigen school/onderwijsinstelling.”

Tarcies: “Uiteindelijk leveren alle studenten een projectplan op, inclusief een reflectie op het project en hun persoonlijk leiderschap. Op de laatste onderwijsdag pitchen ze hun bevindingen in de groep. Studenten geven elkaar feedback en advies. Wij als docenten beoordelen dit plan.”

Wat is jullie individuele rol als docent van de opleiding?

Tarcies: “Ik focus me in de begeleiding op de rol van projectleider: de invloed die je hebt op het al dan niet slagen van het project. Want je kunt je project nog zo goed omschreven hebben, maar er leiding aan geven is iets heel anders.

Daarbij is het inzien van patronen (van jezelf én de organisatie) en het doorbreken daarvan bijvoorbeeld belangrijk. Veel projectleiders worstelen daarmee: hoe kom ik nu wéér op deze plek waar ik niet wil zijn? Welke interventies kan ik doen? Hoe voorkom ik dat in de toekomst?

Daarnaast laat ik studenten zien hoe ze hun verbeterproject klein en behapbaar kunnen houden. Want veel projecten mislukken omdat het te groot en te veel is. Onvoldoende afgebakend en vaak met onduidelijke afspraken over opdrachtgever-overdrachtnemerschap. Maar als je het opdeelt in stapjes, kun je veel meer invloed uitoefenen. Waardoor de slagingskans groter wordt.”

Joost: “Ik breng mijn kennis en ervaring vanuit het onderwijs in. Want ik werk nog iedere dag in de onderwijspraktijk. Dus ik weet hoe ingewikkeld het is om een project te laten slagen. Hoe zet je nu je leiderschap in om die slagingskans te verhogen?

Het is net als met lesgeven: je kunt nog zo’n mooie les maken. Maar die les geven, terwijl er kinderen doorheen zitten te praten bijvoorbeeld, is iets heel anders.”

Rosanne: “Samen met Joost en Tarcies heb ik de opleiding opgezet.

Vanuit mijn eigen ervaring als docent, projectleider en schoolleider in het onderwijs richt ik mij vooral op de positionering van het project in de school/onderwijsinstelling. En ligt mijn focus op hoe de studenten te begeleiden bij hun eigen vraagstuk.

Ik breng verbinding aan tussen wie jij bent als projectleider, wat jij te doen hebt in jouw project en de omgeving waarin jij werkzaam bent. Zo kan ik maatwerk bieden in wat eenieder vanuit haar rol als projectleider nodig heeft. Nodig om zichzelf te ontwikkelen in het benodigde leiderschap om het project te doen slagen.

Het is onze taak om daarbij de studenten soms op de huid zitten, soms onder hun huid te kruipen, en ze te helpen uitzoomen om alles vanuit een groter perspectief te bekijken.”

Wat levert de opleiding de studenten op?

Tarcies: “De studenten hebben in korte tijd een professionaliseringsslag gemaakt als projectleider:

En met een beetje geluk hebben ze ondertussen hun verbeterproject succesvol afgerond. Want de praktijk loopt immers mee met de opleiding. Maar ook als het project niet helemaal gelukt is, weten ze beter waaróm. En hoe ze dat in de toekomst kunnen voorkomen.”

Joost: “Daarnaast hebben ze veel geleerd over intervisie: hoe waardevol het is om te leren van elkaar door middel van feedback. Door te spiegelen met anderen. Hoe je soms streng moet zijn naar anderen toe.”

Rosanne: “Kortom: na de opleiding zijn de studenten sterkere projectleiders. Die zelfverzekerd hun team naar projectsucces leiden. En voor de langere termijn de kwaliteitsverbetering weten te borgen in de organisatie. Zodat de leerlingen/studenten daar uiteindelijk van profiteren.”

Lees ook de ervaringen van Bas Wilmer en Karin Lentz, zij deden de opleiding in 2022.

Meer informatie over de opleiding.

Spring naar toolbar