Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Een krachtige rol voor schoolleiders, en bij wie ligt de bal nu?

Dit bericht is geschreven op 7 mei 2018

Het advies van de Onderwijsraad, uitgebracht aan de Minister van Onderwijs, draagt de titel ‘Een krachtige rol voor Een krachtige rol voor schoolleidersschoolleiders’. Het rapport is een pleidooi voor de belangrijke rol van schoolleiders en een uitnodiging aan deze schoolleiders om een meer strategische rol van betekenis te gaan spelen. Om het vak meer gewicht te geven en bij te dragen aan een geslaagde beroepsvorming stelt de raad voor om te komen tot een sectoroverstijgend beroepsbeeld en een integraal systeem voor leiderschapsontwikkeling. Wij, NSO-CNA Leiderschapsacademie, juichen het advies in grote lijnen toe. De conclusie dat er een integraal systeem moet komen met meer geaccrediteerde opleidingen delen wij niet. In de markt zijn er al veel professionele aanbieders en geaccrediteerde opleidingen. In plaats van investeren in nog meer concurrentie, zouden wij willen investeren in het faciliteren van de bundeling van onderzoek, onderwijs en scholing.

Lees gehele onze reactie op dit advies. En meer over het advies, klik hier.

Spring naar toolbar