Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Webinar De school als lerende organisatie in 2022

Dit bericht is geschreven op 20 juli 2022

Webinar Robert-Jan Simons (NSO-CNA)

4 oktober 2022 van 16.00 uur – 17.15 uur

Robert-Jan Simons

Robert-Jan Simons

Robert-Jan Simons verbindt ideeën uit de negentiger jaren met verschillende nieuwe actuele inzichten over leren.

In een nieuw model voor de lerende organisatie anno 2021 wordt literatuur en onderzoek uit de negentiger jaren van de vorige eeuw verbonden met recentere literatuur. Dit leidt tot een uitgebreider model van de zeven samenhangende dimensies met nieuwe toegevoegde kenmerken. De basis wordt gevormd door de zeven dimensies die gebaseerd zijn op theorie en onderzoek van Marsick en Watkins en recent door de OECD zijn uitgebreid in het kader van onderzoek naar de school als lerende organisatie in Wales. Bij het werken met dit model in de praktijk bleek het oorspronkelijke model op een aantal punten tekortkomingen te vertonen en niet helemaal te passen bij de kennis van nu. Hoewel het OECD model al een goede uitbreiding van het oorspronkelijke denken vormt, is er meer nodig. In een lerende organisatie 2.0 model is minimaal ook aandacht nodig voor recent in onderzoek verkregen kennis over systeemdenken, professionalisering, werkplekleren, groeimindset, digitalisering, nieuwsgierigheid, psychologische veiligheid en organisatieleren.

In zijn webinar gaat Robert-Jan uitgebreid in op deze nieuwste theoretische inzichten en hun betekenis voor de praktijk.

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons is al heel zijn leven bezig met het thema “leren”. Eerst richtte hij zich op het leren van middelbare scholieren, daarna op het leren op de werkplek door medewerkers en professionals. De laatste jaren waren dit vaak ook leerkrachten en schoolleiders. Steeds probeert hij mensen een breder begrip van leren te laten krijgen door ze te inspireren en in de war te brengen. Leren is immers ook impliciet leren en zelf-gereguleerd leren. Leren is ook team-leren en organisatie-leren.

Aanmelden:

Het webinar heeft op dinsdag 4 oktober plaatsgevonden. Je kunt hier de opname terugkijken.

 

Spring naar toolbar