Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Opening van het nieuwe opleidingsjaar

Dit bericht is geschreven op 11 september 2018

 

Bart Schipmölder opent opleidingsjaar

Het opleidingsjaar 2018-2019 is begonnen. Bij de start van onze 1e-jaarsgroep Master Integraal Leiderschap op 31 augustus, sprak onze directeur Bart Schipmölder de studenten toe.

Bart sprak verheugd over de grote instroom van nieuwe studenten: “Schoolleiders uit alle sectoren, die dit jaar investeren in hun eigen leiderschap. En zo nog meer van betekenis kunnen zijn voor de kwaliteit van het Nederlands onderwijs in het algemeen, en hun eigen school in het bijzonder.”

De Onderwijsraad adviseerde in het voorjaar om de strategische positie van schoolleiders te versterken. Bart gaf aan dat NSO-CNA aan deze opdracht graag een bijdrage wil leveren: “Het is een centraal thema in al onze opleidingen.”

Ook buiten de collegezaal besteden we dit opleidingsjaar aandacht aan de strategische rol van schoolleiders. En wel tijdens 2 speciale evenementen:

  • Onze jaarlijkse Inspiratiedag op 7 november
  • Ons Jubileumcongres op 16 januari

Op die dagen staan we uitgebreid stil bij wat het van de schoolleider vraagt om leiding te geven aan onderwijsvernieuwing.

Bart sloot zijn toespraak af met: “Wij hebben er zin in. En wensen al onze studenten veel mooie leermomenten en groeistappen toe.”

Spring naar toolbar