Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Oratie Marjan Vermeulen

Dit bericht is geschreven op 24 april 2016

Op 20 mei sprak onze collega prof. dr. Marjan Vermeulen, onderzoeksbegeleider bij NSO, haar oratie uit. Marjan Vermeulen bekleedt de door KPC Groep ingestelde leerstoel ‘Docentprofessionalisering in het bijzonder uitdagende leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren’ aan de Open Universiteit. Haar oratie draagt de titel: ‘Leren organiseren. Een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.’

Een citaat uit haar oratie:
‘En dit illustreert mooi een van de punten die ik vandaag wilde maken, onze tradities, inclusief opvattingen en overtuigingen zijn culturele artefacten, en die verander je niet zomaar, die zijn impliciet en alom aanwezig en leveren ons gemak op vanwege de routine en voorspelbaarheid. Echter ze hinderen innovatie en creativiteit. In schoolorganisaties moeten we ruimte voor beiden creëren, we leiden toekomstige generaties in onze cultuur in en terwijl we dat doen veranderen en innoveren we. We moeten beide organiseren en dat gebeurt mijns inziens nog te weinig. Vandaag heb ik duidelijk willen maken dat innovatie wordt gevoed door gezamenlijke
betekenisverlening, dat in gelijkwaardigheid tussen mensen plaatsvindt, waarbij een diversiteit aan perspectieven aanwezig is; een proces van sociale onderhandeling in wederzijds respect en vertrouwen.

De gehele oratie is te downloaden: https://www.researchgate.net/publication/303524817_Oratie_Marjan_Vermeulen_LEREN_ORGANISEREN

Lees ook hier het interview met Marjan Vermeulen met het vakblad Profiel.

Spring naar toolbar