Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Nieuwe voorzitter bestuur NSO

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2017

Het bestuur van de Stichting Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, waar NSO-CNA Leiderschapsacademie deel van is, heeft een nieuwe voorzitter.

Prof. dr. Peter Leisink, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, USBO Universiteit Utrecht, heeft in november 2016 de voorzittershamer van prof. dr. Jos Beishuizen, hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit, overgenomen. Prof. dr. Jos Beishuizen was sinds 2006 lid van het bestuur van NSO en vanaf 2012 voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is NSO gefuseerd met CNA Leiderschapsacademie en is NSO-CNA Leiderschapsacademie verhuisd naar het nieuwe onderwijscentrum te Diemen-Zuid. Wij danken hem zeer voor zijn betrokkenheid en inzet.

Prof. dr. Peter Leisink

Peter Leisink studeerde Engelse taal- en letterkunde en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij werkte als universitair (hoofd)docent bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), in het bijzonder op het terrein van Arbeid, Management en Organisatie. Vanaf de start van USBO is hij mede-verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs en het onderzoek. Sinds 2002 is hij als hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap verbonden aan USBO. Vanwege zijn onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen in Europa verbleef hij in 1993 als visiting senior fellow aan de Business School van de University of Warwick (UK). Hij participeerde in verschillende internationale onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Commissie: ‘Learning in partnership: responding to the restructuring of the European steel and metal sectors’ (2001-2005), ‘The social regulation of European transnational companies’ (2004-2007), ‘Social dialogue and public services in the aftermath of the economic crisis’ (2011-2013) en ‘New challenges for public services social dialogue’ (2013-2015). Hij is lid van het Editorial Panel van de European Journal of Industrial Relations, en co-chair van de Study Group Public Personnel Policies van de European Group for Public Administration. Hij verzorgt executive onderwijs, in het bijzonder op het gebied van leiderschap en strategisch HRM. Sinds 2015 verzorgt hij de leergang Strategisch HRM in het VO via de VO-Academie.

Wij zijn zeer verheugd over zijn besluit om zich als voorzitter van het bestuur in te willen zetten voor onze leiderschapsacademie.

leertraject Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Dit bericht is geschreven op 29 oktober 2016

Leuk nieuws! NSO-CNA heeft een voorstel uitgebracht aan de VO-academie voor een leertraject over Strategisch Onderwijskundig Leiderschap en is verkozen om dit traject te gaan uitvoeren. Een team van Rob Mioch (projectleider), Femke Geijsel en Reinoud Buijs hebben hard gewerkt aan ons voorstel en met succes. We hebben een mooie opleidingsopzet uitgewerkt waarin verschillende lagen per school (schoolleiders en teamleiders) deelnemen en er een mix is tussen docenten die zelf werkzaam zijn in het onderwijs op vernieuwende scholen, docenten uit de wetenschap en opleiders die het leerproces begeleiden. Het programma beslaat 4 losse dagen en wordt afgesloten met een 24-uurs bijeenkomst. Uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar 2017.

nso-cna-vo-academie

 

Nieuw logo NSO-CNA Leiderschapsacademie

Dit bericht is geschreven op 1 oktober 2016

Op 30 september bij de opening van ons nieuwe onderwijscentrum hebben wij met trots ons nieuwe logo gepresenteerd. Per 1 januari 2016 zijn NSO, Nederlands School voor Onderwijsmanagement, en CNA Leiderschapsacademie samen gegaan in NSO-CNA Leiderschapsacademie. Met het nieuwe logo heeft de organisatie nu een eigen gezicht met een mooie verwijzing in kleur en vorm naar de logo’s van beide organisaties en daarmee de rijke historie. De opleidingen van NSO en CNA blijven nog herkenbaar als aparte opleidingen onder het eigen oorspronkelijke label en met de eigen kleur en profiel.

Wij zijn blij met de nieuwe ‘look’ en zien deze als een grote stap in de ontwikkeling tot een krachtig en toekomstgericht instituut rond schoolleiderschap.

nso-cna-leiderschapsacademie-2

Opening onderwijscentrum NSO-CNA Leiderschapsacademie

Dit bericht is geschreven op 1 oktober 2016

Vrijdag 30 september is op feestelijk en inhoudelijke wijze ons nieuwe onderwijscentrum geopend door Fons van Wieringen (oud directeur NSO) en Femke Geijsel. Ingeleid door een mooie key note van Lenette Schuijt. En ons nieuwe logo van NSO-CNA leiderschapsacademie is onthult door Reijnoud Buijs en Bart Schipmölder.
De bezoekers gaven het gebouw een opdracht mee, die bij wijze van openingshandeling, getoond werd op het scherm. Hieronder deze opdracht! En dank aan alle relaties, docenten en medewerkers. Wij voelen de warme band die we met elkaar hebben en willen deze ook koesteren. Onze ontwikkeling gaat verder….

opdracht-voor-nso-cna-onderwijscentrum

Op onze faceboek pagina staan foto’s van de middag om een impressie te geven.

 

Samenwerking NSO-CNA en Anton de Kom University

Dit bericht is geschreven op 14 september 2016

NSO-CNA Leiderschapsacademie en de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben op 14 september een MOU ondertekend voor een nauwe samenwerking met het doel projecten te gaan bevorderen op het gebied van schoolorganisatie, schoolleiderschap en inclusief onderwijs. De samenwerking zal op projectbasis plaatsvinden en vorm krijgen in de wederkerige ondersteuning en dienstverlening en uitvoering van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke projecten. Als NSO-CNA zijn we blij met deze samenwerking. Deze past in onze ambitie om een vooruitstrevend en levendig kenniscentrum te zijn rond schoolontwikkeling en schoolleiderschap.

Op de foto Femke Geijsel, NSO-CNA Leiderschapsacademie, en Nico Veenman namens de Anton de Kom Universiteit .

 

nso-anton-de-kom-mou

Nieuwe locatie voor NSO-CNA Leiderschapsacademie!

Dit bericht is geschreven op 5 juli 2016

Op 7 juli neemt NSO-CNA Leiderschapsacademie intrek in een fantastisch eigen pand met een mooi, fris en op maat ingericht onderwijscentrum. Eindelijk! Vanaf deze goed bereikbare locatie aan de zuidzijde van Amsterdam gaan we, samen met onze studenten, docenten en medewerkers van het onderwijsbureau, werken aan het onderwijsmanagement van de toekomst. Wij zijn trots op en blij met de nieuwe locatie voor NSO-CNA Leiderschapsacademie! Deze nieuwe locatie past bij onze ambitie om ons te ontwikkelen tot een levendig expertise-, kennis- en opleidingscentrum rondom schoolleiderschap.

NSO-CNA verhuiskaart

Oratie Marjan Vermeulen

Dit bericht is geschreven op 24 april 2016

Op 20 mei sprak onze collega prof. dr. Marjan Vermeulen, onderzoeksbegeleider bij NSO, haar oratie uit. Marjan Vermeulen bekleedt de door KPC Groep ingestelde leerstoel ‘Docentprofessionalisering in het bijzonder uitdagende leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren’ aan de Open Universiteit. Haar oratie draagt de titel: ‘Leren organiseren. Een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.’

Een citaat uit haar oratie:
‘En dit illustreert mooi een van de punten die ik vandaag wilde maken, onze tradities, inclusief opvattingen en overtuigingen zijn culturele artefacten, en die verander je niet zomaar, die zijn impliciet en alom aanwezig en leveren ons gemak op vanwege de routine en voorspelbaarheid. Echter ze hinderen innovatie en creativiteit. In schoolorganisaties moeten we ruimte voor beiden creëren, we leiden toekomstige generaties in onze cultuur in en terwijl we dat doen veranderen en innoveren we. We moeten beide organiseren en dat gebeurt mijns inziens nog te weinig. Vandaag heb ik duidelijk willen maken dat innovatie wordt gevoed door gezamenlijke
betekenisverlening, dat in gelijkwaardigheid tussen mensen plaatsvindt, waarbij een diversiteit aan perspectieven aanwezig is; een proces van sociale onderhandeling in wederzijds respect en vertrouwen.

De gehele oratie is te downloaden: https://www.researchgate.net/publication/303524817_Oratie_Marjan_Vermeulen_LEREN_ORGANISEREN

Lees ook hier het interview met Marjan Vermeulen met het vakblad Profiel.

Iedereen verandert nu wij nog

Dit bericht is geschreven op 25 september 2017

In november verschijnt het nieuwe boek van Hans Vermaak: Iedereen verandert nu wij nog. Een hoopvol boek over hoe je leiding kan geven aan verandering. Op 8 november verzorgt Hans de inspiratiedag over Succesvol Vernieuwen bij NSO-CNA en presenteert daar zijn nieuwe boek.

Wat er op de achterkant staat:

Iedereen verandert. We veroorzaken en ondergaan het dagelijks – zij het niet altijd succesvol. Dit boek gidst je hoe je in je eigen omgeving het verschil maakt, hoe je de organisatie om je heen erin meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beiden te volbrengen.

Het maakt daarbij niet uit of je werkt in zorg of dienstverlening, op werkvloer of in bestuurskamers. Het is voor iedereen die verandering vrijwillig oppakt, voor wie het op haar bord heeft gekregen of voor wie het als zijn vak ziet.

Het boek is niet simpel, want veranderen is niet simpel: je hebt er bagage bij nodig. Maar het is wel rechttoe rechtaan geschreven. Het vat een wereld van inzichten over veranderen, organiseren en leiderschap samen in korte teksten en voorbeelden, gebaseerd op dertig jaar ervaring en onderzoek. Alles wat je echt over verandering zou moeten of willen weten – en nu niet meer hoeft te vragen.

Hans Vermaak is zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker. Hij is associate partner bij Twynstra Gudde en bij Sioo en senior research fellow bij NSOB. Hij is ook bekend als auteur van ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ en coauteur van het populaire handboek ‘Leren Veranderen’.

 

Spring naar toolbar