Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Middenmanagement groep 2016-2017 afgesloten

Dit bericht is geschreven op 2 juni 2017

Op 1 en 2 juni hebben we weer een fantastisch leerjaar van de NSO-CNA Middenmanagement-opleiding afgesloten met een prachtige tweedaagse. De deelnemers hebben hele stevige leiderschapsstappen gemaakt en zijn meer in hun kracht gekomen. Een mooie quote van een van hen: “Ik wilde aan het begin graag een houvast: zo ben ik, dit is mijn leidinggevende stijl en zo ga ik het de komende 40 jaar doen. Ik heb geleerd dat elke situatie weer om een andere stijl vraagt en dat dit niet erg is. Ik zag het eerder als een probleem dat je de ene keer meeveert en de andere keer stelliger bent. Nu zie ik het juist als een sterk punt dat je dit kunt. Je houvast zijn je waarden, niet je acties.”
Op onze website vertelt Robin van Doornspeek over zijn ervaringen dit jaar en met deze groep. 

De staat van het onderwijs en schoolleiderschap

Dit bericht is geschreven op 14 april 2017

Op 12 april 2017 verscheen de rapportage van de inspectie over ‘Staat van het Onderwijs 2015/2016’. Gelijktijdig publiceerde de VO-Raad en AVS ‘de Staat van de Schoolleider’. In deze ‘Staat’ staan veel mooie voorbeelden van schoolleiders die het verschil maken, die energie uitstralen en anderen inspireren: vier ‘scholen die  stralen’: Han van Beek, Hanneke Blom, Robert Everink en Gert-Jan van der Molen zijn schoolleiders die een podium krijgen. Een citaat waar wij ons helemaal in kunnen vinden: ‘de scholing van leraren krijgt veel prioriteit van de overheid, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te investeren in de professionalisering van schoolleiders.’ en ‘Schoolleider zijn is een vak.’ Kortom: echte waardering voor de schoolleider!

In ‘Staat van het onderwijs’ constateren de schrijvers dat het de laatste tijd moeilijker blijkt te worden het hoge opleidingsniveau over de volle breedte vast te houden. We raken talent kwijt! In de analyse stellen zij vast dat dit komt doordat (1) leerlingen met laagopgeleide ouders onvoldoende kansen hebben om zich te ontwikkelen en (2) er te grote verschillen zijn tussen scholen. In Nederland hebben we de grootste verschillen tussen middelbare scholen.

Als oplossingsrichting suggereert inspecteur Vogelzang dat de inspectie met het vernieuwde toezicht besturen en scholen wil gaan stimuleren een echte kwaliteitscultuur te ontwikkelen, waardoor zij volgens hun eigen inzichten de onderwijskwaliteit op een hoger plan kunnen brengen. En dat het zal helpen dat beter dan voorheen de verschillen tussen scholen inzichtelijk zijn. Elk bestuur, elke school en elke regio zou nader kunnen analyseren waar kansen voor verbetering liggen.
Het fundament is volgens haar ‘de combinatie van goede leraren, goede schoolleiders en goede bestuurders’. Hier zijn wij bij NSO-CNA het hartsgrondig mee eens, dat vraagt dan wel willen investeren!

Beide documenten zijn de moeite van het lezen zeer waard.

Masterstudenten spreken Paul Rosenmöller

Dit bericht is geschreven op 12 april 2017

Een inspirerende ontmoeting! Op 10 april ontmoette wij Paul Rosenmöller op de leiderschapsacademie. In het kader van de afsluiting van de module Persoonlijk Leiderschap organiseerden Janneke Jacobs en Arjan Middelveld een interview met Paul Rosenmöller. Het onderwerp van het gesprek was ‘macht en politiek handelen’, geïnspireerd door het boek van Martin Hetebrij. Met zijn jarenlange ervaring wist Paul Rosenmöller ons te raken en te inspireren. Kernwoorden uit het gesprek waren: luister aandachtig, heb lef, blijf leren en organiseer tegenspraak. Leiding geven vanuit passie en authenticiteit, blijf bij jezelf en kijk om je heen (ook buiten het onderwijs). We kijken terug op een unieke bijeenkomst die ons nieuwe inzichten heeft gegeven op ons eigen leiderschap.

Subsidie voor studerende schoolleiders PO

Dit bericht is geschreven op 28 maart 2017

Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een masteropleiding willen volgen. De subsidieregeling zal omstreeks 1 april 2017 worden gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-i). De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 oktober 2017.

Schoolleiders in het primair onderwijs die een masteropleiding willen volgen, kunnen binnenkort in aanmerking komen voor subsidie. Het bevoegd gezag kan op grond van deze subsidieregeling een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de schoolleider ontvangen. Dit betekent dat schoolleiders studieverlof kunnen krijgen voor het volgen van een masteropleiding.
Het subsidiebedrag is gerelateerd aan de omvang van de aanstelling of benoeming. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt in één keer aangevraagd voor de gehele studieperiode (dit is anders dan bij de Lerarenbeurs, waarbij jaarlijks wordt aangevraagd). De schoolleider bepaalt in overleg en afstemming met het schoolbestuur welke masterstudie hij kiest. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks gepubliceerd.

Nieuwe brochure en website

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2017

Wij zijn er trots op, de nieuwe brochure is uit! En onze website is vernieuwd. Femke Geijsel reikte donderdag 16 maart de eerste exemplaren uit aan onze bestuursleden Peter Leising en Sarien Shkolnik.

Bij onze moderne organisatie hoort een andere toon en een nieuwe uitstraling. Daar werken we hard aan, achter de schermen, met een deskundig communicatieteam. De afgelopen maanden is de nieuwe NSO-CNA brochure ontwikkeld. Verschillende testimonials zijn de inspiratie geweest voor het schrijven over onze opleidingen. Alumni en studenten hebben hun stem gegeven aan deze brochure. En de brochure bevat vele prachtige foto’s uit hun praktijk en de opleidingspraktijk bij NSO-CNA. Ook de website is vernieuwd en aangevuld met de testimonials en de prachtige foto’s.

Meer informatie? Wil je de brochure ook thuis ontvangen? Wil je kijken welke opleidingen bij jou passen? Vraag de brochure dan direct hier aan.

Nieuwe voorzitter bestuur NSO

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2017

Het bestuur van de Stichting Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, waar NSO-CNA Leiderschapsacademie deel van is, heeft een nieuwe voorzitter.

Prof. dr. Peter Leisink, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, USBO Universiteit Utrecht, heeft in november 2016 de voorzittershamer van prof. dr. Jos Beishuizen, hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit, overgenomen. Prof. dr. Jos Beishuizen was sinds 2006 lid van het bestuur van NSO en vanaf 2012 voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is NSO gefuseerd met CNA Leiderschapsacademie en is NSO-CNA Leiderschapsacademie verhuisd naar het nieuwe onderwijscentrum te Diemen-Zuid. Wij danken hem zeer voor zijn betrokkenheid en inzet.

Prof. dr. Peter Leisink

Peter Leisink studeerde Engelse taal- en letterkunde en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij werkte als universitair (hoofd)docent bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), in het bijzonder op het terrein van Arbeid, Management en Organisatie. Vanaf de start van USBO is hij mede-verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs en het onderzoek. Sinds 2002 is hij als hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap verbonden aan USBO. Vanwege zijn onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen in Europa verbleef hij in 1993 als visiting senior fellow aan de Business School van de University of Warwick (UK). Hij participeerde in verschillende internationale onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Commissie: ‘Learning in partnership: responding to the restructuring of the European steel and metal sectors’ (2001-2005), ‘The social regulation of European transnational companies’ (2004-2007), ‘Social dialogue and public services in the aftermath of the economic crisis’ (2011-2013) en ‘New challenges for public services social dialogue’ (2013-2015). Hij is lid van het Editorial Panel van de European Journal of Industrial Relations, en co-chair van de Study Group Public Personnel Policies van de European Group for Public Administration. Hij verzorgt executive onderwijs, in het bijzonder op het gebied van leiderschap en strategisch HRM. Sinds 2015 verzorgt hij de leergang Strategisch HRM in het VO via de VO-Academie.

Wij zijn zeer verheugd over zijn besluit om zich als voorzitter van het bestuur in te willen zetten voor onze leiderschapsacademie.

Interview Gerrine Lankhaar

Dit bericht is geschreven op 29 januari 2017

In het nieuwe nummer van Katern Plus van de VO Academie staat een interview met Gerrine Lankhaar. Zij vertelt over haar stap van docent naar teamleider en spreekt daar enthousiast en openhartig over. Wij zijn ook een beetje trots. Gerrine is namelijk afgelopen week gestart met de NSO-CNA Middenmanagement-opleiding. Een 9 maanden durende opleiding waarin zij aan de slag gaat met haar persoonlijke leiderschapsontwikkeling en we met alle deelnemers actief leren rond dilemma’s uit de eigen praktijk. Wij wensen haar en de andere beginnende of aanstaande teamleiders een mooie reis.

Download het interview hier.

Winter nieuwsbrief 2016

Dit bericht is geschreven op 22 december 2016

Lees onze kerstgroet en meer inspirerende verhalen in onze laatste nieuwsbrief van 2016!

In deze nieuwsbrief vindt je o.a. onderstaande onderwerpen:

  • Agenda
  • NSO-CNA Leiderschapsacademie 2016
  • Docenten stellen zich voor…..
  • Met de MIL naar Scotland Meeting met prof. Alma Harris

Deze ‘Winter 2016 nieuwsbrief’ s voor alle studenten, geïnteresseerden, docenten en medewerkers van NSO-CNA Leiderschapsacademie.

NSO-CNA nieuwsbrief winter 2016

15 nieuwe MEM’ers

Dit bericht is geschreven op 9 december 2016

Op 9 december 2016 zijn 15 studenten afgestudeerd als master of Educational Management bij NSO-CNA Leiderschapsacademie. Tijdens een feestelijke diploma-uitreiking ontvingen de kersverse masters hun diploma. Bijzonder was dat 12 mensen deel uitmaakten van de laatste groep die de twee jarige master hebben gevolgd. Zij werden voor de laatste keer toegesproken door hun leermanager, Allard de Hoop, die daarmee ook zijn laatste klus voor NSO geklaard heeft en tevreden terugblikte op zijn eigen 27 jaar bij NSO en de leerweg van zijn laatste groep. Reina de Wit sprak 3 geslaagde studenten aan de nieuwe modulair opgebouwde master toe. Alle deelnemers ontvingen vervolgens uit handen van Femke Geijsel hun diploma.

We hebben er weer 15 mooie MEM’ers en leiders bij! En zo werken we aan de kwaliteit van onderwijs.

Voor een impressie klik hier.

Studiereis Canada 2016

Dit bericht is geschreven op 13 november 2016

In de week van 12-18 november 2016 nemen we vanuit NSO-CNA deel aan een studiereis, georganiseerd door Stichting de Brink, naar Toronto in Ontario Canada. In de afgelopen jaren heeft men daar een radicale en succesvolle vernieuwing van het onderwijssysteem doorgevoerd, hetgeen interessante ervaringen en inzichten heeft gegeven waar wij graag van leren. Bart Schipmölder heeft een reisverslag van deze reis geschreven met daarin meer over hoe Michael Fullan aankijkt tegen het Nederlandse onderwijs, de vraag of je model voor leren of voor weten bent en wat het Canadese onderwijssysteem bijzonder maakt. Klik hier voor het reisverslag.

Spring naar toolbar