Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Verslag studiereis Canada 2016 – Dag 1

canada

In de week van 12-18 november 2016 nemen we vanuit NSO-CNA deel aan een studiereis, georganiseerd door Stichting de Brink, naar Toronto in Ontario Canada. In de afgelopen jaren heeft men daar een radicale en succesvolle vernieuwing van het onderwijssysteem doorgevoerd, hetgeen interessante ervaringen en inzichten heeft gegeven waar wij graag van leren. Bart Schipmölder doet hieronder verslag van de reis en deelt enkele inzichten en lessen.

Zaterdag 12 november 2016 – Lezing Bill Hogarth

Op de eerste ochtend stond een eerste lezing op het programma. Bill Hogarth, voormalig director of Education of York Regional District School Board presenteerde op overtuigende wijze zijn boeiende verhaal over hoe je vernieuwing kunt brengen in de school. De overtuiging van het bestuur was dat  ‘het’ leiderschap de visie ontwikkelt, de richting in  zet en vernieuwend is. Het hoger management zet de toon en gaat er van uit dat alle leerlingen kunnen leren en succesvol kunnen zijn. Belangrijk is, volgens Hogarth, om eerst de doelen te stellen, het ‘wat’, en daarna het ‘hoe’ te formuleren en vorm te geven in veranderprogramma’s. De beliefs (overtuigingen) die gehanteerd werden in het hervormingsprogramma van het onderwijs binnen zijn district waren o.a.:

In zijn verhaal is Hogarth uitvoerig ingegaan op het belang van een ondersteunende structuur. Structuur is een beetje besmet woord, maar Hogarth onderstreept dat hij gelooft dat structuur de driver is voor het gedrag van en binnen de organisatie. Een mooi citaat van Churchill dat hij aanhaalde: ‘We shape our buildings and the building shape us’. Met andere woorden onze structuren, die we zelf hebben gemaakt, vormen ons nu. Wil je veranderen? Dan is een belangrijke vraag die hij ons voorlegde: ‘What system changes would you identify to make your students future ready for learning in our changing world?’. Wat is jouw antwoord voor jouw organisatie op deze vraag?

In het gesprek over deze vraag in mijn subgroep met directeuren van verschillende basisscholen uit Nederland, werd als belangrijkste nodige verandering genoemd het afschaffen van het klassensysteem. Op die manier kan les worden gegeven afgestemd op het niveau van elk individueel kind. De docent als professional die kinderen leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren en zijn of haar interventies afstemt op wat goed is voor het kind. Daarmee kan de docent ook zijn/haar deskundigheid weer vol in zetten.

Als belangrijke voorwaarden voor succes bij organisatieverandering noemde Hogarth:

Op bijgaande foto zie je Hogarth en zijn lessen over wat helpt om succesvol te zijn, lessen die in zijn ervaring hebben gewerkt.

bill-hogarth

Tot zover een paar belangrijke noties uit zijn verhaal. Inspirerend om bij te zijn en mooi te zien hoe dankbaar hij is dat wij helemaal uit Nederland komen om te leren, met maar één doel: de wil om te leren hoe we het het beste kunnen doen voor jonge mensen.

Nog één mooi citaat van David Bowie: ‘The future belongs to those who hear it’.

Spring naar toolbar