Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

NSO-CNA Inspiratiedag

 

Strategisch Leiderschap en gezag in het onderwijs

Woensdag 7 november 2018 organiseert NSO-CNA Leiderschapsacademie haar jaarlijkse inspiratiedag. Naast het ontmoeten van (oud)mede-studenten en docenten/opleiders presenteren wij een programma met workshops en een keynote van René ten Bos, denker des vaderlands.

Het programma ziet er alsvolgt uit:
09.00 – 09.30 uur: Inloop
09.30 – 10.45 uur: Inleiding – De strategische rol van de leidinggevende
11.00 – 12.15 uur: Workshop ronde 1 (keuze uit 4 workshops)
12.30 – 13.15 uur: Lunch
13.15 – 14.30 uur: Workshop ronde 2 (keuze uit 4 workshops)
14.30 – 16.00 uur: Keynote René ten Bos

Deelnamekosten inclusief lunch bedragen € 165,-.

Denker des Vaderlands, René ten Bos

René spreekt over gezag en leiderschap in het onderwijs. Hij ontwaart in onze samenleving een gezagscrisis die drie oorzaken heeft: de mindere waardering voor professionals, de mindere waardering voor expertise en marktwerking die overal, ook in het onderwijs, lijkt te worden doorgevoerd.
Het gevolg is dat professionals in het onderwijs gezag steeds meer uit zichzelf moeten halen in plaats van dat ze het krijgen toebedeeld. Sommige commentatoren hebben deze tendens aangeduid als een vorm van ‘personificatie’. Nietten onrechte, maar hoe verhoudt deze personificatie zich tot de roep om standaardisatie, digitalisatie en zelfs robotisering?”. Wie is René ten Bos? Klik hier voor meer informatie over René.

De ‘strategische rol van de leidinggevende’

Nog niet zo lang geleden was het het management dat de roosters maakten en werden mensen die goed zijn in het regelen benoemd tot leidinggevende. Er ligt in het onderwijssysteem veel nadruk op deze met operationele rol van leidinggevenden. In haar advies van april 2018 stelt de onderwijsraad dat leidinggevenden een meer strategische rol zouden moeten nemen voor een goede onderwijskundige ontwikkeling van de school. Dat vraagt nogal wat van de leidinggevende in een systeem waar de vraag naar regelen groot is en de waan van de dag je snelt opslurpt. Echter als jij de school en het team wil creëren waar jij voor staat, dan is meer strategisch denken en handelen nodig. Dat vraagt om een duidelijke eigen visie en om keuzes maken. Wat doen we wel en wat vooral ook niet? In deze inleiding gaan Reinoud Buijs, Rob Mioch en Bart Schipmölder in op deze uitdagingen en zullen je prikkelen om er ter plekke stappen in te zetten.

Workshops

De volgende 4 inspirerende workshops staan geprogrammeerd.

  1. Het gedoe, is dat te managen of kun je er helemaal niets aan doen?
  2. Visie op leren vanuit een ‘growth mindset’
  3. Verbale gedragingen en hun impact op werkklimaat en productiviteit.
  4. Strategisch onderwijskundig leiderschap! Hoe dan?

Voor meer informatie over de workshops klik hier. De workshops in ronde 1 zijn gelijk aan ronde 2, je kunt er op de dag dan 2 volgen.