Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Omgevingsgericht Leiderschap

Start1 JANUARI 1970
BeschikbaarheidREEDS GESTART
Jouw schoolorganisatie kan niet los gezien worden van haar omgeving. Als leidinggevende in het onderwijs ben je een belangrijke speler in het maatschappelijke veld. Deze opleiding traint je om systemisch te kijken naar die omgeving en om wendbaar om te gaan met de toekomst. Je leert ontwikkelingen te analyseren en op basis daarvan strategische keuzes te maken voor de koers van je school. Zodat je je school kunt navigeren over de woelige baren van (inter)nationale ontwikkelingen. Waar heb je in je omgeving dan bijvoorbeeld mee te maken? Denk aan nabije factoren als de buurt, andere scholen in de omgeving, gemeente, kinderopvang, bredeschoolvorming, samenwerkingsverbanden, ouders, bestuur, etc. En denk verder weg aan (inter)nationale ontwikkelingen als passend onderwijs, transities in de (jeugd)zorg, krimp, vergrijzing en migratie. Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt ‘m ook als losse opleiding volgen. Lees hier een interview met docent Charles Engelen over deze module.  

 
De opleiding Ontwikkelingsgericht Leiderschap is voor ervaren leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO, MBO en HBO).
 

Toelatingseisen
 


Je bent minimaal 2 jaar leidinggevende in het onderwijs

Je bent verantwoordelijk voor personeel en onderwijs

Je hebt minimaal een bachelor in het HBO of WO

Je hebt een geschikt vraagstuk uit je eigen praktijk (school/onderwijsinstelling) dat aansluit bij de kern van deze opleiding

Een intake procedure bepaalt je toelating welke o.a. is gebaseerd op de aangeleverde documenten:

CV

Aanstellingsbrief

Aanbevelingsbrief

Kopie bachelordiploma

korte beschrijving van complex vraagstukken m.b.t. het onderwerp omgevingsgericht leiderschap


 
 

 
Tijdens de opleiding leer je ontwikkelingen in de omgeving
van de school door te vertalen naar consequenties voor je
schoolorganisatie.
 

Je leert allianties te kiezen, welke sociaal-psychologische processen
daarin mee- en tegenwerken en hoe je daarmee effectief omgaat.
 

En je leert een gedegen interne en externe analyse te maken. Die je
met scenarioplanning vertaalt in mogelijke toekomstbeelden, waar je je
strategisch beleid vervolgens op kunt afstemmen.
 
Ter voorbereiding doe je een literatuurstudie en individuele
opdracht: in je eigen school ga je op zoek naar een strategische vraag.
Die je vervolgens tijdens de opleiding analyseert.
 

De lesdagen zijn als volgt opgebouwd:
 

Dag 1: theoretisch kader en strategische vraag

De dag zelf gaat over systeemtheorie, theorie over
strategievorming, en belangrijke veranderkundige noties om te opereren
in een maatschappelijk krachtenveld.
 

Je begint je eigen vraagstuk te verkennen, en helder en communiceerbaar te maken.
 

We maken zogenaamde ‘ankergroepen’: je komt in een groepje met ongeveer 4 studenten, waarmee je samenwerkt.
 

Dag 2: de contextuele omgeving en scenarioplanning

Deze dag gaat om het verkennen van de contextuele omgeving, trends en onzekerheden, scenariodenken en scenarioplanning.
 

Ook krijg je een inleiding op de internationale context.
 

Dag 3: de transactionele omgeving

Tijdens deze dag verken je de transactionele omgeving, om daar
je plaats in te vinden. Je leert over hoe je omgaat met macht en
politiek handelen.
 

Dag 4: samenwerken tussen organisaties

Vanuit verschillende theoretische invalshoeken ontdek je hoe je
kunt samenwerken met andere organisaties, in het belang van je school.
 

Dag 5: de interne omgeving

Je leert over de structuur en besturing van je school als levend systeem in een steeds veranderend netwerk.
 

Afronding
 

De toets van deze opleiding bestaat uit:
 


Een verslag met jouw strategische adviezen bij jouw strategische
vraag, gebaseerd op analyses van de contextuele, transactionele en
interne omgeving

De uitwerking van de verwerkingsopdrachten

Een integraal reflectieverslag


 

 
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, behaal je het
opleidingscertificaat. En daarmee 6 studiepunten voor de Master
Educational Leadership (MEL).
 

Jouw vaardigheden na deze opleiding
 

Na deze opleiding kun je sturen op samenwerking met de omgeving van
je school. Zodat je school goede strategische keuzes maakt, met het ook
op de toekomst.
 
Kosten
 

Deze module als losse opleiding volgen? De investering voor deze opleiding bedraagt:
 


€ 4.095,00 opleidingskosten

€ 84,00 verblijfs- en arrangementskosten


 

 

Tarief voor studiejaar 2022-2023
 

Waar
 

De lesdagen vinden plaats in ons onderwijscentrum in Diemen.
Spring naar toolbar