Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Veranderen en Innoveren

Start1 JANUARI 1970
BeschikbaarheidREEDS GESTART
Je bent leidinggevende in het onderwijs en staat voor een lastige taak:
verandering en innovatie teweegbrengen in je school.
Organisatieverandering is een vak apart; een vak dat je tijdens deze
opleiding leert.
Het succes van jouw verandertraject hangt van 3 factoren af:

  • van jou (wie ben jij als veranderaar?)

  • van jouw visie (hoe kijk je naar verandering?)

  • van je kunde (welke methodieken gebruik je?)


  •  

Met deze 3 factoren ga je – samen met medestudenten en docenten –
intensief aan de slag. Je leert jezelf kennen als veranderaar,
ontwikkelt een visie en werkt aan je veranderskills.
Dit doe je allemaal in het kader van je eigen verandertraject. Zo
verdiep je je veranderkundig vakmanschap, terwijl je ondertussen een
verandering in jouw school in beweging zet.
Lees de klantervaringen van Irene Verbeet en Giel Hanraets.
 

Ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO en HBO).

 
Instroomeisen
 


Je beschikt over een actuele veranderopdracht in jouw onderwijsorganisatie

Je bent de regisseur of hoeder van deze veranderopdracht

Je bent leidinggevende of projectleider in het onderwijs

Je hebt basiskennis op de terreinen van leiderschap, veranderen en projectmanagement


 

Deze opleiding duurt 6 maanden, van oktober tot en met mei, en bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Schriftelijke intake

Startdag

4 werkplaatsen (elk met een eigen thema; 1 van de 4 werkplaatsen is een Masterclass ‘Werken met de meester’ met Hans Vermaak)

2 leergroepbijeenkomsten (online)

Een werkbezoek bij een collega

Slotdag


 

 

Hieronder vertellen we meer over de inhoud van deze onderdelen.
 

Startdag: Verschillende visies op veranderen
 

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. En achter ieder traject
zit een eigen visie die van de verandering een succes moet maken.
 

Bij zoveel veranderdrift is het confronterend te moeten constateren
dat het merendeel van de geplande veranderingen mislukt. Dat de doelen
niet bereikt worden. ‘Hoe krijg ik ze zover?’ is daarbij de meest
gestelde vraag.
 

Is het überhaupt mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de
veranderbaarheid van het gedrag van een ander? Dit zijn vragen waarmee
we in de startdag aan de slag gaan.
 

Werkplaats 1: Ontwerpen in verandering
 

In deze werkplaats gaan we in op vastzittende betekenissen en standpunten:
 


Normen of opvattingen over de verandering kunnen de manier van denken vastzetten.

Bestaande omgangsregels kunnen nieuwe samenwerkingspatronen blokkeren.


 

 

Wanneer het vastzit, stagneert ontwikkeling en groei. Er ontstaat ‘eenheidsdenken’. Daarom oefenen we met speling aanbrengen.
 

Er is ook aandacht voor macht en politiek in veranderingsprocessen.
Door belangenverschillen en (machts)verhoudingen komt vaak niet boven
tafel waar het echt om gaat. Dit kan veranderingen stroef maken.
 

Aan de hand van je praktijkcasus maak je een stakeholderanalyse.
Daarin staat het zoeken naar dominante betekenissen centraal. Daarnaast
leer je hoe jijzelf in dit soort krachtenvelden kan opereren en werkende
interventies ontwerpt.
 

Werkplaats 2: Variëren in Interveniëren – over taal en denkwerk
 

Veranderaars vertonen, in het bijzonder
als zij onder druk staan, heel ander gedrag dan zij zeggen belangrijk te
vinden. Want als het erop aankomt, proberen zij zo goed mogelijk ‘de
situatie eenzijdig in de hand te houden’:
 


Anderen overtuigen

Gevoelige onderwerpen onbespreekbaar houden

De druk opvoeren


 

 

Het gevolg: mensen zeggen ‘ja’, maar denken ‘nee’, worden reactief en voelen zich nog minder verantwoordelijk.
 

Ongewenste effecten, die het voor de leidinggevenden nog spannender
maken. En zo ontstaan vicieuze cirkels: leidinggevenden en medewerkers
hollen achter elkaar aan in het muizenrad.
 

In deze werkplaats leer je je eigen en elkaars denk- en handelingspatronen herkennen en doorbreken.
 

Werkplaats 3: Werken met de meester – masterclass van Hans Vermaak
 

Meesterveranderaar Hans Vermaak gaat in deze masterclass in op jouw
vragen. Hij gebruikt daarbij zijn visie op ‘taaie vraagstukken’:
kwesties waar mensen zich over opwinden en bij het koffieapparaat wel
over praten, maar verder over zwijgen. Niemand wil immers zijn of haar
vingers branden, vele eerdere pogingen zijn al mislukt…
 

Slotdag: De expositie
 

Tijdens deze laatste bijeenkomst presenteer je jouw ‘waagstuk’ aan de
rest van de groep. Het waagstuk is een interventie in de eigen
veranderopdracht, die je uitvoert op basis van aangereikte concepten en
inzichten.
 

Daarnaast is de presentatie een weergave van wat je gaandeweg hebt geleerd: wat heb je gedaan en met welk effect?
 
 
 
 

Heb je jouw eigen stijl als veranderkundige ontwikkeld

Kun je wendbaar en flexibel handelen bij uitdagende, complexe veranderopgaven

Heb je inhoudelijke kennis over hoe verandering werkt

Kun je vormgeven aan veranderprocessen die tot beweging leiden

Heb je jouw eigen school verder gebracht in het realiseren van vernieuwing


 


 
 
 

 
 
Waar
 

De lesdagen vinden plaats op ons onderwijscentrum in Diemen, elders
op locatie of online (afhankelijk van de situatie rond corona):
 

Adres onderwijscentrum:
 

Dalsteindreef 141

1112 XJ Diemen (Amsterdam)
 

(NB: het is ook mogelijk deze cursus als incompany te verzorgen. Dan
vinden de lessen plaats op jouw school of binnen jouw bestuur.)
 

Wanneer
 

De opleiding start 10 oktober 2022.
 

(Data van incompany-trajecten in overleg.)
 

Kosten
 

De investeringskosten voor deze opleiding bedragen:
 


€ 3.775,00 opleidingskosten

€ 144,00 verblijfs- en arrangementskosten


 

 

Dit is het tarief voor studiejaar 2022-2023
 

(Kosten voor een incompany op aanvraag.)
 

 
 

Algemene voorwaarden
 
Tijdens deze opleiding werk je continu aan je
verandertraject, in zogenaamde werkplaatsen. Gaandeweg reiken de
docenten je de tools en technieken aan die je daarbij nodig hebt en bouw
je een portfolio op.
 

De opleiding begint met een startdag, waarop je een theoretische basis voor de rest van de opleiding legt.
 

De opleiding eindigt met een slotdag, waarop je jouw eigen leerweg
presenteert aan mededeelnemers en zal er een beoordeling plaatsvinden
van het opgebouwde portfolio.
 

Werkbezoeken
 

Je werkt nooit alleen aan je vraagstuk – en ook niet alleen maar aan
je eigen vraagstuk. Je wordt onderdeel van een leergroep, waarin
1-voor-1 alle verandertrajecten centraal staan. Tijdens de opleiding ga
je ook bij elkaar op werkbezoek. Zo leer je van en met elkaar.
 

Vormgeven van een veranderproces
 

Een succesvolle verandering hangt niet zozeer af van een inhoudelijke
oplossing. Belangrijker is een proces vormgeven dat tot die oplossing
kan leiden.
 

Dat betekent dat – naast je inhoudelijke kennis – jouw opstelling als
professional minstens zo belangrijk is. Welke rol kies je? En hoe zet
je jouw persoonlijke stijl en gedrag in als instrument om beweging te
creëren?
 

Met deze vragen ga je aan de slag.
 

Samenwerken met Hans Vermaak
 

Hans Vermaak is dé veranderexpert van Nederland. Hij zal tijdens een
werkplaats aanwezig zijn, om samen met de groep aan een
verandervraagstuk te werken. Zo geeft hij inzicht in zijn werkwijze.
 

Een unieke kans om te leren van een grootmeester in verandering.
 
“Er zijn natuurlijk wel andere opleidingen in
veranderkunde. Maar deze van NSO-CNA gaat specifiek over veranderen in
het onderwijs. Dat maakt het direct veel relevanter dan een andere
opleiding ooit zou kunnen zijn.
 

 De theorie en praktijk sluiten uitzonderlijk goed op
elkaar aan. Die theorie wordt ook goed opgebouwd: de literatuur wordt
complexer naar mate je vordert. Daardoor is het goed te volgen, en kon
ik wat ik dagelijks leerde direct toepassen.
 

 En dat terwijl de opleiding écht op masterniveau is.
Dat betekent dat het in principe theoretisch en abstract is. En toch
vond ik het dus heel concreet en praktisch.” – Giel Hanraets, Manager onderwijs, kwaliteitszorg & communicatie bij SVO vakopleiding food
 

 
 

“Je gaat steeds weer aan de slag met een eigen casus, waaraan je
de theorie kunt koppelen. Of je krijgt een opdracht vanuit de theorie,
waarmee je aan de slag gaat op je eigen school. Dat maakt alles wat je
leert heel concreet.
 

 Vroeger, na andere opleidingen, leerde ik over bepaalde
tools en modellen, maar in het dagelijkse werk deed ik vooral veel op
gevoel. Nu heb ik echt een visie op veranderen en innoveren ontwikkeld.
Ik wiebel daar ook niet meer in; deze visie is van míj, en daar sta ik
voor. Voorheen was ik daar veel onzekerder in.” – Irene Verbeet, Directeur-bestuurder bij Speelleercentrum De Oversteek
Spring naar toolbar