Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Middenmanagement 2209 – Bakkeveen

Start1 JANUARI 1970
BeschikbaarheidREEDS GESTART
‘Plotseling’ is het zover: je hebt een leidende rol binnen je
schoolorganisatie. Dan komt er veel op je af en wordt er veel van je
gevraagd. Dankzij deze opleiding sta jij als schoolleider steviger in je
schoenen.
De rol van scholen verandert en het ‘middenmanagement’ wordt
belangrijker. Je taak reikt verder dan de zorg voor een optimaal
leerklimaat. De school neemt inmiddels een centrale rol in een fijnmazig
netwerk van onder andere leerlingen, docenten, ouders, MR en collega
leidinggevenden. In dit speelveld komt een scala aan maatschappelijke
vraagstukken samen en is verandering de norm geworden. Gecombineerd met
de huidige schaarste op de arbeidsmarkt legt dit een grote
verantwoordelijkheid op de schouders van de middenmanager binnen het
onderwijs.
Herken je dit? Dan is deze opleiding iets voor jou.
De opleidingslocatie van deze groep is in het noorden van het land:  het
conferentiecentrum Nieuw Allardsoog in Bakkeveen. We starten in september 2019 ook een groep van de Middenmanagement-opleiding in Diemen. Meer informatie daarover vind je hier.
Lees de ervaring van een deelnemer aan de opleiding in Bakkeveen:  klik hier.
Ik wilde aan het begin graag een houvast: zo ben ik, dit is
mijn leidinggevende stijl en zo ga ik het de komende 40 jaar doen. Ik
heb geleerd dat elke situatie weer om een andere stijl vraagt en dat dit
niet erg is. Ik zag het eerder als een probleem dat je de ene keer
meeviert en de andere keer stelliger bent. Nu zie ik het juist als een
sterk punt dat je dit kunt. Je houvast zijn je waarden, niet je acties. Citaat uit de reflectie van een student.

De opleiding middenmanagement is bedoeld voor docenten met
leidinggevende of coördinerende taken en startende middenmanagers in VO,
MBO, HBO en WO. U dient over de juiste motivatie te beschikken om
leiding te geven aan een onderwijsteam en uw leidinggevende capaciteiten
en vaardigheden verder te ontwikkelen.
 
Doceren is een vak, managen evenzo. In de opleiding
Middenmanagement reiken wij je de instrumenten aan om gemotiveerd en
effectief te kunnen opereren. Gedurende negen maanden werken de
deelnemers samen aan hun kennis, vaardigheden en persoonlijke
ontwikkeling. In de leergroepen worden praktijkvoorbeelden getoetst en
aangevuld met theorie, instrumenten en ervaringen, waarna je de
individuele oplossing in de praktijk verbetert. De opleiding begint met
een tweedaags startseminar.
 

In nauwe interactie met de leergroep maak je kennis met de jongste
inzichten op het gebied van management en leiderschap. Gezamenlijk train
je waardevolle vaardigheden en leer je deze toepassen, zoals
gesprekstechnieken, onderhandelen, besluitvorming, omgaan met conflicten
en veranderingsprocessen. Daarnaast dagen wij je uit om ‘jouw eigen
tuintje om te spitten’. Aan de hand van verschillende cases beproef je
je persoonlijk leiderschap en communicatievaardigheden. Ervaren
schoolleiders en trainers toetsen deze vervolgens met je  aan de theorie
en in jouw eigen praktijkproject. Aan het eind van de opleiding
presenteer je het resultaat van dit project en je persoonlijk leerproces
in een manifestatie, aan een gehoor van genodigden.
 
 
 
 
Je verdiept je managementkennis en ­vaardigheden. Tegelijkertijd werk
je aan je persoonlijke ontwikkeling als schoolleider. Na afronding
ontvang je een certificaat en heb je een uitstekende uitgangspositie om
door te groeien naar of in een managementfunctie in het onderwijs.
 

INHOUD 

 
 
 

De schoolleider als persoon

Persoonlijk leiderschap, interactie en communicatie, leidinggeven aan teams en teamontwikkeling.

Het beroep van de schoolleider als ambacht

Onderwijskundig leiderschap, leidinggeven aan leerprocessen,
gesprekken in het kader van personeelsbeleid, de rol van het midden­
management, visie vertalen naar het team, beheersmatige aspecten.

De organisatie als werkcontext van de schoolleider

Schoolleiderschap in de praktijk, leidinggeven aan verandering,
beïnvloeden van cultuur, sturen van professionals, onderwijskundige
ontwikkelingen.


 

 CERTIFICAAT

Je ontvangt een certificaat van NSO-CNA als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:
 


80% aanwezigheid bij de bijeenkomsten, 100% aanwezigheid bij de
seminars, voldoende voorbereiding en actieve inbreng bij de
bijeenkomsten,

het uitvoeren van het praktijkproject, bijhouden van een leerdocument en de leerarrangementen,

het houden van de eindpresentatie.


 
 

De opleidingsdagen vinden plaats in Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 in Bakkeveen.

De investeringskosten voor deze opleiding (2022-2023) bedragen:

€ 4.945,00 opleidingskosten

€ 984,00 verblijfs- en arrangementskosten


 Tijdens de opleiding maakt u gebruikt van een digitale leeromgeving (DLO).

Literatuur: op de digitale leeromgeving staat vermeld welke literatuur je zelf dient aan te schaffen.

Opleidingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.


 

 

De opleiding Middenmanagement duurt ca. negen maanden. Er zijn
vijftien opleidingsdagen, verdeeld over drie tweedaagse seminars op
woensdag en donderdag en negen bijeenkomsten op vrijdag van 9.30 tot
16.30 uur. De groepsgrootte is rond de twintig deelnemers.
 

De studielast is circa 300 uur. Behalve de contacttijd van vijftien
opleidingsdagen moet je rekening houden met zelfstudietijd van 140 uur
voor inlezen, voorbereiden en het uitvoeren van opdrachten, en circa
veertien dagdelen voor het uitvoeren van een leerproject in de eigen
praktijk.
 

HET DOCENTENTEAM WORDT GEVORMD DOOR:
 


Pim Visser (opleidingscoördinator)

Linda Pieters

Roel van Lanen

Kees Boekschoten


 

 

DOORSTROMEN NAAR DE MASTEROPLEIDING

Wilt je jezelf verder professionaliseren als schoolleider of
onderwijsmanager? In een bredere context en met meer theoretische
verdieping? Dan kunt je in principe doorstromen naar de NSO-CNA
Masters: Master of Educational Management of de Master Integraal
Leiderschap. Je doorloopt de gewone toelatingsprocedure. Alumni van de
opleiding Middenmanagement ontvangen géén vrijstellingen in deze
opleiding; wel houden we zoveel als mogelijk rekening met je eerdere
(leer-) ervaringen.
 

LOCATIE: de losse bijeenkomsten van een dag(deel) zijn op de
donderdag in Bakkeveen. De tweedaagse seminars vinden ook plaats in
Bakkeveen.

DATA: voor actuele opleidingsdata verwijzen wij u graag naar onze zie tabblad data.
 

INTAKE

De opleiding start met een telefonisch intake-gesprek. Dit
gesprek wordt gehouden aan de hand van je aanmeldingsformulier. Samen
met de docent onderzoekt je of de opleiding voldoende zal opleveren voor
jou en jouw organisatie.
 

Gedurende 45 minuten komt aan de orde:
 


je onderwijservaring,

je leidinggevende capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden,

je motivatie en leerdoelen,

je ervaring met samenwerken in teamverband,

je mate van vertaalbaarheid naar je huidige functie,

je leervragen over de opleiding.


 

 

Aan het einde van het gesprek hoor je of je bent toegelaten tot de opleiding.
 

Algemene voorwaarden
 
GERICHT OP JOUW VRAAGSTUKKEN
 

Deze opleiding is gericht op de vraagstukken waar jij nu tegenaan
loopt. Want beginnen met leidinggeven in het onderwijs is pittig. Je
hebt nu vooral behoefte aan houvast: hoe ga ik om met de
praktijksituaties die ik nú tegenkom.
 

WERKEN IN EEN LEERGROEP
 

Je volgt deze opleiding in een trainingsgroep van maximaal twintig
deelnemers. Die wordt verdeeld in leergroepen van vijf personen. Met
jouw leergroep trek je straks intensief op: samen met hen werk je aan
opdrachten, je geeft feedback op elkaars werk en je hebt diepgaande
intervisiebijeenkomsten.
 

WERKEN AAN JE EIGEN PRAKTIJKPROJECT
 

Het blijft niet bij theorie en voorbeeldcasussen; ervaren
schoolleiders en trainers toetsen je vaardigheden óók aan je eigen
praktijkproject. Zo breng je al tijdens het leren je eigen
schoolorganisatie verder. Aan het einde van de opleiding presenteer je
het resultaat hiervan. Evenals je persoonlijke leerproces.
Spring naar toolbar