Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Vakbekwaam Schoolleider

Start1 JANUARI 1970
BeschikbaarheidREEDS GESTART
Wil je jouw schoolorganisatie integraal gaan aansturen? De opleiding
Vakbekwaam Schoolleider richt zich op leidinggevenden in het onderwijs
die hun professionaliteit als leidinggevenden willen verdiepen en
verbreden. Voor hen die op een integrale wijze leiding willen geven aan
schoolontwikkeling gericht op de resultaten van het leren en ontwikkelen
van leerlingen (PO, VO, MBO en HBO). In de opleiding Vakbekwaam
Schoolleider wordt de verbinding gemaakt tussen persoonlijk leiderschap
en het sturen op complexe processen binnen schoolontwikkeling. De
opleiding slaat met haar integrale insteek een brug tussen
onderwijspraktijk, organisatieontwikkeling, onderzoekende houding en
persoonlijk leiderschap.
De opleiding Vakbekwaam is een passend vervolg op de opleiding
Basisbekwaam Schoolleider. Je kan Vakbekwaam vervolgen met een
van onze masters.

Programmagids


Voor een uitgebreide programmabeschrijving kun je hier de digitale Programmagids Basisbekwaam en Vakbekwaam Schoolleider 2019 aanvragen.

Ervaringen van je voorgangers

 
Lees ook: “Een ochtend Vakbekwaam: theorie, praktijk en Peter Heerschop”
Hoor en zie onze studenten en docenten over de inhoud en opzet van de opleiding en over wat deze voor jou kan betekenen.
 
   
Lees hier ook een impressie van een ochtend Vakbekwaam.

 
Vakbewaam Schoolleider
 

De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die een feitelijke leidinggevende functie hebben met een afgeronde opleiding Basisbekwaam of
functioneel leidinggevenden met aantoonbare vooropleiding en
competenties op het niveau van Basisbekwaam. Binnen drie jaar na
afronding van de opleiding Basisbekwaam is doorstroom naar de opleiding Vakbekwaam mogelijk. Bij meer tussenjaren volgt een intake.
 
Na de opleiding Vakbekwaam Schoolleider
 
 


kun je leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een lerende organisatie,

kun je organiseren en verbinden vanuit een helikopterview op de schoolorganisatie,

heb je een onderzoeksmatige houding ten aanzien van praktijkproblemen,

weet je om te gaan met conflicten en weet je teamontwikkeling te koppelen aan de organisatieontwikkeling,

ontvang je een landelijk erkend certificaat Vakbekwaam Schoolleider,

kun je je laten registreren in het Schoolleiderregister PO of Schoolleiderregister VO.


 

 
Opleidingsduur en studiebelasting
 

De opleiding bestaat uit één leerjaar en start in
september. De studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is verdeeld over
16 opleidingsdagen, één tweedaagse, begeleidingsgesprekken, collegeale
visitatie, intervisiebijeenkomsten, praktijkopdrachten op de eigen
school en zelfstudie.
 

Wanneer en waar
 

De opleiding start in september en vindt plaats in Diemen op de
donderdag. Lesdagen worden bij plaatsing in een groep bekend
gemaakt. Lestijden zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur. Een tweedaagse
bestaat uit 5 aaneengesloten dagdelen met overnachting in een
congreshotel. Deelnemers plannen zelf de intervisiebijeenkomsten.
 

AVS-variant
 

De opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam worden ook aangeboden in
samenwerking met de AVS. De eerstvolgende opleidingsgroep start in
januari 2022. Zie voor meer informatie de website van de AVS.
 

Incompany traject
 

Het is ook mogelijk dat deze opleiding incompany wordt verzorgd in
het kader van een management-developmentprogramma of kweekvijvertraject.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
 

Erkende kwaliteit
 

De Opleiding Schoolleider voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Schoolleidersregister PO.

NSO-CNA is lid van SAMOS (samenwerkende schoolleidersopleidingen).
 

Kosten opleidingsjaar 2022-2023
 

De opleidingskosten voor het schooljaar 2022-2023 bedragen € 5.995,-
en de verblijfkosten bedragen € 556,-. Deze zijn exclusief boeken. De
aanschaf van de verplichte literatuur kost ongeveer € 250,- per
leerjaar. De lijst verplichte literatuur kun je vinden op de digitale
leeromgeving waar je te zijner tijd toegang toe krijgt.
 
 

Intakeprocedure
 

Na ontvangst van je aanmeldingsformulier
vragen wij je om digitaal een intakedossier aan te leveren, bestaande
uit de volgende documenten:
 


curriculum vitae met professionele biografie (het verhaal van je loopbaan),

Aanbevelingsbrief door uw leidinggevende opgesteld en ondertekend

Aanstellingsbrief of Tripartite


 

 

 
 

Op basis van de door jouw ingeleverde documenten ontvang je ofwel een
bevestiging van plaatsing ofwel een verzoek om aanvullende informatie
of een gesprek. Daarnaast vragen wij je om een motivatie aan te leveren
en een aantal vragen te beantwoorden op basis van het beroepsprofiel van
een Schoolleider.
 

Meer informatie
 

NSO-CNA Onderwijsbureau • T 020 568 2030 • E info@nso-cna.nl
 

Bekostiging
 

In het huidige regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt
voor professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Dit
professionaliseringsbudget wordt toegevoegd aan de lumpsum die wordt
uitgekeerd aan het schoolbestuur.

Betaal je de opleiding zelf, dan kun je de studiekosten aftrekken bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
 

Lerarenbeurs
 

De lerarenbeurs kan alleen worden aangevraagd voor de Master
Integraal Leiderschap of de Master of Educational Management. Je kunt
hiervoor contact op te nemen met DUO: www.duo.nl
 

Algemene voorwaarden
 
Werkwijze
 

In de gemengde groepen, die sector divers zijn, wordt het leren van
en met en door elkaar georganiseerd in een professionele
leergemeenschap. We gebruiken een grote variëteit aan werkvormen tijdens
de bijeenkomsten om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Leren
vindt ook plaats tijdens de plenaire bijeenkomsten, in
intervisiegroepen, in het onderzoeksteam, tijdens collegiale visitatie
en tijdens het ‘werkplekleren’. In overleg met  je school ontwerp je een
complex en uitdagend verbetertraject waaraan je met integrale
sturingsruimte leiding geeft.
 

Opdrachten
 

Tijdens de gehele opleiding werk je aan opdrachten, waarin je – met
bewijsstukken van praktijkopdrachten – laat zien hoe je het leren in de
organisatie op gang gebracht hebt en wat je en hoe je geleerd hebt.
Spring naar toolbar